Partneři sekce:

HolKa se začala budovat. Nová lávka přes Vltavu spojí rozvíjející se čtvrti

HolKa - přístup ze Štvanice
Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Praha zahájila stavbu nové lávky přes Vltavu, která propojí dynamicky se rozvíjející městské čtvrti Karlín a Holešovice s ostrovem Štvanice. Pět metrů široká konstrukce z unikátního ultra-vysokopevnostního betonu má vzniknout do jara 2023. Pěším a cyklistům se tak výrazně usnadní přesun mezi oběma břehy řeky a zlepší se i přístup do zeleně na Štvanici.

Nová bezbariérová spojnice, která zkrátí cestu přes řeku mimo jiné obyvatelům Karlína a Žižkova na jedné straně i lidem z Holešovic na straně druhé, odstartovala oficiálně v úterý 11. ledna 2022. Štvanická lávka, někdy také nazývaná HolKa, by měla stát za 14 měsíců a stavbu pro hlavní město provede společnost Skanska, která zvítězila ve výběrovém řízení. Rozpočet je stanoven na 298 milionů korun bez DPH.

„Kromě oprav stávajících mostů pracujeme i na mostech nových. Díky Štvanické lávce dojde k propojení pražských Holešovic a Karlína. Spojení dvou břehů Vltavy obyvatelé těchto čtvrtí potřebovali roky. Dojde také k faktickému propojení pomyslné stezky s tunelem na Vítkově, a tak se i Žižkovákům otevře nová brána do města,” uvedl primátor hl. m. Prahy říká Zdeněk Hřib.

HolKa - Celkový pohled
HolKa – Celkový pohled | Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Obyvatelé navíc získají bezbariérový přístup na ostrov Štvanice, který čeká celková proměna a stane se z něj nový park. Štvanická lávka bude strategická i pro cyklodopravu, protože propojí cyklostezky vedoucí podél řeky na obou březích.

Beton připomínající mramor

Lávka je navržena jako segmentový trámový most s parapetními nosníky. Délka mostu je 299,4 metru, délka boční rampy na Štvanici je 84 metrů. Stavba sestává z osmi polí, maximální rozpětí pole je 55,4 metru. Založena bude hlubinně na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Počítá se také se zakládáním v řece Vltavě. Krajní pole na holešovickém břehu je pro případ povodní navrženo jako zdvižné.

HolKa - přístup z Karlína
HolKa – přístup z Karlína | Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Nosná konstrukce v hlavním směru bude mít šířku 5 metrů, aby kapacitně vyhověla zvýšenému provozu chodců a cyklistů. Boční rampa je pak navržena v redukované šířce 4 metry. Autorem návrhu lávky je architekt Petr Tej. Dočasné propojení mezi oběma městskými částmi zajišťuje od roku 2015 říční přívoz HolKa.

„Lávka je navržena z kvalitního ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC – ultra-high performance concrete) s povrchem připomínajícím bílý mramor. Díky aplikaci tohoto materiálu máme možnost zrealizovat unikátní architektonické a inženýrské dílo,“ vysvětluje autor lávky, architekt Petr Tej.

Technologická výzva

„Je to pro nás unikátní technologická výzva, na které se podílejí naši nejlepší odborníci na stavbu mostů a využití speciálních betonů. Pevně věřím, že díky našim zkušenostem dokončíme stavbu včas i v požadované kvalitě tak, aby mohla sloužit co nejdřív,“ připojuje se za zhotovitele Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe.

HolKa - přístup z Holešovic
HolKa – přístup z Holešovic | Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

„Začínáme přípravnými pracemi, skrývkou zeminy a zařízením staveniště. První piloty začneme vrtat na Štvanici, postupně se přesuneme na karlínský a holešovický břeh a na jaře i do koryta Vltavy. U holešovické tržnice svedeme tramvajovou dopravu na jednu kolej a upravíme protipovodňové zábrany,“ dodává projektový manažer Skanska Michal Kunc.

Stavba lávky si vyžádá také mimořádná dopravní opatření. Práce budou realizovány v koordinaci s chystanou rekonstrukcí kanalizace na Bubenském nábřeží před Pražskou tržnicí i s následnou obnovou komunikace včetně tramvajové tratě na stejném místě.

Od partnerů ASB

HolKa - situace
HolKa – situace | Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Současně s výstavbou lávky plánuje hlavní město společně se soukromým investorem CA Immo připravit navazující projekty na karlínské straně. Konkrétně se bude jednat o vznik parku s veřejnou zelení a také o oživení břehu řeky v rámci projektu Karlínská náplavka.

„Lepší pěší propojení Prahy je jednou z našich priorit. Štvanická lávka pomůže spojit dvě rozvíjející se městské čtvrti – Holešovice a Karlín. Vzhledem k chystaným projektům v okolí jako je výstavba a nový park na Rohanském ostrově či vznik nové městské části na brownfieldu Bubny-Zátory spolu s novou budovou Vltavské filharmonie, je potřeba zajistit pohodlnější spojení než je dnešní přívoz. Kromě toho pomůže nová lávka i v dostupnosti samotného ostrova Štvanice, kam se z obou břehů dostanou pěší či cyklisté za pár minut,“ uzavírá ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ondřej Boháč.

red
RubrikyMostyŠtítky, ,