Pasivní kulatý dům I.: Setkání první - konstrukce
Galerie(12)

Pasivní kulatý dům I.: Setkání první – konstrukce

O tomto domě již bylo napsáno a řečeno mnohé. Dům postavený z přírodních materiálů, částečně alternativními postupy, budí pozornost vždy. Když jde navíc o kulatý, a tudíž do určité míry originální a oku díky oblým tvarům příjemný objekt, nelze setkání s ním pominout jen tak.

Jde o kruhový objekt se zelenou střechou, realizovaný s využitím jak konvenčních, tak i přírodních materiálů – především betonu, dřeva, slaměných balíků a hliněných omítek. Dům je založen na kruhové základové desce z armovaného betonu, položené na vrstvě drtě z pěnoskla, což je odolný a nenasákavý materiál a funguje současně jako tepelná izolace.

Mezi betonem a pěnovým sklem je vrstva hydroizolace. Stavba domu z podobného materiálu musí být velmi dobře chráněna proti vlhkosti, a to jak ze stran a shora, tak od země. Proto byla kolem obvodové zdi domu vykopána drenáž, vyřešen byl i odvod vody od domu.

Beton, dřevo, sláma, hlína…

Vnitřní prstenec, vyzděný z vápenopískových cihel, zároveň tvoří tepelné akumulační jádro objektu. Původně měl být z nepálených cihel nebo tvořen dřevěnými příčkami, byl však navržen jako nosný prvek, proto padla volba na vápenopískové tvárnice, z nichž jsou také všechny příčky mezi jednotlivými místnostmi. Prstenec svazuje betonový věnec.

Nenosná obálka domu je řešena jako sloupková konstrukce, vyplněná balíky slámy. Ty zde proto nejsou překládány jako cihly, ale jsou kladeny mezi dřevěné sloupky, z toho důvody bylo nutné dobře vyplňovat i možné mezery, které mezi nimi díky tomuto způsobu pokládání vznikaly. Povrch obvodové stěny domu je z obou stran tvořen hliněnými omítkami. Severní fasáda je obložena dřevem.

Aby mohly být hliněné omítky naneseny, bylo nutné navíc balíky předem namáčet do jílové mazaniny. Sláma byla zvolena i jako tepelná izolace střechy. Je položena na OSB deskách, které tvoří záklop stropu, v interiéru je strop obložen smrkovými palubkami. Spoje OSB desek jsou kvůli co největší těsnosti zatmeleny a zalepeny AirStop páskami.

Těsnost stavby byla ověřena Blower-Door testem. Modřínová podlaha v obytných místnostech je položena na dřevěném roštu, jako teplenou izolaci zvolili majitelé v tomto případě ovčí rouno. Povrch podlahy je ošetřen tvrdým podlahovým olejem Kreidezeit.

Konstrukce:
– základy – základová deska z armovaného betonu, pod ní 50 cm vrstva pěnoskla (současně tepelně-izolační materiál)
– vnitřní nosný věnec a všechny zdi z vápenopískových bloků KM Beta, tepelné izolace – slaměné balíky – ve stěně na tloušťku 50cm a ve stropě na tloušťku balíky o výšce 2 x 40 cm, celkem tedy 80cm současně s částečným použitím foukané celulózy (v místech, kam nebylo možno položit slámu a také jako uzavření slaměné vrstvy). Nad slámou je odvětrávaná mezera.
– strop je konstruován z dřevěných trámů, bednění a příhradových vazníků
– střecha – plochá, zelená extenzivní
– okna – dřevěná euro s trojskly a doizolovanými rámy
– podlahy – modřínové palubky, dlažba (koupelna, předsíň, technická místnost)
– vytápění, větrání, TUV – rekuperační jednotka, finská akumulační kamna, elektrická topná rohož, ohřev vody solárními panely, jižní fasáda využívá solárních zisků prosklenou stěnou
– voda – stavba je napojena na studnu, využívána je i dešťová voda svedená do jezírka, dům má dvojí rozvod vody.

Technické informace:
Zastavěná plocha: 149,5 m2
Užitná plocha: 119,6 m2
Měrná potřeba tepla na vytápění: dle PHPP 15 kWh/m2.rok. (při lambdě slámy 0.055)

Návrh: Ing. arch. Mojmír Hudec, Ateliér ELAM
Dodavatel: Vala dřevostavby + svépomoc
Rok dokončení: 2012
Interiér: Jitka Valehrachová, Pavel Girt

Text byl připraven s využitím materiálů majitelů a Ing. arch. Mojmíra Hudce.

Fotografie: Slavona, archiv majitelů,  
Text: Dana D. Daňková