Dům má připomínat místo, kde trávíte dobrou dovolenou
Galerie(17)

Dům má připomínat místo, kde trávíte dobrou dovolenou

Partneři sekce:

Věta v titulku je krédem architektů ze studia Ateliér Kunc Architects a zúročuje se i v jejich projektu rodinného domu ve Svatbíně ve Středočeském kraji. Novostavbu tvoří jednopodlažní rodinný dům s garáží i přístřeškem pro automobily, bazén a úpravy kolem domu. Jednoduché čisté linie podtrhují dokonalost navrženého řešení a působí elegantním a uklidňujícím dojmem.

Dům samotný je založen na betonových pásech a hydroizolace nad základy je řešena zároveň jako protiradonová, protože v místě byl zjištěn střední index radonového rizika. Objekt má výšku 5,5 m a svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z keramických zdících bloků, bez zateplení obvodového zdiva (tl. 500 mm). Také vnitřní příčky jsou vyzděné, a to z keramických příčkovek. Nosné zdivo je svázáno železobetonovým věncem, na kterém jsou uloženy dřevěné sbíjené vazníky se sklonem střešní roviny 12°. Spodní strana vazníků slouží pro uchycení ocelového roštu pro sádrovláknitý podhled.

Zastřešení garáže tvoří železobetonové prefabrikované předpínané panely tl. 250 mm. V případě přístřešku na auta je zastřešení řešeno dřevěnými sbíjenými vazníky, s podhledem z omítnutých OSB desek. Střechy nad jednotlivými částmi domu jsou navrženy jako jednoplášťové a s různými krytinami. Na rodinném domě jsou použity břidlicové šablony na laťovém roštu s pojistnou hydroizolací, nad východním traktem je falcovaný titanzinek a garáž i přístřešek na auta mají jako krytinu použitu fólii na bednění z OSB desek.

Vizitkou domu je jeho fasáda z přírodních materiálů. Základem je obklad z břidlicových šablon, kombinovaný s dřevěným opláštěním z vypékaného dřeva (Thermowood). Akcentem je pak fasáda přístřešku na auta s omítkou bílé barvy.

Směrem do klidové zóny se otevírají výhledy velkými prosklenými plochami, pro které byl použit dřevo-hliníkový systém s izolačním trojsklem a venkovními žaluziemi. Vrata do garáže jsou výklopná a z vnější strany jsou upravená obkladem Thermowood, takže splývají s fasádou.

Vnější řešení se prolíná i směrem do interiéru, kde jsou svislé plochy řešeny hladkými sádrovými omítkami a obklady na celou výšku místnosti. Tato výšková úroveň je použita i u dveří, které jsou jednokřídlé plné s obložkovou zárubní, buď otevíravé nebo posuvné do pouzdra. Vytvořený interiér má nadčasový styl, harmonii a nechybí mu originalita.

Hlavní projektant: Ing. arch. Jan Pavel Vlček
Odpovědný projektant: Ing. Stanislav Rauch
Investor: soukromá osoba
Plocha stavebního pozemku: 1 949 m2
Zastavěná plocha: 509,4 m2
Obestavěný prostor 1 100 m3
Vnitřní užitná plocha: 272,1 m2

Marie Urbancová
Foto: Ateliér Kunc Architects