56272 preview low 1432 7 56272 sc v2com

Škola v Rajasthanu je přívětivá k dětem i planetě

Rajasthan School ve městě Nagaur v indickém státě Rádžastán je nízkopodlažní tříúrovňový komplex s otevřeným, polouzavřeným a uzavřeným prostorem různých objemů, do nějž architekti ze studia Sanjay Puri Architects promítli organický charakter indických vesnic a starých měst.

Rajasthanská škola odvozuje svůj charakter od původních starých měst s neformálním uspořádáním, proložených otevřenými a uzavřenými zónami a navrženými s ohledem na horké podnebí; vytváří školu, která je objevná hned z několika důvodů. Vezmeme-li v úvahu pouštní klima daného místa s teplotami přesahujícími 35 °C po většinu roku, je přirozené a praktické, že jsou všechny učebny orientovány na sever, aby byl eliminován přímý přístup slunce. 

Mohutná konstrukce nemusí být těžkopádná

Auditorium, základní škola a administrativní prostory zabírají jižní stranu pozemku, na severu je pak velký chráněný otevřený prostor, za nímž jsou umístěny učebny, knihovna a jídelna pro střední školu. Celý komplex se otevírá směrem k víceúčelovému hřišti a atletické dráze na severní straně a komunikace v tomto prostoru jsou záměrně vedeny otevřenými, přirozeně větranými chodbami, které buď protínají, nebo obcházejí částečně chráněný upravený volný prostor uprostřed.

Rajasthanská škola odvozuje svůj charakter od původních starých měst s neformálním uspořádáním. | Zdroj: Dinesh Mehta

Stěny stavby jsou záměrně zešikmené a působí tak jako sluneční clony, které snižují tepelné zisky z východní, západní a jižní strany a přispívají k ochlazování vnitřních prostor. Dispozice je záměrně fragmentovaná, což umožňuje prolínání otevřených upravených prostor s výukovými prostory školy. Účelné rozvržení vtisklo každé části areálu odlišný charakter, který podněcuje různé pohledy a vnímání.

Zmíněné částečně kryté nádvoří protíná několik cest v různých úhlech. Ty spojují obě části školy s upravenými herními prostory určenými k zapojení dětí do vzájemných činností a her i mimo vyučovací dobu. Tato centrální oblast je rozdělena řadou lichoběžníkových obrazců na mohutných pilotech, přes něž slunce kopíruje na zem a na stěny pravidelné obrazce. Stínový vzor se mění v závislosti na denní době. 

Konstrukce, design, systém stínění a provětrávání objektu eliminuje přehřívání vnitřních prostor. | Zdroj: Dinesh Mehta

Přátelská k přírodě

Kromě toho, že samotná konstrukce, design a systém stínění a provětrávání objektu eliminuje přehřívání vnitřních prostor, ekologické je i zásobování elektrickou energií a využívání vody. Kompletní požadavek na elektrickou energii je generován zbytkovou energií cementárny poblíž. Všechna voda z objektu je recyklována a znovu použita.

56297 preview low 1432 7 56297 sc v2com
Stěny stavby jsou záměrně zešikmené a působí tak jako sluneční clony | Zdroj: Dinesh Mehta

O ateliéru Sanjay Puri Architects:
Sanjay Puri absolvoval v roce 1988 Akademii architektury v Bombaji a je hlavním architektem společnosti Sanjay Puri Architects. S mladým týmem více než 72 architektů má ateliér rozmanité portfolio projektů včetně městských čtvrtí, bytových domů, parků, hotelů, obchodních center, škol a menších individuálních projektů.

Základní údaje
Klient: Shree Cement Ltd.
Plocha pozemku: 17 650 m2
Zastavěná plocha: 8 360 m2
Umístění: Ras, Rádžasthán, Indie
Hlavní architekt: Sanjay Puri
Architekti projektu: Ishveen Bhasin, Ankush Malde, Pooja Prajapati

Text: Daniela Bartošová
Foto: Dinesh Mehta