Znovuoživení Chvalského zámku

Znovuoživení Chvalského zámku

Ještě před několika lety to byl objekt v dezolátním stavu, na kterém se především podepsal minulý režim. Zdálo by se až neuvěřitelné, že by někdo začal do tohoto velikého areálu na okraji Prahy, který naposledy využíval státní statek, investovat stamiliony. Díky iniciativě zastupitelstva Horních Počernic, které již v roce 1992 zřídilo na záchranu zámku nadaci, se podařilo získat velkou část financí na opravu z evropských strukturálních fondů. Začátkem května byl po nákladné dvouleté rekonstrukci areál Chvalského zámku otevřen. Původní gotická tvrz se tak stává místním společenským a kulturním centrem.

Dům, který se vlní v každém patře

Dům, který se vlní v každém patře

Jméno Bořek Šípek si většina laické veřejnosti spojuje s érou prezidentství Václava Havla, který jeho studio pověřil úpravou interiérů Hradu. Méně známý už je fakt, že pod logem Šípek Associates má spolu s architekty Radovanem Horou a Pavlem Rekem za sebou mnoho zajímavých realizací. Například fasádu obchodního domu v Tokiu pro firmu Komatsu, Design Centrum Škody v Mladé Boleslavi a výstavní halu Škoda Auto v německém Wolfsburgu či rezidenci v Rooseveltově ulici v Praze. Nejčerstvějším projektem je Palác Ehrlich, dům v centru Plzně.

Architektonické centrum ve Vídni slaví

Architektonické centrum ve Vídni slaví

Generace rakouských intelektuálů usilovaly o vytvoření architektonického muzea. Vždycky se také našlo několik politiků, kteří tuto myšlenku chtěli prosadit, ale nedařilo se jim to. V roce 1993 vzniklo ve Vídni Architektonické centrum, z něhož se možná stane vytoužené muzeum. V Praze si o něm zatím můžeme nechat jen zdát.

Modlitebna ve stráni

Modlitebna ve stráni

Stárnoucí a kapacitně nedostačující svatostánek Církve bratrské v Litomyšli do dvou let nahradí nová modlitebna, zčásti zahloubená do svahu. Projekt z ateliéru ing. arch. Zdeňka Fránka svou svéráznou jednoduchostí ladí s duchovními idejemi tohoto náboženského uskupení.

Muzeum jako městský prostor

Muzeum jako městský prostor

Nespoutaná energie slavného ateliéru z Vídně Coop Himmelb(l)au opět explodovala – tentokrát v podobě jejich první veřejné budovy ve Spojených státech. Architekt Wolf D. Prix s partnery ji nabídl ve městě Akron v místním Art Museu, které mělo svou inauguraci 17. července minulého roku.

Plachty vzduté betonovým vichrem

Plachty vzduté betonovým vichrem

Kostel Dio Padre Misericordioso (Jubilee Church) od Richarda Meiera stojí v naprosto okrajové čtvrti Říma. Volbou toho místa se měla posílit upadající oblast italské metropole. Nad čtvrtí s převahou sociálního bydlení se rozzářila architektonická hvězda první velikosti.

Architektura pikareskní barvitosti

Architektura pikareskní barvitosti

Až úporně dominantním znakem nového Muzea současného umění Kastilie v Leónu (MUSAC) od architektů Luise Mansilly a Emilia Tuñóna je zdivočele exotická, ale nikoli pouťová  barevnost. Možná to byl jeden z řady dalších důvodů, proč jury za předsednictví Richarda Burdetta přiřkla loňskou cenu Miese van der Rohe právě těmto Španělům.

Chrám literatury

Chrám literatury

Jednou z evropských zemí, kde se architektuře bezpochyby daří, je Velká Británie. Architekt David Chipperfield, tak jako spousta jeho krajanů, však už dávno nestaví jenom na svých rodných ostrovech. Jeho Muzeum moderní literatury, které je bezpochyby jednou z událostí evropské architektury posledních let, najdeme nedaleko od našich hranic, v německém Marbachu.

Rekonstrukce Karfíkovy Malé scény

Rekonstrukce Karfíkovy Malé scény

Zlínská Malá scéna, dříve Obchodní a společenský dům na Dílech, postavený v roce 1937 podle návrhu arch. Vladimíra Karfíka, prošel druhou etapou rekonstrukce. Byl při ní renovován podzemní kinosál a obnoven sál v přízemí. Po rekonstrukci bude Malá scéna nadále využívána především LŠU, bude však sloužit i potřebám regionální kultury.

Inspirace k počinům

Inspirace k počinům

Mnichov se kontrastů nebojí. Dokázala to nová budova Akademie výtvarného umění, která vyrostla vedle neorenesanční stavby z předminulého století. Dekonstruktivistický styl ateliéru Coop Himmelb(l)au se zřetelně hlásí ke svým kořenům ve 21. století. Na vazbu k okolí a zasazení do kontextu však nerezignuje.

Hradecká Filharmonie po rekonstrukci

Hradecká Filharmonie po rekonstrukci

V roce 2005 byla dokončena rekonstrukce budovy Filharmonie na Eliščině náměstí v Hradci Králové. I přes počáteční překážky vznikla neobyčejná stavba, která citlivě spojuje moderní současnost s historií. Dokladem toho je i fakt, že v soutěži Stavba roku 2006 se dostala až do finále.