Sara Kulturhus od White Arkitekter posouvá limity ekologického stavitelství

Jen kousek pod pásem polárního kruhu ležící Skellefteå patří k sídlům, kde má dřevěná architektura předlouhou historii. Projekt kulturního centra a hotelu Sara z této tradice vychází, ale upíná se k budoucnosti, kdy dřevo znovu doceníme jako materiál vhodný pro ty nejnáročnější konstrukce.

Některé situace s jistou dávkou automatismu předznamenávají určitý vývoj. Takže když si například radnice 35tisícového švédského města objedná k vyřešení zapeklité otázky odpovědi od studia White Arkitekter, zavoní to ve vzduchu čerstvým dřevem.

Je to příměr bez nadsázky, protože zmíněný ateliér se velmi zřetelně zavázal k tomu, že se bude podílet na projektování výhradně jen uhlíkově neutrálních staveb (a od roku 2030 pak už jen těch s uhlíkově negativní bilancí). Proto se jejich současné realizace většinou odehrávají z dřevěných formátů. Také si nemalou dávku pozornosti ve světě vydobyli stavbou nejvyšší administrativní budovy ze dřeva.

Dřevo je materiál, k němuž mají hodně blízko a svou profesní expertizu v něm sunou kupředu. Ve Skellefteå ale nechtěli hrát na strunu rekordů a prvenství, je to spíš jen vedlejší produkt díla White Arkitekter. Problém, který místní v roce 2018 řešili, byl totiž trochu jiného rázu.

Neznámé město

Jejich město bylo světu mimo prostor Skandinávie prakticky neznámé, svými koncepty poněkud zastaralé a netěšilo se výraznému cestovnímu ruchu. Zahraničnímu ani domácímu. Ne že by nemělo co nabídnout, ale zdejší muzea, galerie a divadlo už prostě nešly s dobou. Všechny tyto potřebné kulturní instituce si přitom zrovna říkaly o nákladnou rekonstrukci nebo renovaci, kterou ale těžko řešit bez silnější poptávky.

Radní se tedy rozhodli, že je z úsporných důvodů sestěhují pod jednu střechu. Do univerzálního kulturního centra. Novostavba sice bude velký jednorázový výdej z fondů, který se ale v delším časovém horizontu nižšímu náklady na provoz zaplatí sám. Zvlášť, když bude realizace vedena v režimu úspornosti a udržitelnosti.

Sara Kulturhus
Sara Kulturhus | Zdroj: Sven Burman

A co by ještě mohlo zvýšit atraktivitu města? Sázkou na jistotu je v plánech radních kongresové centrum, protože v regionu Västerbotten žádné není. Nebude tedy na škodu, když se ke kulturnímu centru přidá i hotel.

V hrubých obrysech tak vznikala poptávka po výstavbě kombinovaného objektu, který propojí kulturní instituce v jeden celek, nabídne městu novou dominantu a zajistí kapacitní prostory k ubytování. Zmíněné programy využití přitom shrnovaly odhadem 30 000 metrů čtverečních prostoru, a limit nákladů Skellefteå neměl jít moc nad 150 miliónů norských korun. I proto všichni s velkým napětím v roce 2018 očekávali, jaké výsledky přinese soutěž architektonických návrhů, z níž nakonec vyšli jako jasní vítězové White Arkitekter.

Porotu zaujali odvážným zpracováním návrhu, novou typologií stavby, příslibem pozitiv pro celou komunitu, mezinárodním příkladem udržitelného designu a konstrukce. To vše za méně než 110 milionů korun, protože půjde o dřevostavbu. A také tím, že 75 metrů vysoká část stavby s hotelem (která možná nebude tou nejvyšší dřevostavbou na světě) bude první takto sestavenou uhlíkově negativní dřevostavbou na světě.

Sara Kulturhus
Sara Kulturhus | Zdroj: David Valldeby

Brát méně než dávat

Uhlíkově negativní? Toto schéma na úrovni stavitelství shrnuje myšlenku, že by stavba měla vyvázat z atmosféry více skleníkových plynů, než kolik jich uvolnila svým vznikem a následným provozem za celou svou existenci. Tím se liší od uhlíkové neutrality, kde jde o ustavení rovnováhy mezi vydanými a kompenzovanými emisemi. Jak by toho ale mělo kulturní centrum Sara s napojeným hotelem dosáhnout?

Například tím, že na svých střechách ponese solární panely, které jí budou pomáhat snižovat uhlíkovou bilanci. A samozřejmě i tím, že bude vyrobena z udržitelného materiálu, dřeva, které do sebe během své existence uhlík absorbovalo. Dřeva, které pochází jen z certifikovaných dřevních plantáží, ne dál než 50 kilometrů od místa stavby. Stejně jako dřevozpracovatelské závody, dopravci, konstrukční týmy a potřebná technika.

Sara Kulturhus
Sara Kulturhus | Zdroj: Jonas Westling

Uhlíkově negativní stavba totiž vychází z komplexních výpočtů provozní energie, vázaného uhlíku, efektivity, produkce a životního cyklu materiálu a jeho dopravy, zapracování do konstrukce. Je to silně omezující a práci komplikující břímě, které ale White Arkitekter chápou jako svůj osobní závazek. Sara se pochopitelně nestane uhlíkově negativní hned po kolaudaci.

