ASB Články na tému

Český rozhlas

Myšlenka vybudovat v budově Českého rozhlasu komfortní společenský prostor pro odpočinek i pracovní schůzky se zrodila v souvislosti s potřebou otevřít instituci s dlouhou historickou tradicí veřejnosti, navázat hlubší dialog s širším okruhem posluchačů. Podařilo se však mnohem víc – vznikla příjemná a neformální kavárna i pro živá vysílání a různé společenské akce.