„Trafačka“, která přežila vlastní smrt. Nyní slouží jako komorní galerie

Partneři sekce:

Obecní trafostanice na Smíchově byla postavena v rámci elektrizačního programu v roce 1925. Tak jako mnoho technických staveb z oné doby, nejednalo se o pouhou lacinou kostku, ale o nepřehlédnutelnou dominantu ve střídmě rondo kubistickém slohu s prvky art deka v severním cípu trojúhelníkového veřejného prostranství.

Jak čas ubíhal, z dřívějšího náměstíčka se stal zastrčený zásobovací dvůr, secesní palác byl zbořen a celé místo se stalo periferií. A „trafačka“ samotná? Ta přestala sloužit svému účelu, byla nahrazena modernější a výkonnější transformační stanicí. Zdálo se, že osud Trafostanice je zpečetěn a po letech v dezolátním stavu bude pobořena, tak jako se to stává s nepotřebným městským „mobiliářem“ v Praze i jinde v Česku.

Trafo Smíchov ASA 400 Gallery
Trafo Smíchov ASA 400 Gallery
Trafo Smíchov ASA 400 Gallery
Trafo Smíchov ASA 400 Gallery
Trafo Smíchov ASA 400 Gallery
Trafo Smíchov ASA 400 Gallery
Trafo Smíchov ASA 400 Gallery
Trafo Smíchov ASA 400 Gallery

Prohlášení za kulturní památku v roce 2003 pak mohlo být jen intermezzem v cestě k zániku, protože pouhé umístění na seznam a štempl na úřednických lejstrech často také nic nezmůže.

Architekt pozoroval a naslouchal

V roce 2013 se však na scéně objevuje Atelier Hoffman a pod vedením architekta Patrika Hoffmana utíká Trafostanice hrobníkovi z lopaty. „V roce 2013 jsme začali – POP UP AKCÍ – Atelier LIVE v rámci festivalu Design blok 2013, kdy jsme strávili 14 dní na místě, otevřeli kavárnu, pozorovali a naslouchali. Oceňovali jsme syrovost domu, místa, autenticitu. A to jsme nechtěli vymazat,“ osvětluje Hoffman svou motivaci.

Veškeré úpravy a proměny stavby se děly pod heslem „Neuspěchat to. Porozumět místu“. Není se ostatně čemu divit, objekt zde stál přes 80 let a pro Patrika Hoffmana bylo mnohem důležitější zachovat nenapodobitelný genius loci celého prostoru. Úplně původně si zde chtěl Hoffman, sám zodpovědný za několik konverzí industriálních staveb, zřídit pobočku svého atelieru, z čehož nakonec sešlo.

Trafo Smíchov ASA 400 Gallery
Trafo Smíchov ASA 400 Gallery |

Zatím poslední kapitola v knize zmrtvýchvstání Trafostanice se začala psát v roce 2020, kdy prostory začala využívat galerie dokumentární fotografie ASA 400. Aktuálně se tu pořádají výstavy známých fotografů, a sice ve výstavním sále v patře, kam se člověk dostane skrze repasované schodiště. Uzavřením výklenku ve východní straně vznikl plynulý výstavní prostor.

Na stěny byly instalovány bílé panely zakrývající okna a na stropě přibyly kolejnice umožňující variabilní nasvícení. Sál je strohý a nestrhává na sebe pozornost, proto se návštěvník může plně soustředit na vystavované fotografie. Ze sálu je možné vyjít i na balkon nad půlkruhovým rizalitem.

Práce není u konce

V přízemí potom vznikla kavárna s několika stolečky a židlemi a book shop. Tento interiér prošel největší změnou – původní jsou pouze přiznané železobetonové trámy. Stěny byly nově omítnuty hladkou omítkou, okenní otvory byly osazeny novým pevným zasklením a přibyl rovněž kavárenský mobiliář tvořený kuchyňskou linkou a barem.

Trafo Smíchov ASA 400 Gallery
Trafo Smíchov ASA 400 Gallery | Zdroj: Radek Úlehla

Hoffman se při návrhu rekonstrukce držel striktně původního architektonického řešení. Podařilo se mu tak obnovit mnoho autentických rondokubistických prvků jako jsou okna s výplní ze sklobetonu. Oproti původnímu řešení se změnila finální povrchová úprava fasády, nově tvořená strukturálním štukem přírodní šedé barvy. Pro větší transparentnost objektu byly původní vstupní dveře nahrazeny dvoukřídlými dveřmi s výrazným prosklením, který kolemjdoucím ukazuje, co se právě vevnitř děje.

„Pevně věříme, že obnovou trafostanice, s důrazem na zachování autenticity, začal rehabilitační proces toho architektonicky silně poškozeného území. Naše práce, nekončí, nespěcháme,“ slibuje Hoffman.

Trafo Smíchov ASA 400 Gallery

Místo: Praha, Česko
Architekt: Atelier Hoffman / Ing. arch. Patrik Hoffman
Spolupráce: Ing. arch. Vavřinec Jiránek, Ing. arch. Andrea Hůlová
Investor: Picton service s.r.o.