ZŠ Rohan

Flexibilní a transparentní: Na Rohanském ostrově vznikne škola pro 800 dětí

Na pražském Rohanském ostrově vznikne škola pro více než 800 dětí, podle návrhu Studia AXX1, které zvítězilo v architektonické soutěži. Ve škole bude 27 tříd, bude mít vnitřní i venkovní sportoviště, jídelnu a vybavena bude nejmodernějšími technologiemi. Náklady jsou předběžně odhadovány na jednu miliardu korun. Stavět by se mohlo začít v roce 2026 a výstavba potrvá dva roky.

„Vzniklo to (projekt školy) z obrovské potřeby a nedostatku škol. Co se týče oblasti na Rohanu, tak je to progresívní a rychle se vyvíjející oblast, kdy tu v minulosti byla podceněna veřejná vybavenost. Vzniká zde v podstatě nové město a denně se tu pohybuje až 100.000 lidí,“ uvedl radní Prahy 8 Tomáš Hřebík (STAN).

„Výstavba základní školy v této lokalitě je prakticky podmínkou pro to, aby se zde mohlo stavět. U investorů, kteří zde plánují realizovat své projekty, tedy důsledně trváme na tom, aby se podíleli na vybavenosti v okolí – ať už jde o školu, školky nebo kvalitní veřejný prostor,“ říká k budoucnosti Rohanského ostrova Tomáš Hřebík.

Požadavek na nadčasovost

Letos proběhla soutěž na architektonické řešení ZŠ Rohan, do které se přihlásilo patnáct architektonických kanceláří. „Návrhy, které byly do soutěže zaslány, byly na vysoké úrovni, dalo by se říci, že to pro zúčastněná architektonická studia byla výzva, se kterou si poradili velmi dobře. Koneckonců se na území Prahy nestává tak často, že by se stavěla takto velkokapacitní škola zcela na zelené louce,“ dodává Tomáš Tatranský (TOP 09 + STAN), místostarosta pro oblast školství a člen odborné poroty soutěže.

Návrhy byly posuzovány z několika úhlů – školní areál musí být nadčasový, splňovat nároky na tradiční i moderní vyučovací metody a formy výuky, musí být koncipován minimálně pro 810 dětí v 27 třídách a vzhledem k blízkosti Vltavy i rozsáhlých parkových ploch měl návrh školy pracovat s těsnou provázaností s přírodou.

ZŠ Rohan
ZŠ Rohan | Zdroj: Architektonické studio AXXI 

V soutěži zvítězil návrh architektonického studia AXXI s.r.o. Na druhém místě se umístil návrh od IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o., na třetím pak ateliér CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

Autoři vítězného návrhu se zaměřili mimo jiné na to, aby škola byla napojena na plánovaný park na Rohanském ostrově a rovněž na druhý, menší park. „Chtěli jsme ji navrhnout tak, aby co nejvíce těžila z parku. Unikátní je, že škola je uprostřed města, přitom obklopena velkým množstvím zeleně,“ řekl architekt Luděk Šimoník.

Zelená střecha i fotovoltaika

Škola bude mít vchod z nádvoří. Při vyučování bude přístup na nádvoří uzavřen branami na obou jeho stranách. Děti si budou moci hrát o přestávkách na dvoře a hřišti, aniž by k nim kdokoli cizí dostal. V době, kdy bude areál přístupný i veřejnosti, se nádvoří otevře a lidé budou moci volně využívat hřiště na střeše. Pro přístup do vnitřních sportovních prostor budou návštěvníci procházet vlastním vstupem přes recepci.

Vnitřek školy bude podle Šimoníka co nejpřehlednější. Zjednodušené bude rozmístění učeben tříd a dalších prostor, aby nikdo v budově nebloudil. Zároveň velké množství prosklených stěn zvýší bezpečnost, kdy například učitelé okamžitě zjistí, když by například některé z dětí bylo bito ostatními.

ZŠ Rohan
ZŠ Rohan | Zdroj: Architektonické studio AXXI

Budova bude mít zelenou střechu, na které budou umístěny fotovoltaické panely, a vybavena technologiemi k ekologickému a ekonomickému vytápění či chlazení budovy. Využívat se bude také filtrovaná dešťová voda ze zelené střechy na zálivku zelených ploch a na splachování toalet. Plochy budou navrženy tak, aby podpořily vsakování dešťové vody.

Vítězný návrh představuje školu, která svým flexibilním uspořádáním a transparentním pojetím parteru splňuje tradiční nároky na řešení školního areálu a zároveň v maximální možné míře pracuje s veřejným prostorem, který obohacuje a rozšiřuje. Má tak potenciál se stát katalyzátorem společenského života lokality a jejím přirozeným centrem.

Svou orientací škola plně využívá výhledy do obou navazujících parků, jejichž charakter je reflektován architektonickým členěním domu, vyučovací část školy umožňuje všem žákům a učitelům pohled do přírody a na řeku. Zvýšená platforma navazující na „parkové náměstí“ se stane významným orientačním prvkem v území a místem setkávání dětí, rodičů i široké veřejnosti.

ZŠ Rohan
ZŠ Rohan | Zdroj: Architektonické studio AXXI

Náklady přes miliardu

V době vyučování je přístup do nádvoří školy uzavřen branami na obou stranách nádvoří. Děti si tak můžou o přestávkách hrát na dvoře i na zvýšené platformě se hřištěm, aniž by k nim měl kdokoli zvenčí přístup. V otevíracích hodinách areálu se nádvoří otevře veřejnosti a ta pak může volně využívat hřiště na střeše. Pro přístup do vnitřních sportovních prostor musí návštěvník projít vlastním vstupem přes recepci.

Budova je vybavena nezbytnými technologiemi pro zajištění trvalé udržitelnosti jejího provozu a uživatelského komfortu. Využívá možnost použití obnovitelných zdrojů k vytápění a chlazení budovy v nejvyšší možné míře. Střecha tělocvičny bude osazena polem FVE panelů, které budou dodávat energii na svícení LED zářivkami a automaticky regulované stínění screenovými roletami.

Zelená střecha přispěje ke zmírnění mikroklimatu a zadržování dešťové vody. Ve smyslu nakládání s dešťovými vodami pracuje návrh s celým prostorem bloku – nejen s budovou školy, ale i s okolními povrchy a materiály.

ZŠ Rohan
ZŠ Rohan | Zdroj: Architektonické studio AXXI

Budova bude využívat filtrovanou dešťovou vodu ze zelené střechy na zálivku zelených ploch a na splachování toalet. Voda se bude akumulovat v retenční nádrži v suterénu budovy a následně bude přepuštěna do zasakovacího blokového systému. Všechny zpevněné a nezpevněné povrchy budou navrženy tak, aby maximálně podpořily zasakování dešťové vody.

Náklady na stavbu jsou nyní odhadovány na jednu miliardu. Zhruba polovinu peněz vezme radnice ze svého fondu rozvoje, do kterého po vzájemné dohodě přispívají developeři, kteří staví na Praze 8. Zbytek peněz pak bude chtít městská část získat od magistrátu nebo ministerstva školství. Z fondu bude radnice platit také projekt a další kroky nutné k zahájení stavby.

Vítězný návrh: Architektonické studio AXXI s.r.o.
Autoři návrhu: Ing. arch. Kryštof Foltýn, Ing. arch Jan Stolek, Ing. arch Luděk Šimoník, Ing. Ivo Stolek
red