UVEA Mediklinik je nejmodernější oční klinikou na Slovensku

UVEA Mediklinik je nejmodernější oční klinikou na Slovensku

V Martině vyrostla budova, která potěší oči klientů i běžných návštěvníků. Prostřednictvím zraku získáváme až 80 % informací o okolním světě. Co nejrozmanitější vjemy a vzpomínky každého z nás jsou cílem, který sleduje i UVEA Mediklinik – nejmodernější oční klinika na Slovensku.

Nejmodernější a v Martině? „Setkali se tu lidé, kteří měli určitou představu a ta nakonec skončila v takovéto podobě,“ vysvětluje jednatel kliniky MUDr. Michal Králik. Ten spolu s přednostou oční kliniky Univerzitní nemocnice v Martině MUDr. Petrem Žiakem a svou maminkou, majitelkou optiky, skloubil na jednom místě potřeby oční kliniky, ambulance i oční optiky. „Nechtěli jsme vytvořit další excimerové pracoviště, které se zabývá jen určitou částí nemocí oka. Naším cílem bylo vybudovat centrum, které zabezpečí pacientovi veškerou potřebnou péči bez ohledu na to, s jakým očním problémem za námi přijde.“

Na operačním sálu je společně s mikroskopem Zeiss Lumera instalován unikátní stereoskopický systém, který umožňuje přenos operací a jejich záznam v 3D HD

Oční klinika UVEA Mediklinik se postará o pacienty, kteří potřebují operaci šedého zákalu, odstranění dalekozrakosti a krátkozrakosti, ale i nejmodernější operační výkony s použitím femtosekundového laseru. Ten je pýchou soukromé kliniky a vyžaduje stabilní prostředí s jen nepatrnými výkyvy teploty. I proto musela stavba sledovat přísné normy týkající se speciálního prostředí.

Bez velkých gest

Tvůrci stavby na našem setkání zdůraznili souhru různých oborů, které se asi nejviditelněji promítla do vazeb architektury s interiérem. Je vidět, jak navzájem komunikují, prolínají se, snaží se o společnou výpověď. Samotná architektura „nedělá“ velká gesta, ale sleduje vytvoření sebevědomého objektu v souhře s urbanizovaným prostředím. Ačkoli jde o soukromou budovu, svou dispozicí vytváří veřejný prostor a navazuje na okolní občanskou vybavenost (v parteru je oční optika a lékárna). Tříposchoďová stavba vyznívá až puristicky, čímž se snaží o pravdivé sledování své funkce. Výraz fasády evokuje i to, co najdeme uvnitř objektu. Sledujeme prolínání světla a stínu v podobě bílé a černé, akcent tyrkysové, čisté horizontální linie, kontrast kompaktních hmot jako symbol bezpečnosti.

Čtyřpodlažní prostory jsou postaveny na základě projektu, který splňuje nejpřísnější požadavky EÚ na vysoce specializované zdravotnické zařízení po stránce stavebního, prostorového a technického vybavení.

Nízkoenergetický rozměr

„Snažili jsme se vytvořit budovu, která bude propojená s přírodním prostředím, a to se odrazilo i při její realizaci,“ zdůrazňuje člen architektonického týmu Ing. arch. Ján Gustiňák. „Materiály, jakož i technické vybavení budovy pocházejí převážně z domácích zdrojů. Nízkoenergetický charakter zabezpečuje využití tepelného čerpadla pracujícího v systému voda – voda. Stavebně-konstrukční systém vytváří železobetonový monolit vyplněný tvárnicemi Ytong. Ty jsme vybrali jako obvodové výplňové zdivo pro kombinaci několika vlastností,“ vysvětluje architekt Ján Gustiňák. Při malé objemové hmotnosti zabezpečuje Ytong dostatečnou mechanickou pevnost, přičemž je rychle a snadno opracovatelný. Splňuje také tepelně-technické požadavky, a tak spolu s tepelnou izolací stavby zabezpečuje nadstandardní tepelněizolační schopnost obvodového opláštění. Z tvarovek Ytong byly navrženy i dělicí konstrukce. Zde se jako výhoda ukázaly jejich protipožární vlastnosti – osvědčují se u budov, v nichž jednotlivé místnosti plní různorodé funkce.

Ke komplexní péči o zrak pacientů a klientů očního centra UVEA Mediklinik patří i vlastní optika, která splňuje nejvyšší standardy a nabízí široký sortiment produktů a služeb, včetně odborného servisu a poradenství.

Vnímání v detailech

„V interiérech jsme museli myslet především na funkčnost místností a přístrojů. Další vlastnosti prostoru vycházely z architektonického a grafického konceptu kliniky,“ říká autorka interiérů MgA. Lenka Plívová, Dis., která studovala na pražské VŠUP v ateliérech designu výrobků doc. Mgr. A. M. Froňka a doc. Mgr. A. J. Němečka. „Snažila jsem se zdůraznit otevřenost prostředí a  detaily vytvářející harmonicky působící celek. Nechtěli jsme, aby pacient přišel do okázalého prostředí, jehož forma sice může být nadčasová, ale necítíte se tam bezpečně. Vycházeli jsme ze základních geometrických tvarů, které jemně kontrastují k biomorfním tvarům přístrojů.“