Fluss Bad Berlin

Flussbad Berlin: Koupání v srdci německé metropole

Mnohá česká města se začala zkvalitňováním okolí řek zabývat teprve nedávno – vznikají podél nich nové promenády, zpřístupňují se náplavky, vytváří se příjemné parky. Na koupání to však většinou není. V Berlíně jsou dál a dělají vše pro to, aby se dalo v centru metropole plavat přímo v řece.

Sprévský kanál měří 1,8 km a společně s hlavním tokem Sprévy obtéká Muzejní ostrov, kde se nachází množství institucí, které jsou cílem turistů i místních. Ještě na počátku minulého století se na tomto úseku nacházely říční lázně, které však byly z hygienických důvodů uzavřeny už v roce 1924. Od té doby se mohou lidé na tento úsek řeky maximálně dívat z výšky, přístup k němu není možný. To se však má změnit.

S prvotní myšlenkou, aby se řeka vrátila zpět lidem, přišli v roce 1997 architekti Jan a Tim Edlerovi. Od té doby si začal projekt získávat oblibu Berlíňanů, radnice i spolkové vlády. Hlavním hybatelem se pak stala nezisková organizace Fluss Bad Berlin, která má dnes okolo pěti set členů a členek a aktivně připravuje přeměnu celé oblasti.

Čistit, čistit, čistit

O kvalitě řek ve velkoměstech si není nutné dělat iluze – přesto však i v této oblasti dochází ke změně. Příkladem z nedávné doby může být dánská Kodaň, kde vynaložili hodně peněz do vyčištění přístavu, aby se zde dalo koupat. Také Paříž pracuje na tom, aby voda v řece splňovala normy pro vodní radovánky. Spréva v Berlíně se obecně může pochlubit relativně čistou vodou vhodnou ke koupání.

Fluss Bad Berlin
Flussbad Berlin | Zdroj: ANNETTE HAUSCHILD

Problém však nastává při silných deštích, kdy je nutné splašky z kanalizace vypustit do řeky, což se na několik dní neblaze podepíše na její kvalitě. Stěžejní částí projektu Flussbad Berlin je proto vytvoření biotopu a plochy pro čištění říční vody pomocí přírodního rostlinného filtru. Teprve na tyto dvě oblasti naváže 850 m dlouhý plavecký areál.

Přirozené filtrace má být docíleno štěrkem nebo rákosem, testováním se zjistilo, že nebude potřeba původně plánovaný nákladný systém potrubí pod filtrem. Voda by protékala přes 80 cm štěrkového sedimentu; poté by vyčištěná voda tekla směrem ke koupališti. Získané vzorky pak potvrdily, že tento filtr dokáže snížit znečištění vody o 70 až 90 %. Za běžného provozu zvládne vyčistit 250 až 500 l říční vody za sekundu. Jako doplněk přírodního filtru se pak zvažuje i využití UV záření.

Flussbad Berlin
Flussbad Berlin | Zdroj: Flussbad Berlin

Testovat, testovat, testovat

Vzhledem k celkové nákladnosti projektu (uvádí se až šedesát osm miliónů eur) se upustilo od zvažované přímé realizace. Flussbad Berlin je tak v současnosti rozdělen do tří fází, které umožní otestovat navržené přístupy. První, „vstupní“ fáze započala letos v létě a jejím cílem je získat výsledky z aplikovaných opatření, aby bylo možné vytvořit smysluplné závěry pro pozdější fáze projektu, kdy už se začne stavět.

Flussbad Berlin
Flussbad Berlin | Zdroj: ANNETTE HAUSCHILD

Právě v následné „fázi přestavby“ dojde k významné proměně lokality, ačkoliv k tomu budou stačit jen menší stavební úpravy. Na několika místech budou vytvořeny přístupy k vodě, u Humboldtova fóra v podobě schodů, dále vznikne pontonový vor, jímky pro hospodaření s přepadem dešťové vody, zvažována je i modernizace jezu.
V poslední, tzv. rozšiřující fázi, budou doplněna další stavební opatření (např. další přístupy na úrovni Bodeho muzea), aby byl plánovaný projekt nakonec dokončen v celém rozsahu.

Spolková vláda i berlínská radnice si uvědomují velký význam tohoto urbanistického projektu pro město a jeho obyvatele. Flussbad Berlin se stal v roce 2014 „Národním projektem“ a od ministerstva životního prostředí a berlínské radnice získal souhrnnou dotaci čtyři milióny eur. Ukáže-li se projekt jako životaschopný – a vše tomu zatím při dlouhodobém testování nasvědčuje –, stane se vzorovým příkladem nejen pro další německá města, jak ekologicky nakládat s přírodními zdroji a zlepšit kvalitu života lidí.

Článek vyšel v časopise ASB 4/2023.