Polyfunkční dům v Trojanovicích

Prodejny potravin bývají obvykle řešeny jako uniformní stavby v jednotném brandu řetězce, navržené bez kontextu k místu, lidem i funkci, kterou mají plnit. Proto je projekt polyfunkčního domu v Trojanovicích od ateliéru Kamil Mrva Architects tak nadějeplný a hodný pozornosti.

Malá, dvou a půl tisícová podhorská obec ležící na úpatí Moravskoslezských Beskyd má již přes deset let svého obecního architekta, kterým je Kamil Mrva. V oblasti rozvoje je obec v čele se starostou Jiřím Novotným velice progresivní. Zrekonstruovány již byly veřejné obecní budovy v Trojanovicích i hostinec Rekovice na Horečkách. V přípravě je vytvoření nové návsi se společenským centrem, které by mělo dotvořit chybějící urbanistický celek v obci.

Moderní přístavba samoobsluhy
Moderní přístavba samoobsluhy |

Být součástí obce

Předmětem zadání byla celková rekonstrukce a rozšíření obecní budovy, ve které se již nacházela samoobsluha potravin českého řetězce a která je součástí zmiňované návsi. Důležitým záměrem bylo vytvořit novou identitu místa pro potřeby a nákupy místních obyvatel. Podařilo se opticky propojit služby s centrální částí obce. „V urbanismu je vztah s obcí tak důležitý, že si myslím, že i když nakupujete, můžete být součástí té obce a vidět ven,“ komentuje své řešení architekt Kamil Mrva. Rodiče tak mohou sledovat děti před školou přímo z prodejny potravin.

Nové a staré

V rámci projektu proběhla rekonstrukce sto padesát let starého domu, který nově doplnila moderní přístavba. Původní budovu architekti očistili, navrhli pro ni nová okna a novou fasádu. Pomocí dvou podélných vikýřů a původních otvorů ve štítech domu je prosvětlen půdní prostor v patře. Zde se nacházejí služby a šest pronajímatelných kanceláří, které byly již po dokončení výstavby plně obsazeny. Při rekonstrukci byl zachován původní nápis Restaurace, který ve vstupní chodbě upomíná na staré časy.

Rekonstrukce původního 150 let starého domu s novými okny a novou fasádou
Rekonstrukce původního 150 let starého domu s novými okny a novou fasádou |

Přístavba je realizována v kombinaci betonových konstrukcí a skleněných ploch. Právě použitý materiál výrazně odlišuje nový dům od původního. Architekt Mrva použil pohledový beton z důvodu jeho tepelných vlastností, konstrukčních i estetických kvalit. Svůj přístup k rekonstrukci vysvětluje Mrva slovy: „Pokud máme dělat rekonstrukci v této době, za účelem rozšíření a nové potřeby, tak k tomu přistupujeme soudobě.“ A doplňuje: „Pokud rekonstruujeme jeden objekt, přistupujeme k němu jako k památce, ale pokud máme rozšířit objekt nebo zdůraznit nový prostor nebo novou funkci, tak se k tomu projekčně chováme v duchu všech dnešních možností a vymožeností.“ Stavba získala čestné uznání v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2018 v kategorii staveb občanské vybavenosti – rekonstrukce.

Život do centra

Vedle polyfunkčního domu s prodejnou potravin navrhl ateliér Kamila Mrvy také již zrealizovanou přestavbu objektu původních garáží na kavárnu, řeznictví a obchod. Další dům v sousedství bude upraven na poštu, knihovnu a infocentrum. Postupně se tak daří skrze kvalitní architekturu a urbanismus podporovat setkávání lidí a navracet život do centra malé obce.

Novostavba oživila centrum obce.
Novostavba oživila centrum obce. |

 

POLYFUNKČNÍ DŮM TROJANOVICE

Architekt: Kamil Mrva Architects, s. r. o./doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
Spolupráce: Ing. Lenka Krhovjáková, Ing. Jaroslav Holub, Ing. arch. Tomáš Cirmaciu, Ing. arch. Martin Vymetálek, statika – Ing. Tomáš Šenovský
Investor: Obec Trojanovice
Zastavěná plocha: 541 m2
Projekt: 2014
Realizace: 2017–2018

TROJANOVICE TEXT: JOLANA ŘÍHOVÁ, FOTO: STUDIO TOAST