Modulové domy - 1.část
Galerie(5)

Modulové domy – 1.část

Když se chystáme pořídit si vlastní bydlení a nechceme při tom příliš dlouho čekat na novostavbu či rekonstrukci, můžeme se poohlédnout po vhodném domě i v oblasti modulové výstavby.

Pojem stavební modul možná vyvolá většinou představu stavební buňky, která slouží jako mobilní kancelář či stanoviště na každé stavbě, je přesouvána z místa na místo a v jejíchž konstrukčních i vzhledových parametrech převládá funkčnost a odolnost na úkor vzhledu. Dnešní moduly se však od těch zmíněných mohou i značně lišit, prioritou již není vždy mobilnost, tu nahrazují parametry srovnatelné s klasickou stavbou, rychlost výstavby je pak třešinkou na dortu.

Výstavba je velmi rychlá a nezávislá na počasí, neboť moduly jsou téměř celé vyrobeny v továrně, na místo jsou pak přepravovány jednotlivě a postupně sestavovány do tvaru budovy či domu, které si zákazník objednal. Jediným limitem modulových staveb jsou tak rozměry jednotlivých modulů z hlediska transportu – z toho důvodu je nezbytné zajistit přístup na staveniště pro jeřáb a nákladní transportní vůz.

Založení stavby je, tak jako u jiných typů budov, závislé na geologických podmínkách stavebního pozemku – modulové domy mohou být tedy založeny na betonové desce nebo betonových pasech či patkách, na zhutněném podloží, mikropilotech a zemních vrutech, mohou být i podsklepeny. Podle hmotnosti je lze umístit i na pontonech na vodě jako hausbóty.

Z výše uvedeného vyplývá, že modulové domy je možné stavět jako trvalé nebo pouze dočasné objekty. Svou důležitou úlohu stále hrají také při řešení bytové otázky v oblastech, kde došlo k nějaké přírodní katastrofě, zemětřesení a podobně, neboť jsou schopny poskytnout rychlé a přitom relativně komfortní bydlení.

Text: Dana D. Daňková

Foto: Cubespace, KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o, PROSTR trading, s.r.o.