Jednoduchý dům jako vyvážení fantazie seriálových novostaveb
Galerie(32)

Jednoduchý dům jako vyvážení fantazie seriálových novostaveb

Ve vesnici Habrovice, která je dnes součástí Ústí nad Labem, vyrostl jednoduchý, logicky členěný dům. Není exhibicí architektů, ale především prostorem, kde se dobře bydlí.

Pozemek se nacházel v původně zemědělské obci, kde se však již charakter definovaný sousedstvím velkorysých hospodářských dvorů i zemědělství vytratil.

„Blízké přírodní koupaliště, nedávno ještě hojně užívané, nyní za účasti lokálních úřadů neprůhledně zprivatizované a devastované, je přiléhavým vnějším obrazem současného vnitřního,“ popisuje situaci vesnice architekt Pavel Plánička z ateliéru 3+1 architekti.

Zasadit na pozemek dům, který by harmonicky souzněl s jeho okolím, nebylo snadné, protože jak říká architekt: „Ačkoliv uvnitř obce, má stavebníkův pozemek výrazně specifickou atmosféru. Překročením hrany pozemku vstupujeme do země za zrcadlem, mdlý charakter okolí se náhle proměňuje. Jsou tu dva mohutné stromy na ose v čele zahrady, blízká měkká a otevřená krajina a vzdálené horizonty.“

Cílem architektů tak bylo vnést do otevřené plochy pozemku podrobnější hierarchii, logickou uvnitř i vně. Na úzký vjezd umístěný v nepříznivé poloze stoupající levotočivé zatáčky přilehlé obecní komunikace, navazuje dlážděná plocha a dřevěný přístřešek – směrem do ulice otevřené parkovací stání a směrem do zahrady dřevník a sklad/kůlna.

Mezi kůlnou a domem je malý kamenný dvorek. Ten je jako stvořený pro posezení na zápraží v letním podvečerním slunci.

Samotný dům je svým výrazem směrem k ulici a obci konzervativní. „Považujeme to za nutné vyvážení fantazie seriálových novostaveb a rekonstrukcí v bezprostředním okolí,“ vysvětluje architekt.

Východním směrem se dům stává nízkým pavilonem prolínajícím prosklenou stěnou a krytou terasou se zahradou. Za domem je založen malý ovocný sad.

Rodinný dům Habrovice
Autor: 3+1 architekti
Projekt: 2011
Realizace: 2014
Plocha pozemku: 1 502 m2
Zastavěná plocha: 113 m2
Užitná plocha: 196 m2
Obestavěný prostor: 700 m3

Tetx: 3+1 architekti, red
Foto: Pavel Plánička