Mezinárodní symposium ukáže, jaké aktivity mohou oživit objekty s industriální minulostí

Mezinárodní symposium ukáže, jaké aktivity mohou oživit objekty s industriální minulostí

Využití netradičních prostor, často brownfieldů nebo průmyslové architektury, pro umělecké a společenské aktivity bude tématem dvoudenního mezinárodního divadelního a architektonického sympozia s názvem „Umění v experimentálním, industriálním a netradičním prostoru“. Akce se uskuteční 9. a 10. října v bývalém továrním objektu ALTA HALA 30 v pražských Holešovicích. Sympozium se koná v rámci festivalu 4+4 DNY V POHYBU, je zároveň součástí mezinárodního projektu TACE (Divadelní architektura ve střední Evropě / Theatre Architecture in Central Europe) a rovněž mezinárodního projektu Skryté poklady industriální.

Sympozium je rozděleno do tří tematických sekcí – site-specific, industriální objekty a experimentální prostor. „Tématům se budou věnovat čeští a zahraniční umělci, architekti, scénografové, památkáři, sociologové, kulturní manažeři a další přizvaní odborníci různých profesí,“ říká hlavní organizátor a šéf přehlídky 4+4 DNY V POHYBU Pavel Štorek. „Mezioborovým záběrem sympozia tak vznikne co nejširší platforma pro výměnu zkušeností a prezentaci zajímavého kulturního fenoménu ´umění v novém prostoru´.“ Zájemci o účast na symposiu se mohou již nyní registrovat na webových stránkách TACE – www.theatre-architecture.eu. Oficiálními jazyky sympozia jsou čeština a angličtina. Poplatek pro účastníky konference je 300 Kč za oba dny.

Využití netradičních prostor ke kulturním aktivitám není ve světě žádnou novinkou. V českých podmínkách se tento trend v posledních letech rovněž úspěšně rozvíjí. Na kulturní mapě České republiky přibyla místa jako La Fabrika v pražských Holešovicích, Prague Biennale se zabydlelo v bývalé hale ČKD v Karlíně, ve stejné lokalitě působí Karlin Studios a stejný majitel provozuje i progresivní galerii Futura na Smíchově, pevné místo v subkultuře street artu má vysočanská Trafačka. K novým bodům na kulturní mapě Prahy přibyly Meet Factory na Smíchově a očekávaná galerie DOX v Holešovicích od architekta Ivana Kroupy.

„Společenské změny a proměny ekonomické struktury v 90. letech 20. století u nás vedly k ukončení provozu mnohých výrobních objektů a areálů. Zůstalo tak velké množství nevyužitých industriálních budov a areálů,“ vysvětluje Pavel Štorek. Upozorňuje ale, že zároveň mnohé divadelní, taneční a rezidenční a galerijní prostory v Čechách nereflektují aktuální potřeby současného umění. První blok sympozia má za cíl upozornit na možnosti využití chátrajících industriálních objektů v Čechách jako multifunčních prostor pro uměleckou tvorbu a prezentaci.

Druhý blok sympozia bude věnován site-specific projektům, které vtahují obyvatele města či vesnic do míst, kde se umění neočekává, odkrývají a upozorňují na zapomenutá místa. Netradiční a pro umění „nepřirozená“ místa přinášejí mnoho podnětů a východisek pro nejrůznější umělecká vyjádření, ale i „prostor“ pro antropologické zkoumání. Pro své sociální vazby je site-specific důležitou součástí kultury, výběrem prostoru a působením v něm je možné se vyjádřit k aktuálním společenským otázkám.

Poslední blok je součástí projektu TACE. Experimentální, non-tradiční, alternativní, či nezávislý – všechny tyto pojmy popisují specifické prostory, které si podmanila divadelní praxe. Ta v druhé polovině 20. století prošla výrazným rozvojem ať už jako umělecká disciplína či jako sociální fenomén.

Výzkum, který bude veden v rámci projektu „TACE – Další výstupy“, představuje možnost zmapovat specifickou roli, kterou tyto divadelní směry hrály v českém, slovenském, polském, slovinském a maďarském kulturním kontextu, a vlivy, kterými působily na rozvoj divadelní architektury.

Festival 4+4 DNY V POHYBU se koná od roku 1996 s cílem prezentovat současné inovativní divadelní projekty, každoročně na festivalu vystoupí zhruba 20 souborů z celého světa. Specifikum tohoto festivalu spočívá především v oživování objektů pražské architektury divadlem a akčním uměním. V minulosti se konal ve specifických prostorách Prahy (1998 Stará kanalizační čistička odpadních vod v Bubenči, 1999 – opuštěné tovární haly ČKD Karlín, 2000 – bývalý Holešovický pivovar, 2001 – sportovní areál Tyršův dům, 2002 – bývalé kino Ponec, 2003 – bývalá cihelna v Šáreckém údolí, 2004 – královská obora Stromovka, 2005 – zoologická zahrada v Tróji a zimní stadion HC Hvězda, 2006 – bývalá zubní poliklinika v Jungmannově ulici, 2007 – letenská pláň, Zemědělské muzeum). Více informací www.ctyridny.cz.

TACE – Theatre Architecture in Central Europe (Divadelní architektura ve střední Evropě) je tříletý projekt podpořený grantem z programu Evropské unie Culture 2000. Projekt shrnuje dosavadní poznatky o vývoji divadelní architektury jako specifického fenoménu evropského kulturního dědictví. V rámci projektu je plánováno několik typů aktivit tak, aby výstupy pokryly co nejširší cílovou skupinu a oslovily jak odborníky, tak širokou veřejnost. Klíčovým bodem je vytvoření a zpřístupnění elektronické Databáze divadelní architektury. Připravuje se vydání dvou publikací – výpravná kniha Historie divadelního prostoru ve střední Evropě a sborník Experimentální divadelní prostor v druhé polovině XX. stol.

Součástí projektu jsou i dvě výstavy: velká putovní výstava Středoevropská divadelní architektura – historie a současnost zahrne nejzajímavější výsledky bádání na projektu a výstava Divadelní architektura – vize a možnosti bude prezentovat výsledky stejnojmenného workshopu. Druhý workshop nese název Památková péče a rekonstrukce. Dále se v příštím roce uskuteční v Lublani konference na téma Experimentální divadelní prostor. Projekt připravil Institut umění – Divadelní ústav, realizátorem projektu je Národní divadlo a jeho spoluřešiteli jsou divadelní instituce z Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska. Projekt byl zahájen v letošním roce a potrvá do ledna 2011.

Zdroj: SMART Communication s.r.o.