Partneři sekce:

Mezinárodní konference Pasivní domy 2008

Mezinárodní konference Pasivní domy 2008

České Centrum pasivního domu spojuje síly se slovenským Institutem pro energeticky pasivní domy (IEPD) a společně připravují konferenci PASIVNÍ DOMY 2008. Záštitu nad konferencí převzal ministr životního prostředí SR Ing. Ján Chrbet.

Konference na téma Energeticky pasivní dům si našly své příznivce už téměř po celé Evropě. Rovněž v České republice i na Slovensku narůstá poptávka po výstavbě pasivních domů, naráží ale na nedostatek odborníků a dodavatelských a realizačních firem. Ve snaze rozšířit nabídku i na území obou republik se IEPD rozhodl spojit svoje síly s Centrem pasivního domu a společně organizovat konference střídavě v Česku a na Slovensku.

Letošní konference PASIVNÍ DOMY 2008 se uskuteční ve dnech 30. až 31. 10. 2008 v Brně, v návaznosti na ni se 1. 11. 2008 uskuteční již tradiční exkurze po pasivních domech.

Místo konání:
Brno, Česká republika
Termín konference: 30.–31.10. 2008

Bližší informace na www.2008.pasivnidomy.cz


Seminář Navrhování pasivních domů

Vzhledem na narůstající poptávku investorů po odbornících na projekci energeticky efektivní výstavby připravuje Institut pro energeticky pasivní domy seminář Navrhování pasivních domů. Jeho cílem je připravit architekty a projektanty, aby navrhovali svoje projekty s ohledem na energetickou náročnost a zároveň nabídli uživatelům zvýšenou kvalitu a vnitřní komfort.

Během semináře získají účastníci podrobné informace o pasivních domech i požadavcích na materiálové a technické vybavení se zaměřením na detail. Účastníci se také naučí pracovat s programem PHPP, který je nevyhnutelný pro energetickou optimalizaci návrhu. Součástí semináře je i odborná exkurze po vybraných stavbách.

Odborný garant:
Ing. arch. Henrich Pifko, Ph.D.
Místo konání: IUVENTA, Karloveská 64, Bratislava
Termín exkurze: 9. 11. 2008
Termín semináře: 10.–13. 11. 2008

Další informace najdete na www.iepd.sk