Partneři sekce:
  • Stavmat

Lepení tepelněizolačních desek na asfaltovou krytinu

Lepení tepelněizolačních desek na asfaltovou krytinu

Jedním ze způsobů, jak nalepit tepelněizolační desky na podklad z asfaltových pásů při zateplování střechy, je použít PUR lepidlo. Povrch, na který se lepidlo bude aplikovat, musí být bezprašný a suchý. Nasákavé podklady, jako jsou cementovláknité desky, je třeba před lepením penetrovat vhodným nátěrem. Důkladně penetrovaný a zaschlý povrch se již nevlhčí. Při nízkých teplotách se nedoporučuje pěnu nebo podklad nahřívat a aplikovat ji na podklady pokryté jinovatkou či sněhem.

Uskladňujeme-li lepidlo v nízkých teplotách, doporučuje se dózu před použitím hodinu temperovat při pokojové teplotě. Vhodnost podkladu a jeho soudržnost musíme individuálně ověřit. Tepelnou izolaci můžeme upevnit nejen lepidlem, ale případně i rozpěrkami.

Aplikace PUR lepidla

PUR lepidlo se prodává v dózách. Na jeho aplikaci je proto třeba použít vhodnou aplikační pistoli s NBS závitem. Před našroubováním na pistoli je třeba dózu důkladně protřepat (minimálně 30krát). Následně se aretačním šroubem nastaví požadované dávkování. Ústí trubice pistole se při aplikaci nesmí klást přímo na podklad nebo tepelnou izolaci. Je třeba ho držet asi 1 cm nad tepelněizolační deskou. Při lepení polystyrenových desek se pěna nanáší v pruzích o šířce přibližně 3 cm se vzájemným rozestupem 25 až 30 cm a přibližně 15 cm od okraje desky. Na jeden metr čtvereční stačí nanésttři pruhy. V otevřené krajině s intenzivním větrem, kde hrozí větší sání větru, je nutné zvýšit množství lepicí pěny na okrajích a v rozích lepené plochy.

Lepení tepelné izolace

Povrch je třeba před aplikací PUR lepidla důkladně odmastit a odstranit nesoudržné části. Prašný podklad snižuje přilnavost lepidla. Povrch se již nevlhčí. Tepelněizolační deska se přikládá na podklad přibližně dvě minuty po aplikaci PUR lepidla, přitlačí se a srovná pomocí dvoumetrové latě. Delší přestávka mezi aplikací PUR pěny a přiložením tepelněizolační desky na podklad snižuje přilnavost, což je důsledkem tvorby nelepivé vrstvy, a to přibližně po pěti minutách po aplikaci jakéhokoliv druhu PUR pěny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat první desce, která se umísťuje do rohu ploché střechy. Musí se dodržet rovnoběžnost hran desky s atikou tak, aby se spáry nerozcházely. Jako pomůcku lze použít vodicí provázek natažený z protilehlého koutu. Desky se musí pokládat vedle sebe co nejtěsněji, aby se eliminovaly tepelné mosty. Mezi deskami nesmějí vznikat výškové rozdíly a musí se dodržet spád střechy. Rovinu povrchu desek lze korigovat maximálně do 20 minut po jejich nalepení v závislosti na okolní teplotě vzduchu a podkladu. PUR lepidlo je vhodné aplikovat při teplotě 0 až +35 °C. Po dalších dvou hodinách po aplikaci lze ukládat další vrstvu tepelné izolace. Rovněž druhou vrstvu je třeba ukládat tak, aby se překryly styčné spáry izolačních desek, čímž se eliminuje vznik tepelných mostů. Nalepené tepelněizolační desky se mohou zatížit ukládanou hydroizolační vrstvou – asfaltovým pásem. Nevytvrzenou pěnu lze vyčistit čističem na PUR pěnu, vytvrzená pěna se dá odstranit pouze mechanicky.

Pozor!

Odolnost proti UV záření. Vytvrzené PUR lepidlo není odolné proti UV záření. Odolnost závisí na délce expozice přímým sluncem (přibližně od 14 dnů do 3 měsíců). Po tomto čase se působením dalších klimatických vlivů (déšť, mráz) struktura PUR pěny narušuje.

Lepidlo na polystyren a asfaltové pásy

Lepidlo na polystyren a asfaltové pásy DenBit STYROL LT je bitumenová hmota vysoce modifikovaná syntetickým kaučukem s obsahem živic a chemických sloučenin vylepšujících přilnavost k polystyrenu, bitumenovým a betonovým podkladům a plechům s možností použití i na mírně vlhké podklady. Obsahuje organické rozpouštědlo bezpečné pro polystyren. Spotřeba na jednu vrstvu je přibližně 0,8 až 1,5 kg/m2 (lepení asfaltových pásů na polystyren). Plastový obal; 10 kg.

07 | Vnitřní kout
Ve vnitřních koutech v místě styku atiky s vo­dorovnou konstrukcí střechy se většinou vy­tváří fabion (obloukový přechod mezi svislou a vodorovnou stěnou) nebo 45stupňový náběh, aby se hydroizolace v tomto místě nezlomila. Prostor, který vznikl mezi atikou a tepelněizolační deskou, se vyplní jedním pruhem lepidla.

12 | Ukládání na vazbu
Začíná se znovu v rohu střechy. Desky druhé vrstvy je třeba ukládat tak, aby se překryly styčné spáry izolačních desek – tedy tak, aby vzniklo vzájemné provázání s první vrstvou. Tím se eliminuje vznik tepelných mostů.

