Podzimní semináře Beton University se blíží!

seminář Beton University

Již začátkem listopadu proběhne druhé pololetí 10. ročníku vzdělávacích seminářů Beton University, které jsou zařazené do akreditovaného vzdělávacího programu v projektu celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA.

Se seminářem Architektura v betonu zavítáme 14. 11. do Brna. Seminář je zaměřen na použití pohledových betonů v architektuře. Prezentována bude filozofie přístupu architekta k jejich použití včetně příkladů úspěšných realizací z České republiky i ze zahraničí. Posluchači budou seznámeni s novými předpisy a nástroji pro navrhování nejen pohledových betonů. Účastníci semináře se mohou mimo jiné těšit na přednášku předního českého architekta a pedagoga prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petra Hájka, který získal cenu Architekt roku 2018.

Dále se uskuteční dva semináře na téma Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I., které jsou zaměřené na různé druhy betonu tak, jak je potřebují investoři, projektanti a zhotovitelé. Semináře proběhnou 7. 11. v Hradci Králové a 27. 11. v Plzni.

Více informací a podrobný program naleznete na stránkách www.betonuniversity.cz, kde probíhá i samotná registrace.

Vstup na Beton University