Partneři sekce:

Lighthouse Home – nezatěžuje životní prostředí

Lighthouse Home – nezatěžuje životní prostředí

Lighthouse Home ve Watfordu, dokončený v roce 2007, je prvním obytným domem bez emisí CO2 ve Velké Británii a už dnes prezentuje nejlepší hodnoty pro udržitelné stavby, o nichž se předpokládá, že budou ve Velké Británii a Irsku povinné od roku 2016 jako standard obytných novostaveb.

Nad jednoduchým čtvercovým půdorysem se do výšky tří a půl poschodí tyčí dřevěná konstrukce. Její vertikální laťková fasáda propouštějící světlo z jedné strany plynule přechází do střešní konstrukce a elegantně stíní jeden z balkonů.

Návrh posuvných žaluzií byl klíčový z pohledu optimalizace pasivních solárních zisků domu. Obalová konstrukce domu má velmi efektivní tvar. Použit byl stavební systém Kingspan Off-Site TEK, pokrytý dřevem kaštanu jedlého.

Architektura domu aktivně podporuje životní styl, který neškodí životnímu prostředí. Samotný dům je navržen tak, aby umožnil způsob života podporující životní styl, který je ve své podstatě „lehký“ (light), šetřící zdroje energie a nezatěžující životní prostředí, zohledňující praktické požadavky vlastníků – to vše jako reakce na očekávané klimatické změny. Návrh a konstrukce stavby dokazují, že lez dosáhnout výstavby bez emisí CO2, což ale vyžaduje odpovědnost na straně dodavatele technologií i uživatele.

Dům je vybavený přímo ukázkovým ekotechnologickým zařízením – disponuje solárním termálním systémem, fotovoltaickými články, kotlem na biomasu, větrnou turbínou a mechanickým ventilačním systémem s rekultivací vzduchu. Objekt si tedy sám vyrábí veškerou potřebnou elektrickou energii i energii z obnovitelných zdrojů potřebnou k vytápění. Armatury s malým průtokem redukují spotřebu vody. Využívá se i voda dešťová a odpadní se recykluje.

Zastavěná plocha: 93 m2
Stavební náklady: 240 000 £
Regulovaná spotřeba energie: 49 KWh/ m2 za rok

Firma Sheppard Robson laboratorně posuzuje sociální, ekonomický a environmentální dopad každého projektu v klíčových fázích návrhového procesu a pro tyto účely používá pomocné matrice. Měří karbonovou stopu, získává údaje i po obydlení objektu a poskytuje klientům návrhy. Patří k šedesátce nejlepších zelených společností Sunday Times.

Ateliér působící v Londýně, Manchesteru, Glasgowě a Abú Dhabí získal v roce 2006 prestižní ocenění Sustainable Designers of the Year. Pod zmiňovaným vítězným objektem se autorsky podepsal Alan Shingler, uznávaný expert v designu udržitelných staveb, který předsedá skupině RIBA Sustainable Futures Group.

Použitá literatura:

1.Linz, Barbara: Eco-Houses. Ökohäuser. Maisons Écologiques. Postupim: Tandem Verlag H. F. Ullman, 2009, str. 242–247. ISBN 978-3-8331-5465-2.
2.http://www.sheppardrobson.com/practice/brochure.cfm
3.http://www.sheppardrobson.com/projects/page.cfm?projectID=100158
4.http://www.sheppardrobson.com/practice/partners.cfm?partnerID=100000
5.http://www.worldarchitecturenews.com/index.php?fuseaction=wanappln.projectview&upload_id=1658

Text: Ing. arch. Lucia Benkovičová
Foto: sheppardrobson.com