Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Modulární stavby ze dvou úhlů pohledu

Modulární stavby ze dvou úhlů pohledu

Na zářijovém festivalu Architecture Week představili architekti Mart de Jong z Nizozemí a Martin Kokta z českého ate­liéru Cubespace různá pojetí modulárních domů.

Studio nizozemského architekta De Vijf vypracovalo koncept prefabrikovaných modulárních staveb ze sendvičových panelů, které lze postavit na sebe do výše tří podlaží bez složitého zaklá­dání. Výrobu modulů zajistilo studio ve spolupráci s firmou na výrobu jachet, a to celoročně bez ohledu na počasí. Moduly jsou nazvány spaceboxy: jde o garsoniéry o ploše 15, 18 nebo 21 m2 s vlastním sociálním zařízením, které využívají k ubytování především univerzity pro své studenty. Stavby jsou považovány za dočasné, například v Nizozemí jsou často postaveny na pronajatých pozemcích, s nimiž město v daném čase nepočítá pro výstavbu. Zájem o moduly projevila také Čína pro ubytování sportovců.

„V současné době máme ­rozjednaný projekt v Jihoafric­ké republice v rámci vládního programu podpory sociálního bydlení,“ řekl Mart de Jong. Pro účely výstavby v JAR podnítilo studio Marta de Jonga vývoj nových sendvičových panelů ve spolupráci s technickou univerzitou v Delftu. ­Cílem je vyvinout co nejlehčí panely, které budou snadno přepravitelné na místo určení a především rychle sestavitelné. Výrobní náklady jednoho modulu jsou asi 5000 euro, cena se různí podle regionu.

Podle Martina Kokty ze studia Cubespace je pro české klienty dočasnost modulárních staveb problém, ačkoli jejich životnost je kolem 30 let. Čeští zákazníci obvykle požadují dům pro několik generací. Čeští ­klienti také požadují mnoho různých variant modulárních domů. Výhodnost modulárního řešení tkví ve velmi rychlé realizaci (do jednoho měsíce) a možnosti postupně dům rozšiřovat podle aktuální potřeby a finanční situace klienta. Zároveň je možné moduly snadno rozebrat, naložit na kamion, odvézt a postavit jinde. Proto nazývá stavby z modulů také mobilními domy.

„V současné době například navrhujeme dům pro klienta se zimní zahradou, vyhřívanou Fresnelovými čočkami a vybavený fotovoltaikou,“ říká Martin Kokta. Ideálem je v jeho podání co nejjednodušší recyklovatelný dům, který není závislý na inženýrských sítích, a lze jej tak postavit prakticky kdekoliv.

(in)