radiocafe cmca boysplaynice 01 1200
Galerie(13)

Radiocafé Vinohradská 12 v decentním stylu s mladistvým šarmem

Myšlenka vybudovat v budově Českého rozhlasu komfortní společenský prostor pro odpočinek i pracovní schůzky se zrodila v souvislosti s potřebou otevřít instituci s dlouhou historickou tradicí veřejnosti, navázat hlubší dialog s širším okruhem posluchačů. Podařilo se však mnohem víc – vznikla příjemná a neformální kavárna i pro živá vysílání a různé společenské akce.

Hlavním investorem funkcionalistické budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, postavené podle návrhu Bohumila Slámy v letech 1929–1932, bylo tehdy Ministerstvo pošt a telegrafů. Nové prostory se totiž měly stát společným sídlem Radiojournalu, jak se nazýval Český rozhlas, a Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Během druhé světové války byla budova poškozena explozí letecké pumy.

radiocafe cmca boysplaynice 13 1200
radiocafe cmca boysplaynice 02 1200
radiocafe cmca boysplaynice 03 1200
radiocafe cmca boysplaynice 04 1200 1
radiocafe cmca boysplaynice 05 1200
radiocafe cmca boysplaynice 06 1200
radiocafe cmca boysplaynice 07 1200
radiocafe cmca boysplaynice 08 1200

Při obnově bylo ze vstupní haly odstraněno původní schodiště a podle projektu zpracovaného Ing. arch. Tausenauem, akad. arch. Hurtem a akad. arch. Pavelkou byla, s odkazem k vertikálnímu členění a funkcionalistické koncepci Bohumila Slámy, přistavěna dvě křídla.

radiocafe cmca boysplaynice 15 1200
Budova Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské třídě byla postavena 1929 -1932, za druhé světové války byla poškozena explozí letecké pumy. | Zdroj: BoysPlaynice

Další úpravy realizované po roce 1953 až do 80. let minulého století byly již méně zdařilé, architektonicky cenná budova, zařazená na seznam kulturních památek, si proto zasloužila citlivou renovaci s moderní linkou.

Prostor pro vzájemné poznávání, sbližování a inspiraci

Úkolem rekonstrukčních prací v letech 2004 až 2005 a 2007 až 2011 bylo propojení dvou původních komerčních jednotek v jeden kavárenský prostor. „Uvědomovali jsme si, že vstupujeme do budovy vysoké historické a architektonické hodnoty,“ vzpomínají autoři návrhu poslední obnovy Vít Máslo a David Richard Chisholm.

„Zároveň jsme čelili požadavkům zadavatele: zakomponovat do prostoru moderní prvky a technologie, aby bylo možné přímo z kavárny vysílat živě, a provozně a vizuálně propojit kavárnu se vstupní halou Českého rozhlasu, kde by se pak mohly pořádat také příležitostné společenské akce, uvádějí autoři.“

radiocafe cmca boysplaynice 04 1200
Zvuk byl vzhledem k požadavkům na možnost živého vysílání z prostor kavárny jedním z nejdůležitějších parametrů při rekonstrukci.  | Zdroj: BoysPlayNice

Jedním z nejdůležitějších parametrů byl proto vzhledem k charakteru provozu kavárny a plánovaným živým relacím přirozeně zvuk. Veškeré konstrukce musely proto kromě estetických a funkčních požadavků splňovat i vysoké nároky na akustiku, vzduchovou neprůzvučnost, útlum a pohltivost. Kromě prostorového zvuku, jenž pozitivně ovlivňuje například použití akustických obkladů stěn a stropu, byly přísně posuzovány rovněž veškeré technologie, především proudění vzduchu ve vyústcích a cirkulace médií.

Z několika variant rozsahu rozhlasových technologií použitých v kavárně byla zvolená minimalistická – v prostoru zůstaly zachovány pouze přípojné body. Takto vytvořené sloupy získaly další využití a kavárna si současně udržela kapacitu k sezení i variabilitu prostoru.

Čistá, jednoduchá a elegantní kavárna

S citlivým přístupem a respektem k architektonickému stylu a estetice budovy vytvořili architekti kavárnu, kde se atmosféra 30. let přirozeně pojí s moderními stavebními technikami a materiály. Z ulice se vchází do prostoru s barem, samotná kavárna je od něj z důvodu dispoziční čistoty a uživatelnosti oddělena několika schody.

radiocafe cmca boysplaynice 12 1200
Interiéru dominují teplé zlatavé a přírodní béžovohnědé tóny. Hlavními použitými materiály jsou mosaz, dubové dřevo, kůže, sklo a mramor. | Zdroj: BoysPlayNice

Současně je prosklenou příčkou s dvoukřídlými dveřmi, historickou replikou stávajících dveří v hale, propojena se vstupní halou historické budovy. Příčka navíc splňuje akustické a požární požadavky projektu. Hluk z ulice tlumí zdvojená skleněná stěna, díky tomuto zdvojení nebylo nutné zasahovat do památkově chráněné fasády.

„Pro povrchy a materiály používáme teplou paletu barev v kombinaci s bílým sklem, které odkazuje na mramorový obklad ve vstupní hale. Dubová podlaha, mosazný bar se zábradlím, kožené lavice a mramorové stoly zastupují materiály, které se používají již staletí. Duplikujeme rytmus sloupů ze vstupní strany haly do prostoru kavárny, abychom lépe uspořádali prostor a vytvořili malé pauzy mezi skupinami stolků. Dělení prostoru akcentujeme zlatými kruhy v akustickém podhledu,“ uzavírají architekti.

O studiu:
CMC ARCHITECTS je mezinárodní architektonická kancelář se sídlem v Praze. Její tvorba se během své dvacetileté existence zaměřuje na ekologické projektování, urbanismus a architekturu. Práce ateliéru zahrnují úspěšné a častokrát oceněné návrhy různorodých projektů u nás i v zahraničí. Pečlivě sestavený tým spolupracoval se světoznámými inženýry, umělci a architekty, výsledkem této špičkové mezinárodní spolupráce jsou bohaté zkušenosti a mimořádně široká škála znalostí, které může studio využívat při své každodenní práci. Partneři David R. Chisholm a Vít Máslo se zároveň již více než deset let věnují i akademické práci a jsou činní jako sponzoři, učitelé a hostující oponenti na českých vysokých školách.

Radiocafé Vinohradská 12

Návrh: Studio CMC architects
Autoři: Vít Máslo, hlavní architekt, David Richard Chisholm, hlavní architekt
Umístění projektu: Vinohradská 12, Praha 2
Projekt: 2017–2018
Dokončení realizace: 2019
Užitná plocha: 150 m2
Klient: Český rozhlas
Spolupráce:
Vedoucí projekčního týmu: Evžen Dub
Architekt interiéru: Nela Niederle
Stavba: DT-EXPERT, s. r. o.
Dodávka atypů: MarkSimon, s. r. o.
Akustika: Aveton, s. r. o.
Akustické obklady: eTruhlárna
Daniela Bartošová