03 | Nanesení lepidla
Lepidlo se nanáší v pruzích o šířce přibližně 3 cm ve vzájemných rozestupech 25 až 30 cm a přibližně 15 cm od okraje desky. Na jeden metr čtvereční stačí nanést tři pruhy. Ústí trubice pistole se nesmí klást přímo na podklad nebo tepelnou izolaci, ale je třeba držet ho asi 1 cm nad povrchem.

02 | Našroubování dózy
Dóza s PUR lepidlem se před nasazením na aplikační pistoli důkladně protřepe, minimálně 30krát, aby se její obsah důkladně promíchal. Následně se našroubuje na aplikační pistoli s NBS závitem. Požadované dávkování se nastaví pomocí aretačního šroubu.

01 | Příprava podkladu
Před aplikací PUR lepidla se povrch důkladně odmastí a očistí od nesoudržných částí koštětem nebo průmyslovým vysavačem. Prach může snížit přilnavost lepidla. Povrch se již nevlhčí.

16 | Vyplnění mezery
Mezera, která vznikla mezi atikou a tepelněizolačními deskami, a stejně tak i spáry mezi jednotlivými nalepenými tepelněizolačními deskami, se znovu vyplní s aplikační pistolí s PUR lepidlem. Nalepené tepelněizolační desky se mohou po vytvrzení lepidla zatížit horní hydroizolační vrstvou – asfaltovým pásem.

15 | Kontrola roviny uložení
Pokud se tepelněizolační desky kladou na malou střešní plochu, například na rodinném domě se středovým střešním žlabem, kde je jedna strana v rovině, je třeba kontrolovat, zda jsou v tomto směru ve stejné výšce.

14 | Rovné uložení desek
Opětovně se pravidelně vodováhou kontroluje rovina tepelněizolačních desek – stejně jako při pokládce první vrstvy, aby nevznikly „schody“, a zároveň se kontroluje potřebný spád.

13 | Ukládání bez spár
Následně lze ukládat další tepelněizolační desky. Je třeba klást je vedle sebe co nejtěsněji, tak jako v případě první vrstvy. Mezi deskami nesmějí vznikat schody a musí se dodržet spád střechy.

11 | Druhá vrstva
Po dalších dvou hodinách po aplikaci lze ukládat další vrstvu tepelné izolace. Lepidlo se nanáší v pruzích o šířce přibližně 3 cm ve vzájemných rozestupech 25 až 30 cm a přibližně 15 cm od okraje desky. Ústí trubice pistole je třeba držet asi jeden centimetr nad povrchem desek, které tvoří první vrstvu.

10 | Seříznutí zbytků lepidla
Po vytvrzení PUR lepidla se jeho zbytky seříznou podél okraje tepelné izolace, aby bylo možné druhou tepelněizolační vrstvu položit těsně k atice.

09 | Vyplnění spár
Spára, která vznikne mezi atikou a vloženým klínem z EPS, a stejně tak i spáry mezi jednotlivými nalepenými tepelněizolačními deskami, se vyplní tenkým pásem PUR lepidla.

08 | Tepelněizolační klín
Do naneseného pruhu lepidla se následně vloží klín vyřezaný podle potřeby z tepelněizolační desky EPS, přitlačí se a zarovná.

06 | Rovné uložení desek
Rovina povrchu desek se kontroluje pomocí dostatečně dlouhé vodováhy. Polohu tepelněizolačních desek lze korigovat maximálně do 20 minut po jejich nalepení v závislosti na okolní teplotě vzduchu a podkladu.

05 | Ďalší desky
Pásy lepidla se nanášejí pouze v délce, která odpovídá šířce tepelněizolační desky. Desky je třeba klást vedle sebe co nejtěsněji, aby se eliminovaly tepelné mosty. Mezi deskami nesmějí vznikat schody a musí se dodržet spád střechy.

04 | První deska
Tepelněizolační deska se přikládá na podklad při­bližně dvě minuty po aplikaci lepidla, přitlačí se a srovná pomocí dvoumetrové latě. První deska se umísťuje do rohu ploché střechy. Musí se dodržet rovnoběžnost hran desky s atikou tak, aby se spáry nerozcházely. Jako pomůcku lze použít vodicí provázek natažený z protilehlého koutu.

Info o materiálu:

  • Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuté pro lepení lehkých, tepelněizolačních materiálů z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) polystyrenu.
  • Vhodné pro lepení tepelných izolací střech na podklady z modifikovaných asfaltových pásů zvaných elastomery s SBS kaučukem a na oxidované asfaltové pásy s pískovaným povrchem.

Čo budete potrebovať:

  • PUR lepidlo Den Braven Thermo Kleber Roof; vydatnost dózy 12 až 20 m2; (průměr pruhu 3 mm), pistolová dóza,750 ml
  • Penetrační nátěr (v případě savých podkladů)Den Braven Příměs stavebních směsí S2802A; vydatnost > 10 m2/l, plastový kanystr, 5kg
  • Tepelněizolační desky na bázi EPS
  • Asfaltový hydroizolační pás
  • Nářadí; aplikační pistol s NBS závitem; hliníková vodováha nebo lať; vodicí motouz; koště nebo průmyslový vysavač; ostrý nůž

TEXT + FOTO: Den Braven SK

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.