Rodinný dům Ružomberok - Bílý Potok

Vkusná dřevostavba za rozumnou cenu

Rodinný dům nemusí být jen drahou luxusní záležitostí, kterou si může dovolit několik vyvolených. Zvolí-li se správný koncept a nepřežene se to s výběrem příliš drahých materiálů, může si komfort, který bydlení v rodinném domě s sebou přináší, užít i běžný smrtelník.

Důkazem toho je projekt rodinného domu situovaný v městské části Ružomberka – Bílý potok, která se rozkládá v nádherném prostředí na obou březích řeky Revúca v ústí Revúcké doliny. O projektu samotném a limitujících faktorech, které ovlivnily nejen výběr materiálů, ale celkové řešení nám vyprávěl jeho autor Matúš Bištan.

Jaký byl základní architektonický koncept?

Dům je postaven v zadní části zahrady patřící k rodičovskému domu. Délka a šířka zahrady umožnily jednopodlažní dispozici. Půl metru nad rovinatým pozemkem se „vznáší“ železobetonová deska, na které je postavena dřevostavba. Přesah pultové střechy je stejný jako půdorys „vznášející“ se desky.

Kolem celého domu tak vzniká krytý meziprostor mezi interiérem a exteriérem – tím se rozšiřuje obytná plocha domu. Vznášející se deska slouží zároveň k sezení v zahradě. Obytná denní část na výšku sahá až po konstrukci střechy, noční část je snížena podhledem. Kontakt se zahradou mají všechny obytné místnosti.

Rodinný dům Ružomberok - Bílý Potok
Rodinný dům Ružomberok – Bílý Potok | Zdroj: Pavel Mičáň

Jaké byly limitující faktory?

Tvar parcely a finance.

Jaké materiály dostaly prostor?

Základová konstrukce se realizovala z betonu, obvodová nosná konstrukce je zhotovena ze dřeva. Dřevo našlo uplatnění i u oken a dveří. Tropické dřevo dominuje terase a fasádě, kde je zkombinováno s fasádní omítkou. K zastřešení rodinného domu se použil falcovaný plech.

Rodinný dům Ružomberok - Bílý Potok
Rodinný dům Ružomberok – Bílý Potok | Zdroj: Pavel Mičáň

Co si dokázal investor zrealizovat svépomocí?

Se záměrem minimalizovat finanční náklady na hrubou stavbu realizoval investor svépomocní dřevěnou nosnou konstrukci, izolace, úpravy vnitřních povrchů a obklad fasády a terasy z tropického dřeva.

Kolik procent z celkových nákladů tak bylo možné ušetřit?

Díky výše uvedenému se investorovi podařilo ušetřit 30 až 40% celkových nákladů vynaložených na realizaci rodinného domu.

Rodinný dům Ružomberok - Bílý Potok
Rodinný dům Ružomberok – Bílý Potok | Zdroj: Pavel Mičáň

Co investor svěřil do rukou stavebních firem?

Základové konstrukce a železobetonovou desku, okna a dveře, veškeré instalace, montáž střešní krytiny, ale i exteriérové ​​omítky.

Tvar domu napovídá, že by se mohlo jednat o rodinný dům v pasivním či nízkoenergetickém standardu, jaká je tedy energetická třída?

Nebyl požadován dům v pasivním standardu. Prioritou bylo, aby si co největší část domu dokázal zrealizovat svépomocí, proto jsme se při projektování vyhnuli příliš nákladným materiálům a detailům. Energetická třída domu je tak B.

Rodinný dům Ružomberok - Bílý Potok
Rodinný dům Ružomberok – Bílý Potok | Zdroj: Pavel Mičáň

Jaký konstrukční systém jste navrhli?

Na železobetonové desce je postavena dřevěná sloupková konstrukce. Konstrukci střechy tvoří dřevěné krokve.

Jaká je skladba obvodové a střešní konstrukce?

Skladba obvodové stěny je následující:

 • vnější stěrka realizovaná na síťku a kleber (materiály s nízkým difúzním odporem)
 • dřevovláknité desky Hofatex o tloušťce 40 mm
 • distanční lišty o tloušťce 15 mm pro vytvoření vzduchové mezery
 • paropropustná fólie (nebo. geotextilie)
 • kontralatě 50/100 mm (meziprostor vyplněný izolací na bázi minerální vlny – nobasilem o tloušťce 100 mm)
 • sloupy hrázděné stěny 50/160 mm (meziprostor vyplněný nobasilem o tloušťce 160 mm)
 • PE fólie, jako parozábrana
 • OSB deska 15 mm
 • c-konstrukce pod sádrokarton, tloušťka 50 mm
 • sádrokartonové desky o tloušťce 15 mm

Skladba střechy je následující:

 • krytina z falcovaného plechu
 • laťování 35/50 mm po 300 mm
 • kontralatě 35/35 mm + provětrávaná vzduchová vrstva
 • paropropustná fólie (nebo geotextilie)
 • tepelná izolace o tloušťce 200mm mezi krokvemi
 • tepelná izolace o tloušťce 100 mm mezi c-profily sádrokartonové konstrukce
 • parozábrana, PE-fólie
 • sádrokartonové desky o tloušťce 12,5 mm
Rodinný dům Ružomberok - Bílý Potok
Rodinný dům Ružomberok – Bílý Potok | Zdroj: Matúš Bišťan

Jak odhadujete životnost stavby v běžném životním cyklu?

Odhadnout životnost rodinného domu není snadné. Předpokládám však, že pokud bude dům trvale obydlen a klienti budou o něj patřičně pečovat a udržovat ho, nevidím důvod, proč by nemohl sloužit i dalším generacím.

RD v Ružomberoku

místo: Ružomberok – Bílý Potok
autor: Matúš Bišťan
spolupráce: Stanislav Šutvaj, Peter Adamčiak
realizace: 2014
užitková plocha: 112 m2
zastavěná plocha: 228 m2
Andrea Dingová a Matúš Bištan