Mrakodrap v jihomoravské metropoli
Galerie(4)

Mrakodrap v jihomoravské metropoli

Stavby, které vždy vzbudí pozornost. Mají své příznivce i zaryté odpůrce. Jsou výjimečné stavebně i vizuálně, vždy výrazně ovlivní místo, kde jsou postaveny. Jde o extrémně vysoké stavby, mrakodrapy.

Běžné jsou v Americe, Asii, v místech vysoce průmyslově rozvinutých a s velkou kumulací obyvatel, čas od času se objeví i jinde. V České republice takových staveb není mnoho, nejvíce jich stojí v Praze, nejvyšší je nedávno zkolaudované City Tower na Pankráci, původně plánované sídlo Českého rozhlasu, nyní kancelářský komplex s dvaceti sedmi podlažími a výškou 109 metrů. Brnu dosud v tomto směru dominovalo Vysoké učení technické, ovšem to by brzy měla být minulost.

Věž v metropoli

Společnost AZ Properity, s. r. o., v Brně plánuje výstavbu obchodně-administrativního komplexu, jehož součástí bude i výšková budova o 25 patrech, nazvaná AZ Tower. Autorem návrhu jsou ing. arch. Aleš Burian a ing. arch. Gustav Křivinka z Architektonické kanceláře Burian – Křivinka. V budově jsou plánovány kancelářské prostory, služby a byty hotelového typu. Celková výška stavby by měla činit 90 m. Celý komplex vzniká v architektonicky i funkčně dosud nekonsolidované části města, v blízkosti dálničního napojení na Prahu, Ostravu, Bratislavu a rychlostní komunikace na Vídeň, nedaleko od centra. Bezprostředními sousedy stavby jsou budova Mediahall, hotel Morávka a bývalá prodejna Bauhausu, společně by měly tvořit novou součást panoramatu jižní části města.

Místo nahoře

Sokl výškové stavby tvoří dvoupodlažní budova, která půdorysně kopíruje lichoběžníkový tvar parcel. Ze soklu vystupují barevné kvádry prostor, které potřebují vyšší světlou výšku. Uprostřed půdorysu je navrženo kryté atrium, zasahující přes dvě podlaží, které tvoří vnitřní komunikační a společenské centrum domu. Stavba je rozdělena administrativně i provozně na dvě části, AZ Tower a AZ Servis. V části AZ Tower budou kanceláře, zasedací místnosti, obchody a jídelna pro zaměstnance, v 21. až 24. NP je navrženo dvanáct bytových jednotek pro ubytování manažerů jednotlivých firem. Druhá část bude mít samostatné popisné číslo, sem jsou situovány plánované autosalony Škoda a Seat a servis.

Inspirace abecedou

Těleso samotné věže tvoří dva nestejně vysoké kvádry, které mezi sebou svírají ostrý úhel jak půdorysně, tak i ze severního a jižního směru. Východní kvádr se dvakrát zalamuje a odklání od svislé osy, jeho horní část se opírá o střední výtahovou šachtu – nejvyšší část budovy. Toto zalomení vytváří charakteristický znak budovy ve tvaru A a Z. Směr natočení hlavních hmot budovy reaguje na změnu směru uličního rastru. Natočení umožňuje z východní i západní strany pohled na jednu z dominant města.

Střední část fasády je plně prosklená, boční kvádry budou pevné, obložené keramickými nebo sklobetonovými panely s nepravidelnou skladbou oken. Fasáda pevných kvádrů se barevně proměňuje směrem k obloze. Stavba by měla být zahájena v roce 2008, předpokládaný termín dokončení je v roce 2010. Dodavatel stavby bude stanoven výběrovým řízením.

Název stavby: AZ Tower
Investor: AZ Properity, spol. s r. o.
Zpracovatel: Architektonická kancelář Burian – Křivinka
Architektonické řešení: Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Gustav Křivinka
Plocha pozemku: 5 522 m2
Obestavěný prostor: 85 385 m3
Zastavěná plocha: 4 372 m2

Dana D. Daňková
Vizualizace: Architektonická kancelář ­Burian – Křivinka