Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Jak přetavit tradici

Jak přetavit tradici

Stavět moderní architekturu na venkově je dnes určitě snazší, přinejmenším v okolí velkých měst – klienti tam bývají otevřenější novým věcem. Na holandském venkově jsou klienti konzervativní. Pokud jim architekt nabídne originální nápad, který na tradice navazuje, ale přitom jen bezduše nekopíruje, nakonec ho ocení. Dokazuje to House Dijk na severu Nizozemí.

Autoři návrhu Alex Jager a Rogier Janssen jsou mladí nizozemští architekti, kteří spolu studovali na Technické univerzitě Delftu a před pěti lety si založili v Rotterdamu ateliér. V loňském roce byli v Nizozemí nominováni na architekty roku. Usilují o uplatnění tradičních materiálů v soudobých architektonických trendech. Jejich heslem je: čím víc restrikcí, tím lepší návrh. „V omezeních vidíme podmínku pro nápaditá řešení, tvořivost a specifický styl,“ říká Alex Jager.

Návrh House Dijk je součástí širšího urbanistického projektu nazvaného Blauwe Stad. Plán projektu je rozdělen na několik dílčích území, z nichž každá má – z hlediska architektonického výrazu a stylu – vlastní směrnice. Dozorujícím architektem celého projektu je ateliér Zwarte Hond Architekte.

Klienti původně požadovali (ostatně jako téměř každý Holanďan) tradiční design podle katalogu německého dodavatele: domy jsou to levné a ve zdejších končinách populární. Tuto podobu ale odmítl hlavní architekt a doporučil klientům, aby si hledali pro svůj dům architekta. Návrh ateliéru Jager Janssen považoval za výborný příklad, ačkoli vstupuje do výrazného kontrastu s okolními domy.

Architekti se ale nechtěli vlamovat do zavřených dveří extrémistickým návrhem. „Většina lidí v Nizozemí miluje archetypální domy: fasády z červených cihel a taškové sedlové střechy. To ale nemusí nutně vždycky být problém.

Rádi děláme současnou architekturu, která je zakořeněna v tradici. Dá se toho dosáhnout formou, volbou materiálu, organizací prostoru nebo i jinými architektonickými vlastnostmi. Takový mix je často ceněn nejen klienty, ale i představiteli obcí a kritiky,“ říká Alex Jager.

Koncept papírového modelu

Dům rodiny Dijkových [dajkových] v lokalitě u jezera Oldambtmeer je charakteristický především moderním pláštěm. Mimo štítů, které jsou obloženy dřevem, je celý obalený ve vlnitém plechu. Sedlová střecha tak splývá s fasádou a tvoří kompaktní, takřka stavebnicovou hmotu, vykrojenou terasou.

Proč právě vlnitý plech, který si většina z nás spojuje s oplocením stavebních parcel? „Vlnité plechy, které jsme použili, se zde velice běžně využívají jako opláštění velkých stodol. Tento odkaz napomáhá tomu, aby obydlí dobře zapadlo do místní zemědělské krajiny,“ říká Alex Jager.

Proti svislým liniím, které určuje antracitový plech, zase jdou vodorovně a přitom nepravidelně osazená dřevěná prkna ve štítech. Ačkoliv exteriér domu působí díky plechu pevně až uzavřeně, není v něm nedostatek světla ani prostoru. 

Ve schématu opláštění, který architekti přikládají ke své autorské zprávě, je koncept kompaktního pláště prezentován stylem, jakým se slepují modely v časopisech ABC a podobných. Na otázku, zda je v době 3D vizualizací stále baví dělat papírové modely svých návrhů, říká Alex Jager: „Rádi vyrábíme modely, ať už z papíru, polystyrenu nebo jiných materiálů. Náš obrázek v principu naznačuje způsob, jakým tvoříme návrhy. Je to demonstrace architektury, která modifikuje typologický prostor.“

Vliv přírodních podmínek
Jistou zvláštností v lokálním kontextu je vyzvednutí celého prvního podlaží nad úroveň terénu. Dům stojí na betonových pilotech tvaru V, díky čemuž získali ­klienti další metry pro garážování kol, sklep a dílnu. I sem proniká přirozené světlo.

Dům byl mírně zvednutý nad úroveň terénu z několika důvodů. Odkazuje na takzvaný opkamer, reprezentativní pokoj pro příjem hostů na starých holandských farmách. Tato místnost byla často výš než ostatní pokoje.

Vyvýšení přízemí zároveň umožňuje lepší výhled do okolní ploché krajiny. Dalším důvodem vyzvednutí domu je také blízkost jezera. Jak známo, zdejší krajina je pod hladinou moře a je velmi podmáčená, na pevné podloží lze narazit až v hloubce kolem 20 metrů. Piloty jsou zde pro stabilitu základů nezbytností. Piloty jsou vloženy pod malým úhlem, aby převedly horizontální síly – například při silném větru – na vertikální. Jejich přiznání posiluje industriální charakter domu.

Vítr, jenž je pro Nizozemí charakteristický, měl dopad i na řešení terasy. Podle původního návrhu měla mít zábradlí rovněž z vlnitého plechu jako pokračování linií fasády. Dodavatel ale nemohl garantovat, že vydrží silný vítr, obvyklý v této oblasti. Proto se autoři rozhodli pro sklo.

Půdorys 1.PP
Půdorys 1.NPPůdorys 2.NP


Příčný a podélný řez

Schéma konceptu domu

Iva Nachtmannová
Foto: SAPh – Rob de Jong, Karin Dijk

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.