Škola nad rybníkem
Galerie(9)

Škola nad rybníkem

Práce na znovuobnovení historické školy v obci Hovorčovice probíhaly již od roku 2013. V roce 2015 byla zrekonstruována a dostavěna původní budova, která nyní slouží pro potřeby nižšího stupně základní školy. Architekt Ondřej Tuček neusnul na vavřínech a prakticky ihned po dokončení první etapy se vrhnul do projektu pavilonu pro druhý stupeň místní základky.

Urbanistický charakter Hovorčovic je ovlivněn místní různorodou zástavbou. Od středověké návsi s kostelem, přes hospodářské usedlosti z poloviny 19. století, rodinné domy z 50. let až po satelitní plochy kolem obce z nedávné doby. Hlavní snahou architekta bylo vytvořit hmotové řešení budovy, které bude nejlépe odpovídat svému blízkému i širšímu okolí. Škola totiž díky své velikosti získala roli obecní dominanty, která se efektním způsobem zrcadlí v hladině rybníka.

Dvě budovy, jedna základka

Přímým sousedem nové školy je budova prvního stupně na protější straně ulice (více o prvním hovorčovickém projektu Ondřeje Tučka). Plán na umístění školy právě na tomto místě je veskrze správný, zejména kvůli její vazbě na první stupeň. Společně vytvářejí obě školní budovy ucelený školní areál přiměřené velikosti. Dalo by se říci, že budova školy rozšiřuje centrum a propojuje jej se vzdálenější okrajovou částí obce, která je více venkovského charakteru.

Situace: Prostorová vazba obou stupňů základní školy

 Situace: Prostorová vazba obou stupňů základní školy

Srdce pavilonu

Pavilon má půdorys tvaru L. Hlavní budova o třech podlažích navazuje kolmo na jednopodlažní křídlo s víceúčelovou aulou. Východní část pozemku zůstává volná pro umístění školního hřiště a zahrady. Vnější výraz školy je solidní a pevný. Celá budova je sjednocena jedním typem omítky s jemnou vertikální profilací a horizontálními spárami oddělujícími jednotlivá podlaží. Charakteristickým prvkem školy je hravě pojaté, různobarevné zasklení oken.

Všechny učebny jsou rohové s dvoustranným osvětlením.

 Všechny učebny jsou rohové s dvoustranným osvětlením.

Všechny učebny jsou rohové a mají dvoustranné osvětlení. Srdcem pavilonu je atrium osvětlené střešním světlíkem. Na hlavní vstup navazuje foyer s šatnovými boxy, recepcí a schodištěm. Šatny jsou řešeny jako otevřené, každý box je vybaven na jedné straně uzamykatelnými skříňkami a na straně druhé lavičkou a háčky na kabáty.

Srdcem pavilonu je atrium osvětlené střešním světlíkem.

 Srdcem pavilonu je atrium osvětlené střešním světlíkem.

Víceúčelové přízemí

Školní aula je víceúčelovým prostorem primárně sloužícím výuce tělocviku. Je proto vybavena kvalitní sportovní palubovkou, basketbalovými koši, tyčemi a lany pro šplh, gymnastickými kruhy a dalším mobilním nářadím. Zároveň je aula využívána také pro nejrůznější společenské akce. Provozně je proto zcela oddělitelná od školních prostor a má vlastní vstup. Aulu je také možno propojit se školní jídelnou.

Víceúčelová aula primárně slouží výuce tělocviku.

 Víceúčelová aula primárně slouží výuce tělocviku.

Prostupy mezi oběma prostory jsou uzavíratelné pomocí masivních dvojkřídlých dveří, které splňují požadavky jak na mechanickou odolnost, tak na akustické oddělení obou prostorů. V případě konání větších společenských akcí je možné využít celého přízemí budovy. Škola tedy neslouží pouze hořovickým školákům, ale celé místní komunitě.

Školní jídelna

 Školní jídelna

Pavilon druhého stupně základní školy

Místo: Hovorčovice
Architekt: Ondřej Tuček
Spolupráce: Lenka Belanská
Investor: Obec Hovorčovice
Projektant: IKA VIN 112
Generální dodavatel: POHL
Projekt: 2015–2016
Realizace: 2016–2017

Hlavní budova navazuje na jednopodlažní křídlo s víceúčelovou aulou.

Hlavní budova navazuje na jednopodlažní křídlo s víceúčelovou aulou. 

 

TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ
FOTO: ONDŘEJ TUČEK, TOMÁŠ RASL

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 3/2018.