connecting footbridges uct prague ova boysplaynice 05
Galerie(26)

Lávky z VŠCHT hrají skrytou symbolikou a vzdušnou lehkostí

Skripty organické chemie obvykle nedolistujete od začátku do konce, aniž byste přitom alespoň jednou nezahlédli šestiúhelník, graficky znázorňující molekuly benzenu. Je proto jen logické, že se s touto zažitou symbolikou setkáme i v projektu, který nově dotváří moderní podobu areálu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Elegantní kryté lávky, od loňského roku vypínající se mezi dvěma objekty areálu VŠCHT, vytváří víc než jen přitažlivý element a nové prostorové spojení. Jsou nejen novým pojivem vnitřního uspořádání, ale v lehké nadsázce snad i stavebním znázorněním dvojné vazby kovalentní.

V tkanivu molekulární struktury univerzity totiž nabízí sdílení vnitřních potenciálů mezi dvěma jinak nezávislými prvky, dvěma budovami, přičemž tok energie/elektronů tu naznačují sami procházející lidé. Zajímavostí pak je, že lávky vyplňují prostor v místech, kam pocitově i vizuálně patří.

connecting footbridges uct prague ova boysplaynice 01
connecting footbridges uct prague ova boysplaynice 02
connecting footbridges uct prague ova boysplaynice 03
connecting footbridges uct prague ova boysplaynice 04
connecting footbridges uct prague ova boysplaynice 06
connecting footbridges uct prague ova boysplaynice 07
connecting footbridges uct prague ova boysplaynice 09
connecting footbridges uct prague ova boysplaynice 10

Tady by měly být mosty…

Právě tady v původním grafickém návrhu architekt Antonín Engel v roce 1936 s vytvořením mostního pažení počítal. Idea napojení objektů a vytvoření celistvého areálu VŠCHT však přetrvala a zůstala živá dodnes. V roce 2017 ji znovu VŠCHT v roli investora přednesla a formou architektonické soutěže vybídla oslovené studia projektantů ke spolupráci.

Ze tří působivých návrhů pak vzešel vítězný návrh ateliéru ov-a. Ti jedním dílem nabídli dvě lávky, geometricky se zrcadlící, jež sice navenek vypadají podobně, ale totožné rozhodně zevnitř nejsou.

connecting footbridges uct prague ova boysplaynice 18
Spojovací lávky VŠCHT Praha | Zdroj: BoysPlayNice

Lávky vyrůstající ze zdí

Kvalitou projektu je elegance, kombinovaná s přirozenou nevtíravostí. Těží přitom ze vzdušné lehkosti prosklených můstků, které bez viditelných podpěr překonávají délku čtyřiadvaceti metrů. Jištění tu pochopitelně přítomné je, jen se kryje hladkým přisednutím k fasádám stávajících budov.

Je tak snadné přehlédnout, že z klasicistních objektů nepatrně vystupuje železobetonový masiv pilíře, protože jej maskuje soklový kámen. Pilíře jsou založeny u paty objektů na základové roznášecí desce podpírané mikropilotami. Mostní konstrukce tedy splývají s budovami, jsou s nimi opticky sjednoceny, a my vidíme jen nosník, který se volně vznáší.

A stavební řešení? Diagonály ocelové struktury slouží jako vzpěra a táhla a pomáhají vynášet střed mostu. Samotný průchozí tubus je zasklený zevnitř, tepelněizolačním dvojsklem s tmelenou spárou. Kompaktní a plný strop lávky jednak stvrzuje konstrukci a současně zastiňuje koridor před slunečními paprsky.

Brání tak jeho přehřívání. Nedá se sice očekávat, že by studenti vyrazili na přednášku houfně pochodovým krokem, ale i tak tu nechybí robustní betonová vrstva podlahy, která snižuje případně chvění.

connecting footbridges uct prague ova boysplaynice 08
Spojovací lávky VŠCHT Praha | Zdroj: BoysPlayNice

Vtip, kterému chemikové rozumí

Vnitřní symbolika prostoru tu vychází z krystalického pojetí můstků, v nichž zřetězená prostorová mřížka ocelových trubek napojuje pomyslný šestiúhelník koridoru na obdélník vstupu, a je tedy jako grafické zobrazení benzenového jádra vstupní branou do vědy chemie.

Lávky neslouží jen jako formální spojovací dílek mezi budovami, ale jsou i místem k zastavení, odpočinku, rozhlédnutí se. Jsou plynule využívanou součástí života vzdělávací instituce a její novou reprezentativní součástí.

Nezjevnou kvalitou celého návrhu bylo mimo jiné i to, že velmi příhodně eliminoval nezbytnost přidružených zásahů do místních komunikací a inženýrských sítí. Doprava byla během instalace přerušena jen na pár nočních hodin, během nichž byla lávka usazena na místo mobilním jeřábem.

Spojovací lávky VŠCHT Praha

Lokalizace: Studentská, Praha-Dejvice, Česko
Architektonické studio: ov-a/Opočenský Valouch architekti
Vedoucí projektu: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch
Spolupráce: David Balajka, Romana Bedrunková, Magdaléna Havlová, Antonín Pokorný, Anna Schneiderová
Zastavěná plocha: 110 m2
Realizace: 2017–2019, finalizace 2020
Investor: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Náklady: 49 mil. Kč

Radomír Dohnal