Umělecké centrum Univerzity Palackého
Galerie(8)

Umělecké centrum Univerzity Palackého

Bývalý jezuitský konvikt prošel v letech 2000–2004 rozsáhlou rekonstrukcí. Barokní budova byla přestavěna podle návrhu a projektu architektů Polácha, Fabiána a Bravence na Umělecké centrum UP v Olomouci. Po třinácti letech objekt stále žije a funguje, jak po stránce designu, tak z pohledu technického a funkčního. Olomoucké centrum umění je také zajímavou ukázkou kvalitní práce se světlem v interiéru.

Autoři projektu se v návrhu dispozice snažili v co největší míře respektovat původní barokní formu. Jedním z klíčových problémů rekonstrukce bylo vyvážení požadavků nového provozu. Výuka se specifickými požadavky jak na plochy jednotlivých učeben a kabinetů, tak především na hygienu provozu s původní cennou barokní dispozicí, která by neměla být rekonstrukcí znehodnocena, stejně jako původní štukové a kamenické detaily. Architekti se s touto výzvou úspěšně vypořádali.

Uliční fasáda

 Uliční fasáda

Citlivá rekonstrukce

Součástí pozdně gotických městských fortifikací je takzvaná Židovská branka. Projekt rekonstrukce zahrnoval také očištění gotických hmot od přístavby schodiště a vstupního prostoru do mezipatra. Vstup je vyřešen přístavbou schodiště přiznávající dobu svého vzniku, nekonkurující gotické památce. Obnova vnitřních i vnějších omítek byla provedena odborným restaurátorským způsobem, včetně otevření všech původních středověkých špaletových oken.

Chodba v 2NP

 Chodba v 2NP

Ve všech podlažích objektu včetně suterénu byly zachovány klenby, dispozice je zbavena dodatečných příček a zazdívek, nově navržené příčky nutné k provozu jsou řešeny vestavbou v novodobých materiálech (sklo, dřevo) tak, aniž by rušily jednotu barokních prostor. Jsou soustředěny převážně do středního křídla nového konviktu a dále do plochostropých prostor třetího podlaží. Nezbytné hygienické zázemí včetně vertikálních komunikací je soustředěno do dvou uzlů, kde je vždy vybrán jeden modul klenby. Takto vzniklý prostor je intenzivně využit i díky přepatrování, které umožnily dostatečné konstrukční výšky jednotlivých podlaží.

Půdorys 3NP

 Půdorys 3NP

Uvolnění výrazu

Při řešení interiéru uměnovědných kateder Univerzity Palackého vycházeli architekti z řady zásadních vstupních podkladů. V působení interiérů hrála významnou roli vysoká kvalita stávajících prostorových vztahů, které se odlišují v jednotlivých podlažích – s přibývající výškou ubývá robustnosti a majestátnosti. Autoři projektu brali v úvahu také to, že část původních maleb bude restaurátorsky obnovena, objekt bude značně zatížen pasantními návštěvníky, bylo proto potřeba navrhnout jednoduchý, snadno pochopitelný provoz a kvalitní, funkční vybavení především v části poslucháren a souboru sálů v podkroví objektu.

Učebna

 Učebna 

Dalším faktorem ovlivňujícím pojetí interiéru byla v objektu probíhající výuka, a tudíž i nutnost zajištění klidu a intimity. Různorodý charakter výuky má specifické požadavky na interiérové vybavení, především co se týče výtvarných oborů. Centrum slouží hlavně mladší populaci, což se odrazilo v mírném uvolnění výrazu a v použití některých méně tradičních interiérových prvků.

V interiéru najdeme některé méně tradiční prvky.

 V interiéru najdeme některé méně tradiční prvky.

Živé podkroví

Návrh osvětlení reaguje na prostorové kvality a funkční náplň jednotlivých částí objektu. Architekti maximálně využili nepřímého osvětlení, které je v sálech v druhém podlaží doplněno takzvanými senátními závěsnými světly, v ateliérech a dílnách pak závěsnými zářivkovými sestavami.

Původní podkroví je aktivně využíváno v plném rozsahu. Nad starým konviktem je do jeho nejcennější části vestavěn divadelní sál, kinosál a hudební učebna se zkušebnou pro sbor, v křídle k vile Primavesi je ateliér užitné grafiky, fotoateliér, textilní dílna a pracovny pedagogů. Vzhledem k tomu, že je objekt kulturní památkou, nebylo možné osazení střešních oken v dostatečném počtu, což mělo vliv také na rozmístění funkcí bez potřeby přirozeného denního osvětlení – kinosál, divadelní sál… V ostatních částech podkroví jsou osazena střešní okna Velux tak, aby jejich přirozené osvětlení doplnilo a dokreslilo atmosféru pohledově exponovaných dřevěných konstrukcí původního těžkého barokního krovu.

Podkroví je prosvětleno díky množství malých střešních oken.

 Podkroví je prosvětleno díky množství malých střešních oken.

Umělecké centrum Univerzity Palackého

Místo: Olomouc
Architekti: Jan Polách, Petr Fabián, Robert Bravenec
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Projektant: Studio Polách & Fabián, s. r. o.
Interiér: Atelier Polách & Bravenec, s. r. o.
Generální dodavatel: IMOS, a. s.
Střešní okna: Velux
Ocenění: Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2004 Olomouckého kraje
Projekt: 1999–2002
Realizace: 2000–2004

 

TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ,
FOTO: PETR ZATLOUKAL, MARTIN MECNAROWSKI, ATELIER POLÁCH & BRAVENEC

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB speciál 2018.