Cukrkandl

„Cukrkandl“ pro obyvatele Devítky. V brownfieldu vyroste komunitní centrum

Partneři sekce:

Městská část Praha 9 a společnost Skanska Reality a.s. vybudují nové komunitní centrum s venkovním hřištěm na parkour, pumptrackovou dráhou i komunitní zahrádkou. Nebude chybět ani prostor na různé akce jako třeba letní kino, koncerty nebo divadlo pro děti a dospělé. Komunitní centrum bude obyvatelům Devítky sloužit od podzimu.

Komunitní centrum bude umístěno na brownfieldu mezi ulicemi Kolbenovou a Poděbradskou. Developer zajistí stavbu budovy a vybuduje přilehlé venkovní hřiště na parkour a pumptrackovou dráhu, náplň činnosti centra pak bude v režii městské části.

Na provoz centra bude vypsáno transparentní výběrové řízení a budoucí provozovatel tak obdrží předpřipravené vnitřní i venkovní prostory pro realizaci vzdělávacích, osvětových, kulturních, volnočasových, sociálních nebo zájmových aktivit.

Centrum bude mobilní

„Komunitní centrum, hřiště na parkour i pumptracková dráha tohle území bezpochyby zvelebí a obohatí kulturní život na Devítce. Komunitní centra přinášejí život a prostor pro setkávání, a to přesně na naší městské části chceme. Ve chvíli, kdy bude území připraveno k jinému využití, komunitní centrum můžeme vzít a přestěhovat na jiné místo, kde bude dál sloužit obyvatelům Devítky. Je dobře, že jsme se během Covidu, kdy jiní projekty utlumovali, rozhodli jít opačným směrem a nové projekty naopak začali startovat. Teď to začíná nést své ovoce. Věřím, že komunitní centrum při ulici Kolbenova se tak stane novým místem na kulturní mapě nejen Prahy 9,“ říká starosta Portlík.

Nové komunitní centrum bude z velké části mobilní, dle potřeby tak bude možné celou stavbu včetně jednotlivých aktivit přesunout na jiné místo. Hlavní budova se skládá ze tří propojených modulárních jednotek, ke kterým přiléhá plocha pro posezení kryté pergolou. Na ně navazuje prostor pro ostatní aktivity.

Ukázka dobré praxe

„Nová výstavba se připravuje po dobu několika let, a my se snažíme je efektivně využít. Část našich pozemků určených pro budoucí výstavbu proto nabízíme obyvatelům Prahy pro dočasné využití. Také s Městskou částí Praha 9 nás spojila chuť budovat sounáležitost místních a poskytnout jim prostor pro společná setkávání. Díky tomu, že zástupci města mají dobré povědomí o potřebách obyvatel, měli jsme už od začátku jasnou představu o podobě komunitního centra i celého prostoru. Nyní pracujeme na jeho realizaci,“ uvedl Petr Michálek, generální ředitel Skanska Reality.

Městská část Praha 9 také dlouhodobě úspěšně podporuje například komunitní centrum Knoflík, které se po rekonstrukci prostor MČ Praha 9 v roce 2021 natrvalo zabydlelo na pomyslném náměstíčku při ul. Jablonecká na sídlišti Prosek a Střížkov, které samo o sobě má své kouzlo, a vytvořila tak prostor pro společenské a kulturní vyžití obyvatel Devítky.

Komunitní centra jsou na Devítce stále posilujícím fenoménem nejen pro kulturní setkávání, ale i pro městské zahradničení. Hlavní myšlenkou je smysluplné využití území, které zůstane ještě nějaký čas ležet ladem, navzdory tomu, že je v atraktivní lokalitě a mohlo by sloužit lidem.

red