Vkusná dřevostavba svépomocí
Galerie(13)

Vkusná dřevostavba svépomocí

Rodinný dům nemusí být jen drahou luxusní záležitostí, kterou si může dovolit několik vyvolených. Pokud se zvolí správný koncept a nepřežene se to s výběrem příliš drahých materiálů, může si komfort, který bydlení v rodinném domě s sebou přináší, užít i běžný smrtelník.

Tropické dřevo dominuje terase a fasádě, kde je zkombinováno s fasádní omítkou.
Přesah pultové střechy je stejný jako půdorys základové desky. Kolem celého domu tak vzniká krytý meziprostor mezi interiérem a exteriérem, čímž se rozšiřuje se obytná plocha domu.
Interiér je zařízen stejně jednoduše a velmi vkusně.
Kontakt se zahradou mají všechny obytné místnosti.
Dřevo našlo uplatnění i u oken a dveří.
Dřevěnou sloupkovou konstrukci si s cílem ušetřit finanční náklady realizoval investor svépomocí

Důkazem toho je projekt rodinného domu situovaný v městské části Ružomberka – Bílý potok, která se rozkládá v nádherném prostředí na obou březích řeky Revúca v ústí Revúcké doliny. O projektu samotném a limitujících faktorech, které ovlivnily nejen výběr materiálů, ale celkové řešení, nám vyprávěl jeho autor Matúš Bišťan.

Dom je postaven v zadní části zahrady patřící k rodičovskému domu. Délka a šířka zahrady umožnily jednopodlažní dispozici.

 

Jaký byl základní architektonický koncept?

Dům je postaven v zadní části zahrady patřící k rodičovskému domu. Délka a šířka zahrady umožnily jednopodlažní dispozici. Půl metru nad rovinatým pozemkem se „vznáší“ železobetonová deska, na které je postavena dřevostavba. Přesah pultové střechy je stejný jako půdorys „vznášející se“ desky.

Kolem celého domu tak vzniká krytý meziprostor mezi interiérem a exteriérem, čímž se rozšiřuje obytná plocha domu. Vznášející se deska slouží zároveň k sezení v zahradě. Obytná denní část na výšku sahá až po konstrukci střechy, noční část je snížena podhledem. Kontakt se zahradou mají všechny obytné místnosti.

Přesah pultové střechy je stejný jako půdorys základové desky. Kolem celého domu tak vzniká krytý meziprostor mezi interiérem a exteriérem, čímž se rozšiřuje se obytná plocha domu.

 

Jaké byly limitující faktory?

Tvar parcely a finance.

Jaké materiály dostaly prostor?

Základová konstrukce se realizovala z betonu, obvodová nosná konstrukce je zhotovena ze dřeva. Dřevo našlo uplatnění i na oknech a dveřích. Tropické dřevo dominuje terase a fasádě, kde je zkombinováno s fasádní omítkou. Na zastřešení rodinného domu se použil falcovaný plech. Se záměrem minimalizovat finanční náklady na hrubou stavbu realizoval investor svépomocí dřevěnou nosnou konstrukci, izolace, úpravy vnitřních povrchů, obklad fasády a terasy z tropického dřeva.

Kontakt se zahradou mají všechny obytné místnosti.

 

Kolik procent z celkových nákladů dokázal tak ušetřit?

Díky tomu se investorovi podařilo ušetřit 30 až 40% celkových nákladů vynaložených na realizaci rodinného domu.

Co investor svěřil do rukou stavebních firem?

Základové konstrukce a železobetonovou desku, okna a dveře, veškeré instalace, montáž střešní krytiny, jakož i exteriérové omítky.

 

Dřevěnou sloupkovou konstrukci si s cílem ušetřit finanční náklady realizoval investor svépomocí

Tvar domu napovídá, že by mohlo jít o rodinný dům v pasivním či nízkoenergetickém standardu, jaká je tedy energetická třída?

Klient nepožadoval dům v pasivním standardně. Prioritou bylo, aby si co největší část domu dokázal zrealizovat svépomocí, proto jsme se při projektování vyhnuli příliš nákladným materiálem a detailům. Energetická třída domu je tak B.

Jaký konstrukční systém jste navrhli?

Na železobetonové desce je postavena dřevěná sloupková konstrukce. Konstrukci střechy tvoří dřevěné krokve.

Interiér je zařízen stejně jednoduše a velmi vkusně.

Jaká je skladba obvodové a střešní konstrukce?

Skladba obvodové stěny je následující:

 • Vnější stěrka realizována na síťku a kleber (materiály s nízkým difuzním odporem)
 • Dřevovláknité desky Hofatex o tloušťce 40 mm
 • Distanční lišty o tloušťce 15 mm na vytvoření vzduchové mezery
 • Paropropustná fólie (nebo. geotextilie)
 • Kontralatě 50/100 mm (meziprostor vyplněný izolací na bázi minerální vlny –
 • Nobasilem o tloušťce 100 mm)
 • Sloupy hrázděné stěny 50/160 mm (meziprostor vyplněn Nobasilem o tloušťce 160 mm)
 • PE fólie, jako parozábrana
 • OSB deska 15 mm
 • C-konstrukce pod sádrokarton, tloušťka 50 mm
 • Sádrokartonové desky o tloušťce 15 mm

Skladba střechy je následující:

 • Krytina z falcovaného plechu
 • Laťování 35/50 mm po 300 mm
 • Kontralatě 35/35 mm + provětrávaná vzduchová vrstva
 • Paropropustná fólie (nebo geotextilie)
 • Tepelná izolace o tloušťce 200 mm mezi krokvemi
 • Tepelná izolace o tloušťce 100 mm mezi c-profily sádrokartonové konstrukce
 • Parozábrana, PE-fólie
 • Sádrokartonové desky o tloušťce 12,5 mm

Jak odhadujete životnost stavby v běžném životním cyklu?

Odhadnout životnost rodinného domu není snadné. Předpokládám však, že pokud bude dům trvale obývaný a klienti se budou o něj patřičně starat a udržovat ho, nevidím důvod, proč by nemohl sloužit i dalším generacím.

 

 

místo stavby: Ružomberok – Bílý potok
autor: Matúš Bišťan
spolupráce: Stanislav Šutvaj, Peter Adamčiak
realizace: 2014
užitková plocha: 112 m2
zastavěná plocha: 228 m2
fotografie: Pavol Mičáň
TEXT: Andrea Dingová a Matúš Bištan
FOTO: Pavol Mičáň