Mendelův skleník
Galerie(13)

Mendelův skleník: Znovuzrozená kolébka genetiky

V roce 2022 oslavíme dvousté výročí narození Gregora Johanna Mendela, člověka, který v zahradě brněnského kláštera položil základy moderní genetiky. Dnes zbylo ze skleníku, kde tento vědec křížil hrách, pouhé torzo, to se ale ve spolupráci s Opatstvím Staré Brno řádu sv. Augustina rozhodli napravit architekti ze studia Chybík+Krištof.

Klášterní zahrady Augustiniánského opatství v Brně v sobě skrývají pozůstatky skleníku, ve kterém opat Gregor Johann Mendel v polovině 19. století křížil zelený a žlutý hrách a na základě svého experimentu položil základy světové genetiky.

Z tohoto historií nabitého objektu se ale do dnešních dnů zachovalo pouhé torzo, neboť skleník již v 70. letech 19. století smetla bouře a dodnes se z něj zachovaly pouze základy. Opatství Staré Brno se nicméně rozhodlo neuspokojivou situaci napravit, a to ve spolupráci s renomovanými architekty studia Chybík+Krištof.

Pultová střecha vytváří v zadní části zahrady intimnější zákoutí.
Moderní stavba nehistorizuje přesto do klášterní zahrady zapadá.
Stavba se otevírá do prostoru zahrady.
Situace.
Nová stavba vzniká na původním půdorysu.
Konstrukční systém skleníku vychází z Mendelových zákonů dědičnosti.
Konstrukční systém skleníku vychází z Mendelových zákonů dědičnosti
Příčný řez.

Návrh čerpá z archivních materiálů a v mnohém vychází z původní stavby. Nová interpretace kopíruje originální půdorys a orientaci, do své konstrukce ale architekti ze studia Chybík+Krištof nechali proniknout i příběh o objevování třech Mendelových zákonů dědičnosti.

Právě na tomto místě Gregor Johann Mendel objevil, jak se v rostlinách dědičně přenášejí vlastnosti a předpověděl tak fascinující obor genetiky.

Architekti Chybík+Krištof Mendelova pravidla zakomponovali přímo do struktury nové budovy a dle původních plánů vypracovali totožné tělo skleníku s výraznou střechou, kterou vynáší konstrukce speciálně vyvinutá na základě tří genetických principů Gregora Johanna Mendela.

Pultová střecha vytváří v zadní části zahrady intimnější zákoutí.
Pultová střecha vytváří v zadní části zahrady intimnější zákoutí. |

„Systém je složený z několika druhů stavebních prvků od největších po nejmenší, které své vlastnosti dědí podobně jako Mendelův hrách. Větší množství elementů nám umožnilo subtilnější konstrukci, než by byla standardně možná,“ přibližuje princip architekt a zakladatel studia Chybík+Krištof Ondřej Chybík.

Nově bude skleník otevřený do parku a uzpůsobený moderním účelům s cílem do klášterních zahrad přilákat návštěvníky z řad laické i odborné veřejnosti.

Díky tomu, že návrh variabilní stavby od Chybík+Krištof počítá s kompletně otevíratelnými bočními stěnami a uložením veškerých technologií mimo objekt, umožňuje maximální splynutí s exteriérem bez vizuál­ních bariér.

Skleník má být architektonickým ztvárněním Mendelových objevů.
Skleník má být architektonickým ztvárněním Mendelových objevů. |

Skrytý systém tepelných čerpadel, stínění a vytápění zajistí komfort v jakékoli sezoně a poskytne dostatek prostoru pro vyzdvihnutí historického významu místa v podobě zavěšených hrachů, vyživovaných hydroponií.

Prosklený skleník s ocelovou konstrukcí bude primárně dedikovaný stálé expozici tematizující odkaz Gregora Johanna Mendela, probíhat zde budou také mezinárodní konference, přednášky, bankety, výstavy nebo koncerty.

Dokončení znovuzrozeného Mendelova skleníku je naplánováno k příležitosti oslav 200 let od narození Gregora Johanna Mendela na rok 2022.

Mendelův skleník
Místo: Brno
Autoři projektu: Ondřej Chybík, Michal Krištof, Ondřej Švancara, Kryštof Foltýn, Ingrid Spáčilová, Laura Emilija Druktenytė
Velikost: 160 m2
Klient: Opatství Staré Brno řádu sv. Augustina
Předpokládané dokončení: 2022
Text: Red
Foto: MONOLOT, CHYBÍK + KRIŠTOF

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 2/2020.