Pasivní domy: Důraz na vzduchotěsnost

Pasivní domy: Důraz na vzduchotěsnost

U pasivních staveb je velmi důležitá kvalitní vzduchotěsnost. Vždyť už na úrovni vzduchotěsnosti 2,5 (kterou lze změřit pomocí blower door testu) již nelze požadavky na pasivní dům, tj. tepelnou ztrátu 15 kW/m2 a splnit.

Z tohoto důvodu jsou jakékoli průniky instalací také velmi důležité a je nutné je kvalitně utěsnit. Díky parobrzdě Isover Vario KM Duplex UV či její nejnovější verzi Isover Vario XtraSafe lze společně s doplňky typu lepicí pásky Isover Vario KB1 a tmelu Isover Vario DoubleFit dosáhnout kvalitní vzduchotěsnosti. Důležitá je samozřejmě správná aplikace, páska Isover Vario KB1 se používá ve styku fólie – fólie, na styk fólie – jiný materiál se používá tmel Isover Vario DoubleFit.

Bohužel stále je možné setkat se s případy, kdy dochází k chybné aplikaci lepicích pásek, které někteří zákazníci používají jako univerzální na vše (viz perexový obrázek).

Zdroj: Isover