Životnost celého areálu je propočtena na 100 let, a uhlíkově negativní se stane teprve až po 50 letech svého úsporného provozu. S celým projektem se podle architektů pojily hlavně dvě výzvy: „Přesvědčit lidi, že jsme schopni postavit něco, co ještě nikdo před námi nepostavil. A postavit to tak, jak to ještě nikdo nevyzkoušel.“

A jak ještě dodávají: „Teď nás svět chválí za to, že jsme posunuli hranice udržitelných konstrukcí a ekologického stavitelství. Ale poděkování si zaslouží hlavně radní ze Skellefteå, kteří měli odvahu a dali nám důvěru.“

Unikátní řešení

Odvaha byla skutečně zapotřebí. Protože pokud nejste hluboce obeznámeni s funkčností moderních dřevostaveb, působila Sara ve svých projektových obrysech dost riskantním dojmem. Dřevěné konstrukce a jejich rozpony, nosnost, flexibilita, akustika, statika. To vše si často žádalo inovativní řešení, mimo tabulky a běžný rámec profesních zkušeností.

Originální už třeba tím, že ve svých provozně-technických obrysech některé mechanismy dobře fungují u pětipatrové stavby ze dřeva, ale nikdo je dosud v praxi neozkoušel na 20patrové budově. I proto se kolem přípravné fáze projektu rojily celé houfy stavebních inženýrů a odborníků z lesnických škol.

Sara Kulturhus
Sara Kulturhus | Zdroj: Jonas Westling

I díky jejich radám pak v týmu White Arkitekter padlo cenné rozhodnutí, a to, že výšková část objektu (hotel) bude konstruována z jiného materiálu než k zemi přisedlé kulturní centrum. Přesněji tedy, že výšková část bude sestavena z prefabrikovaných 3D modulů z CLT (křížem vrstveného dřeva), v podstatě naskládaných na masiv dvou středových výtahových šachet, jejichž jádra budou rovněž z CLT.

Kulturní centrum za svůj primární stavební materiál zvolilo GLT – glulam, tedy lisované a lepené dřevo, s tím, že CLT bylo ponecháno u nosných stěn a podpůrných trámů. Byť tu byly užity dvě různé variace moderních dřevěných prvků, Sara je využívá ve vzájemné provázanosti, integraci. Proto se v nosných konstrukcích zcela obešla bez betonu, což značně urychlilo výstavbu a významně snížilo uhlíkovou stopu budovy.

Sloupy, nosníky, desky, stěny – to vše bylo prefabrikováno v dílnách mimo lokalitu a smontováno na místě stavby. To, že kulturní centrum i hotel disponovaly jasně definovanou strukturní mřížkou, a stavební program se replikoval, snižovalo náklady, energii, čas i riziko chyb.

Pokoje hotelu jsou ve své podstatě samonosnými boxy, včetně koupelnových jader, a na místo byly osazovány jeřábem už hotové. Aby se pak vše skrylo za izolací, nezbytnou v podnebí sídla těsně pod polárním kruhem, a dvouvrstvou prosklenou fasádou.

Sara Kulturhus
Sara Kulturhus | Zdroj: Jonas Westling

Kvalita nepotřebuje rekordy

Dnes v kulturním centru Sara nachází svůj nový domov Umělecká galerie, Muzeum Anny Nordlanderové, výstavní centrum västerbottenského regionu, místní divadlo a městská knihovna. S tím, že se k objektu přimyká 20patrový hotel s kongresovým centrem, restaurací a lázněmi. Dílo ve své celistvosti demonstruje to, že dnes už neexistuje výmluva pro nevyužívání dřeva v moderní stavební praxi.

Od partnerů ASB

A jak se to má s onou rekordní výškou stavby? S rekordy ve světě architektury je vždycky potíž. Včerejší prvenství rychle střídají zítřejší realizace. Proto potěší, že kulturní centrum, jež vyrostlo ve švédském Skellefteå, se aspiracemi na prvenství nejvyšší dřevostavby nezatěžuje. S dosahem 75 metrů je sice momentálně jedním z nejvyšších obytných dřevěných objektů světa, ale svůj primát hledá jinde.

V kvalitách ekologického stavitelství, v tom, že se snaží posouvat dosavadní limity technických dovedností. A proto bude na projekt Sara odkazováno ještě dlouho poté, co se dnešní šampioni rekordů výškových dřevostaveb stanou minulostí.

SARA KULTURHUS, SKELLEFTEÅ, ŠVÉDSKO

Architektonické studio: White Arkitekter
Vedoucí projektu:        Robert Schmitz, Oskar Norelius
Užitná plocha:              cca 30 000 m2
Investor:                      Město Skellefteå
Hlavní dodavatel stavby:          HENT
Strukturální design:     TK Botania, WSP, DIFK
Dodavatel dřeva:         Martinsons
Výroba modulů:           Derome
Realizace:                    2018–2021
Radomír Dohnal