Ve stínu dřeva
Galerie(19)

Ve stínu dřeva

V hustě zalesněné části města Le Grande Motte na jihu Francie vznikly nové kanceláře technické správy města. Vysoké denní teploty zde na pobřeží středozemního moře vedly architekty k hledání takového řešení, které by omezilo nároky na umělé chlazení interiéru. Výsledkem je elegantní dřevostavba, která dokonale zapadá do okolního prostředí a chrání zaměstnance před ostrými slunečními paprsky.

Dřevo bylo pro architekty z francouzského ateliéru N+B Architectes jasnou volbou. Nešlo jen o jeho kvality z hlediska ekologické šetrnosti a trvale udržitelné architektury, ale dřevo také umožnilo nenásilné včlenění budovy do zalesněného okolí. Stěžejním prvkem projektu se staly dřevěné lamely, které jsou v nepravidelném rytmu umístěné kolem celé budovy a vytvářejí jakýsi druhý plášť.  Ten nejenže budovu opticky sjednocuje, ale především účinně stíní okna kanceláří. Využití místních druhů borovice koresponduje se snahou o ekologickou, ale i ekonomickou šetrnost a racionální řešení celého projektu. Plochá střecha dřevostavby vytváří jednoduchou topografickou linku a ozvláštňuje tak jednoduchou formu budovy. Dvakrát zalomený půdorys má napomoci rozčlenění prostoru na jednotlivé funkční celky. Uspořádání vnitřního prostoru se odvíjí od středové spojující chodby a je maximálně jednoduché. Pravidelná řada kanceláří je místy narušena vnitřními terasami, které slouží jako stinné oázy pro místní pracovníky. Dřevostavba přišla město na zhruba dvacet milionů korun.

Centre technique municipal – La Grande Motte
architekt: N+B Architects
klient: La ville de la Grande Motte
realizace: 2010, Francie

-vb-

zdroj: v2com.biz
foto: Paul Kozlowski