Unikát v optickém závoji. Soukromá základní škola vyrostla v průmyslovém areálu

Partneři sekce:

O této budově se začalo mluvit již dlouho před začátkem školního roku. Vloni otevřená soukromá základní škola Guliver v Banské Štiavnici. přirozeně zaujala i odbornou veřejnost a získala dvě nominace v soutěži CE ZA AR 2021. Už dlouho se na mapě slovenské architektury neobjevila nová základní škola od soukromého investora a v takové architektonické kvalitě.

Příběh této školy má svou logiku. Poté, co Guliverův menší předchůdce – mateřská škola v Banské Štiavnici od stejného soukromého investora – proletěl slovenskými soutěžemi jako kometa (vítěz Ceny Dušana Jurkoviče 2016 a Ceny CE ZA AR 2016 v kategorii Občanské a průmyslové stavby), přišel čas na jeho staršího sourozence.

Soukromá základní škola Guliver
Soukromá základní škola Guliver
Soukromá základní škola Guliver
Soukromá základní škola Guliver
Soukromá základní škola Guliver
Soukromá základní škola Guliver
Soukromá základní škola Guliver
Soukromá základní škola Guliver

Základní škola však nevyrostla vedle mateřské školy, jak by se dalo očekávat, ale na uceleném pozemku bývalého průmyslového areálu na okraji města poblíž vlakového nádraží. Co to přineslo?

Kontinuita

„Klienti mateřské školy nám důvěřovali, čímž také ocenili naši práci,“ začíná Ing. arch. Richard Murgaš, majitel společnosti Richard Murgaš Architects.

„Zájem rodičů o umístění dětí do této školky je stále velký, a tak jsme i v případě této školy dostali volnou ruku. Dovedete si představit naši radost, ale také pocit zodpovědnosti, takže jsme se téměř okamžitě po dokončení mateřské školy vrhli na projektování základní školy. Je pravda, že se jedná o velkou investici, kterou si nemůže dovolit každý. Jedná se o investici, která nepočítá s návratností. Musíte mít jasno v tom, že chcete vybudovat něco dobrého pro komunitu.“

Soukromá základní škola Guliver
Soukromá základní škola Guliver | Zdroj: Tomáš Manina

Architektura s membránou

I pro tuto budovu platí, že v jednoduchosti je krása. Když projíždíte kolem v autě, první, čeho si všimnete, je šedý kvádrový monolit, který postupně odhaluje svá tajemství. Budova je zasazena do venkovního parku, malého zeleného náměstí s upravenou krajinou a vzrostlými stromy. Rozložení funkčních ploch a drobného mobiliáře spolu s univerzálními sestavami vytváří mikrourbanismus, který působí jako malý kampus.

„V konceptu jsme se snažili o proporce a čistý detail,“ říká Richard Murgaš. „K výrazným prvkům vnějšího výrazu patří textilní membrána na prosklené fasádě, která je funkčním i estetickým vyjádřením. V exteriéru se utváří přidáváním a odebíráním objemů. Membrána vytváří především stínění, jakousi vizuální clonu. Exteriér lze vnímat, ale ne tak, aby vás to rušilo. I proto se žáci mohou více soustředit na vyučovací proces.“

Membrána je tedy optickým „závojem“ zevnitř ven, ale také zvenčí dovnitř. Prolínání exteriéru s interiérem odhaluje své světelné kouzlo ve večerních hodinách, kdy se okolí odhalí barevný interiér školy. Budova se tak v noci probouzí k novému životu a architektura vytváří další významové vrstvy.

Protože architekti navrhli rastr lineárních posuvných prvků na membráně, vytvořili na fasádě řadu horizontálních hřebenů a údolí. To pak u kolemjdoucích vyvolává diskusi a srovnání s různými abstraktními i reálnými formami.

Soukromá základní škola Guliver
Soukromá základní škola Guliver | Zdroj: Tomáš Manina

Škola chůze

Při prvním kontaktu je zřejmé, že tato škola nemá standardní uspořádání, ať už chodbové nebo blokové, a pracuje mnohem více s komunikačním prostorem. „Vymysleli jsme pro to termín ‚škola chůze‘,“ říká Richard Murgaš.

„V prostorách základní školy jsme dříve nebyli zvyklí pohybovat se mezi třídami, předměty byly ve stejných prostorách. V této škole jsme se pokusili zavést experiment z vyšších ročníků, kdy žáci během dne mění učebny podle vyučovaného předmětu. Prostudovali jsme spoustu literatury, zahraničních realizací a dalších návodů, jak vytvářet školní budovy, které ve světě fungují. Z toho všeho jsme vybrali správný poměr ingrediencí, které si můžeme dovolit, a samozřejmě toho, co zvládnou samotní učitelé.“

Klastr – princip dispozice

Každá třída splňuje požadavky na současnou výuku 24 žáků ve standardním ročníku. Ve škole je celkem 9 tříd, což při maximální kapacitě dává plnou kapacitu 216 žáků + 20 až 25členný pedagogický tým. Jednotlivé třídy jsou v budově školy seskupeny maximálně po třech v jednom polopatře.

