Rodinný dům s výhledem na Beskydy
Galerie(16)

Rodinný dům s výhledem na Beskydy

Poměrně nízký a rozlehlý dům složený ze dvou propojených objektů, který  poutá pozornost na okraji obce Staré Město nedaleko Frýdku-Místku, je dílem architektonického ateliéru JZ ARCHITEKTI.

„Naším hlavním záměrem bylo vytvořit dům s obsáhlým programem (víceúrovňová obytná zóna s galerií, soukromá zóna s ložnicemi, koupelnou a relaxační částí se saunou, technická zóna s dvougaráží) v měřítku, které by nepřekračovalo okolní zástavbu,“ říká autor projektu domu Ing. arch. Adam Zezula.

„Rodinný dům jsme navrhli jako dva hmotově jednoduché objekty propojené krčkem, do kterého je umístěn hlavní vstup do domu. Jeden objekt má sedlovou, druhý plochou střechu; jsou umístěny rovnoběžně, ale vzhledem k sobě jsou posunuty tak, aby ze všech obytných místností byl co nejlepší výhled na panoráma Beskyd.“

Kompozice dvou hmot je doplněna třetí hmotou garáže, která se nachází paralelně s obytnými domy v severovýchodní části pozemku. Mezi garáží a domem tím vznikl vstupní dvůr. Z jižní a západní strany dům lemuje dřevěná terasa.

Konstrukční řešení – sendvičová konstrukce i cihly

Obvodová konstrukce objektu je sendvičová. Tvoří je vnitřní nosná část – vrstva ze zdiva tloušťky 25 cm z cihelných bloků. Vnější vrstva tloušťky 100 mm byla vyzděná z lícových cihel.

Mezi vnitřní nosnou vrstvou a vnější pohledovou vrstvou cihel se nachází 40 mm provětrávaná mezera a 140 mm desky z minerální vaty. Obklad z desek z HPL  je použit na dvojgaráži a zahradním altánu.

Sedlová a plochá střecha

Nad severním objektem (části společenské) je navržena sedlová střecha s dřevěným krovem z prvků z lepeného dřeva. Tato konstrukce se uplatňuje i v interiéru neboť tepelné izolace jsou navrženy jako nadkrokevní. Tato konstrukce je krytá plechovou střešní krytinou z titanzinku se stojatou drážkou. Ve shodném materiálu jsou provedeny veškeré klempířské konstrukce.

Jižní hmota má plochou jednoplášťovou střechu s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC folie, spádová vrstva je vytvořená ze spádových polystyrénových klínů. Dešťová voda je ze střechy odváděna vnitřními svody.

Střecha garáže, zahradního altánu a přístřešku nad terasou má dřevěnou konstrukci s viditelnými krokvemi. Spádová vrstva je tvořena spádovými polystyrénovými klíny, které jsou lepeny k bednění, hydroizolační vrstva je navržena také z PVC folie. Odvod vody je pak zajištěn dvojicí svodů.

Bohaté prosklení

Všechna okna, velkoplošné prosklení na terasu a vstupní dveře jsou z dřevohliníkových profilů s izolačními trojskly. V převážné části případů se pak jedná o prvky se skrytými rámy. Výplně otvorů obytných místností kombinují fixní části a posuvná křídla. Okenní otvory jsou doplněny venkovními žaluziemi.

Trojici objektů doplňuje ještě altán

Posledním objektem je zahradní altán, který se nachází v prodloužení objektu se sedlovou střechou a navazuje tak na krytou terasu. Zároveň také uzavírá obytnou zahradu ze západní strany.

Také altán – stejně jako garáž – se vyznačuje jednoduchou hmotou a je krytý plochou střechou a stejným materiálem na fasádě. Jeho hlavní funkční náplní je zahradní kuchyně, venkovní WC a malý sklad zahradního nářadí.

Otevřená konstrukce krovu je efektní

V interiéru obytné části se uplatňuje otevřená konstrukce krovu z lepeného dřeva s použitím nadkrokevní tepelné izolace. Ve 2. podlaží obytné části se nachází galerie – čítárna a menší pokoj, který může sloužit jako ložnice pro hosty.

Přístup na galerii je řešen otevřeným schodištěm, ze kterého vyrůstá knihovna a dohromady spolu tvoří výrazný prvek interiéru. Obytná část je rozdělena polovysokou stěnou s krbem na část obývací a jídelnu. Na ni pak navazuje otevřená kuchyň.

Voda kolem domu: bazének v atriu a biotop

Mezi oběma částmi rodinného domu se kromě spojovacího krčku nachází také malé atrium. V něm je umístěn ochlazovací bazének, který prakticky sousedí se saunou umístěnou ve vedlejší tělocvičně. Je tedy v podstatě takovou venkovní odpočívárnou, kterou lze zaclonit stropní žaluzií s natáčecími lamelami.

Celá kompozice domu a zahrady je doplněna zahradním biotopem, který obklopuje terasa domu. Zdrojem tepla pro vytápění objektu je tepelné čerpadlo vzduch/voda, vytápění je navrženo jako podlahové.

Autor: Ing. arch Adam Zezula
Spoluautor: Ing.Arch Kamil Zezula
Návrh zahrady: Ing. Zdeněk Strnadel
Alena Gembalová
Fotografie: Roman Polášek