Polyfunkční budova na Praze 4 se otevírá parterem do ulice

Objekt od kanceláře Schindler Seko architekti vyplňuje proluku řadové blokové zástavby podél ulice 5. května v místě rezidua teplárny, která byla zbudována pro potřeby tramvajového depa vyplňujícího prostor vnitrobloku. Řešení kubisticky zalámané fasády pak reflektuje dynamičnost prostoru kolem magistrály.

Navržený objekt vyplňuje proluku řadové blokové zástavby podél ulice 5. května v místě rezidua teplárny, která byla zbudována pro potřeby tramvajového depa vyplňujícího prostor vnitrobloku. Budovy depa k novostavbě přímo přiléhají. 81,4 metrů dlouhý pozemek svažující se směrem k centru vyplňuje deset 8,1metrových modulů novostavby.

Fasáda směrem do ulice 5. května navazuje na současnou zástavbu a dotváří blok, ve kterém je objekt situovaný. Základní objemové a hmotové řešení reaguje ustoupením v nejvyšším patře na klesající římsy okolní zástavby.

Řešení parteru samostatným vjezdem a výjezdem s plynulým průjezdem ve vnitrodvoru je podle autorů daní za současný způsob využívání magistrály jako expresní komunikace směrem do centra. V naději na budoucí změny charakteru okolí se proto budova otevírá parterem do ulice.

Mayhouse
Mayhouse | Zdroj: Ondřej Polák

Obrazovky na magistrálou

Výlohy ve spodní části jsou členěny dvoupodlažními pilastry, nájemní jednotky v parteru mají samostatné vstupy, důležitá přístupová místa jsou v průčelí budovy zvýrazněna ustoupením vytvářejícím rozšíření chodníků do fasádních nik. Ve vyšších podlažích je fasáda pragmaticky členěna rastrem plastické fasády přerušovaným velkoformátovými okny – obrazovkami nad tepnou metropole.

Řešení kubisticky zalámané fasády reflektuje dynamičnost prostoru kolem magistrály a zároveň zamezuje odrazům hluku z automobilové dopravy směrem k protější zástavbě. V místech zlomů hliníkové fasády je perforace vynechána a zvýrazňuje tím hrany plasticity pláště.

Mayhouse
Mayhouse | Zdroj: Ondřej Polák

V centru budovy je umístěna vstupní hala, ve které se opakuje tvarosloví venkovních kubistických obkladů. Na lobby navazují vnitřní komunikace a druhotně jsou z něj přístupné také nájemní jednotky v parteru. Kancelářské prostory ve vyšších patrech jsou řešeny jako otevřený prostor umožňující maximální flexibilitu budoucích vestaveb.

O studiu

Architektonické studio Schindler Seko architekti založil v lednu 2012 německo-český architektonický tandem Jan Schindler a Ludvík Seko. Navázali tak na třináctiletou autorskou spolupráci v rámci ateliéru 4A architekti, jenž spoluzakládali. Během tohoto období se oba autorsky podíleli na mnoha projektech rezidenčních a kancelářských objektů, stejně jako obchodních a hotelových center, a to nejen v rámci České republiky, ale i v zemích Evropské unie.

Mayhouse
Mayhouse | Zdroj: Ondřej Polák
Mayhouse
Mayhouse | Zdroj: Ondřej Polák

MAYHOUSE

Lokalita: Ulice 5. května, Praha 4
Architektonické řešení: Schindler Seko architekti / Jan Schindler, Ludvík Seko, Ondřej Dušek
Investor: CPI
Plocha pozemku: 2043 m2
Pronajímatelné plochy: 7500 m2
Podlaží: 2 podzemní a 6 nadzemních
Fáze plánování: 06 / 2014
Realizace: 2017 – 2020

red