Vývojový areál ve Fryčovicích odkazuje na archetyp staré továrny

V návaznosti na již realizovanou stavbu I. etapy vývojového areálu Idea Air Fryčovice z roku 2015 vznikla nyní jeho další část, která respektuje základní materiálové řešení původní stavby. Vzniklá hala respektuje základní tektoniku průmyslové architektury, ale zjemňuje svůj výraz dřevěným obkladem na fasádě.

Nová hala navazuje na již existující administrativní centrum, které se od ní zásadním způsobem liší svým využitím.

Zatímco původní budova je pracovištěm cca 10 kmenových členů týmu a ad hoc najímaných externistů, kteří se starají o designérský vývoj firmy, II. etapa výstavby zajistila společnosti místo pro samotnou výrobu funkčních prototypů.

Stará stavba se tak svým provozem blížila kancelářské budově s prostorem pro workshopy a schůzky jen občas doplněné o modelářskou dílnu, letos dokončená část vývojového areálu je typologicky spíše výrobní hala.

Vývojový areál Fryčovice 01
Vývojový areál Fryčovice 02
Vývojový areál Fryčovice 03
Vývojový areál Fryčovice 04
Vývojový areál Fryčovice 05
Vývojový areál Fryčovice 06

Dispozice

Hala, která se zúčastnila letošní soutěže Stavba roku, je řešena lakonicky. V jejích útrobách se skrývá rozsáhlý převýšený prostor, který je možné v případě potřeby rozdělit u stropu zavěšenými plachtami.
Klíčovým bylo zajistit dostatek přirozeného světla.

K tomu napomohly řady oken v pilové střeše, která architektonicky odkazuje na archetyp staré továrny.
Budova je však veskrze moderní.

V interiéru se, na rozdíl od běžných provozů, objevuje vedle surového betonu i dřevo, které stavbu spojuje s okolím a zlidšťuje. Po obvodu hlavní haly a na galerii se nacházejí menší kancelářské místnosti.

Vývojový areál Fryčovice 01

Stavební řešení

Objekt vývojového areálu má obdélníkový půdorysný tvar o vnějších rozměrech 30,0 × 30,0 m. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní halu spojenou s administrativním dvoupodlažním vestavkem. Výška objektu je cca 7,1 m.

Nosné svislé konstrukce objektu administrativního vestavku jsou navrženy ze železobetonových zdí se ztužujícími sloupy a z ocelových sloupů. Vodorovné nosné konstrukce vestavku jsou tvořeny ŽB monolitickými deskami.

Nenechte si ujit: Projekt Čierne diery mapuje zabudnuté industriálne pamiatky

Nosné svislé konstrukce haly jsou tvořeny obvodovými železobetonovými zdmi se sdruženými ztužujícími sloupy a dřevěnými sloupy. Střecha haly je navržena jako pilová, hlavní nosná konstrukce střechy je tvořena soustavou vazníků a šikmých krokví.

Vazníky jsou kotveny na ŽB stěny a dřevěné sloupy. Založení objektu je navrženo plošně. Sloupy jsou založeny na centrických jednostupňových základových patkách. Obvodové a vnitřní stěny jsou založeny na základových pásech.

Vývojový areál Fryčovice 05

Vývojový areál Fryčovice, II. etapa
Místo: Fryčovice
Autoři: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Spolupráce: INPROS FM, s.r.o.
Realizace: 2018–2019
Investor: IDEA AIR s.r.o.
Dodavatel: Beskydská stavební a.s.
Text: Red
Foto: Nadace ABF

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2019.