„Ty spolu s předprostorem vybaveným relaxačním nábytkem, zázemím pro týmovou práci a vhodnými šatnami či zázemím pro učitele tvoří prvky klastru, které jsou ve škole čtyři,“ říká architekt Murgaš.

„Klastr je principem vytvoření vnitřního prostoru školy – jakési jedinečné jednotky školy se stejnou plochou. Protože škola nemá žádné chodby, jsou jednotlivá podlaží nebo půlpodlaží propojena rameny pobytového schodiště. Žáci vytvářejí v klastrech prostory, k nimž mají vztah.“

„Učitelé zde mohou přidělovat prostor v jednotlivých blocích nebo se střídat v prostorách, které nemusí být běžnými výukovými prostory. Tím mohou také změnit pohled žáků na vnímání učebních osnov. Vždyť současné osnovy, které jsou v souladu s platnými osnovami ministerstva školství, dávají učitelům také možnost vytvořit si individuální způsob výuky,“ dodává.

Soukromá základní škola Guliver
Soukromá základní škola Guliver | Zdroj: Dynameet Visual Studio

Bezproblémový přechod ze školky do školy

Podle zadání developera, který provozuje také mateřskou školu Gulliver, měly první dva roky sloužit jako plynulý přechod ze školky do školy. Proto architekti vytvořili pro žáky 1. a 2. ročníku samostatný prostor, oddělený od ruchu školy. V něm mají „design na míru“, tj. jiné skříňky, typologii a vybavení, menší výšku a pohodlnější ovládání. Vše s důrazem na bezbolestný přechod dětí do školy.

Materiály a geometrické vzory

Hlavním motivem interiéru je rovnoramenný trojúhelník tvořený polygonálními vzory. Taková struktura poskytuje širokou škálu možností pro vytváření různých scénářů, které mohou odlišit prostory, ale zároveň je přítomna jednotná vizuální identita. Asi nejvýraznější je vzor na atypickém akustickém podhledu, kde jednotlivé lamely akustických absorbérů tvoří trojúhelníkový ornament na pozadí šedého ocelového nosiče.

Absorbéry v určitých pozicích jsou zároveň podpěrami pro lineární svítidla – každý prostor má tedy specifický vzor, který lze pozorovat při zapnutí osvětlení. Plochy polygonů jsou nejvíce patrné na skříních, které tvoří dominantu shluku. Směs barev usnadňuje orientaci v budově.

Soukromá základní škola Guliver
Soukromá základní škola Guliver | Zdroj: Dynameet Visual Studio

Inteligentní systémy

Budova je navržena v inteligentním standardu. Kromě péče o kvalitu vnitřního prostředí monitoruje také přístup do areálu, do budovy a do jednotlivých vnitřních prostor a skříněk. Všechny přístupy jsou monitorovány a mapovány, aby bylo možné sledovat návštěvnost a pohyb uživatelů. Primárním zdrojem vytápění a chlazení je řada monoblokových tepelných čerpadel a ohřev teplé vody zajišťují solární kolektory.

Podzemní tlaková voda, která by mohla nepříznivě ovlivnit strukturu budovy pod zemí, je čerpána inteligentním systémem do zásobníků, které se používají k zavlažování pozemku. Aby se zabránilo přehřívání okolí, jsou všechny střechy budovy pokryty rozsáhlými zelenými střechami. Inteligentní systém řízení budovy automaticky reaguje na přesycení, tepelné zisky, vnitřní komfort a obsah CO2.

„Reguluje také vnitřní prostředí budovy, takže můžeme rodičům zaručit, že na dítě, které sem přivedou, nebudou působit negativní vlivy,“ dodává Richard Murgaš. „Věřím, že tato škola bude připravena nejen na klimatické změny, ale také na éru kovidů, která tu bohužel ještě nějakou dobu bude.“

Výzvy budoucnosti

„Snažili jsme se shromáždit odborné poznatky o tvorbě dobré univerzální školy a dobré odborné učebny,“ uzavírá Richard Murgaš.

„Jako designéři jsme tvořili na základě zkušeností ze zahraničí, které jsme mohli přenést. Některé jsme spojili s firmami, které již mají zkušenosti a vyrábějí sofistikované části některých odborných učeben. Tam už jsme se museli podřídit technice. Pro vedení této školy však bude důležité, aby si zachovalo svou vizi. Aby spolu s učitelským týmem převzali odpovědnost za tyto prostory a viděli, jaké ambice a možnosti poskytují při výuce.“

Soukromá základní škola Guliver

Lokalita: A. T. Sytnianskeho 4, Banská Štiavnica
Ateliér: Richard Murgaš Architects
Autoři: Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak
Spolupráce: Ing. arch. Michaela Žáková, Ing. arch. Filip Krump, Ing. arch. Viktória Szabóová
Termín výstavby: 2017 − 2021
Plocha pozemku: 17 892 m2
Užitná plocha: 4 786 m2
Zastavěná plocha: 27 584 m3
Investor: TIDLY SLOVAKIA a.s.

Ľudovít Petránsky