Karlínský motýl

Zajímavým doplňkem do karlínské revitalizace je budova, která se odlišuje od obvyklých pravoúhlých tvarů vycházejících z blokové struktury této čtvrti. Blízkost vlnícího se svahu Vítkova dodala architektům odvahu a v těsné blízkosti železničních kolejí a této zelené hranice Karlína vznikla organicky tvarovaná stavba nazvaná Butterfly.

Karlín je zajímavá a pestrá čtvrť s dobrým urbanistickým měřítkem. Její charakter je přátelský a kultivovaný, plný života, rozmanitosti a kultury.

Bývalé pražské předměstí leží v údolní nivě Vltavy mezi Libní a Novým Městem a v posledních 10 letech se nachází ve fázi mohutného rozvoje a přerodu. Průmyslové areály a brownfieldy se tak postupně proměňují na moderní čtvrť v širším centru Prahy.

Karlínský motýl
Atrium zdobí instalace od Maxima Velčovského.
Každá ze čtyř zahrad kolem domu se liší.
Kolem budovy vznikl nový veřejný prostor.
Zaoblená budova se z kontextu Karlína vymyká.
ez budovou.
Situace.
Půdorys typického podlaží.

V kontextu nového Karlína

V této čtvrti, kde se mísí residenční bloky se solitérami bývalých továren, tvoří Butterfly zakončení axiální ulice procházející celou čtvrtí podél úpatí Vítkova.

Nachází se na rozhraní zástavby ortogonálních bloků a bloků s diagonální geometrií a dominantou secesní školy na Lyčkově náměstí, se kterou sympatizuje. Jako jedna z mála nových administrativních budov se těší těsné blízkosti a majestátnosti zeleně vrchu Vítkova.

Moderní budova, zjevně koncipovaná jako „přátelská“ a příjemná na dotyk, je obklopena čtyřmi tematickými zahradami – sever (zima), jih (léto), východ (jaro) a západ (podzim). Tyto veřejně přístupné zahrady k sobě lákají návštěvníky, iniciují dialog mezi budovou, čtvrtí a lidmi žijícími a pracujícími v sousedství.

Secesní křivky v moderním hávu

Překvapivý a od sousední zástavby odlišný tvar budovy je založený na čtyřech elipsách spojených do dvou křídel se středovým atriem. Tvar byl navržen jako koncepční spojení dvou protichůdných fenoménů.

Reaguje na historii strojírenských továren Karlína – reminiscence pístů a zároveň asimiluje organický charakter Vítkova a secesní detaily blízké školy. Výsledkem je překvapující nová identita budovy s bohatě vypracovanými detaily fasád, otevřenými zahradami a přátelskou tváří ke svému okolí.

Butterfly byl navržen jako inteligentní budova s jasným ekologickým cílem získat nejen vysoké hodnocení nízké energetické náročnosti, ale též poskytnout vizuální a fyzický komfort svým uživatelům a návštěvníkům.

Cílem bylo vytvořit místo s příjemným pracovním prostředím a s lidským měřítkem. Výsledná budova má téměř barokní charakter, kde se snoubí pohybová energie s klidným sebevědomím a důvěrou, jako by tu budova stála odjakživa.

Každá ze čtyř zahrad kolem domu se liší.
Každá ze čtyř zahrad kolem domu se liší. |

Živá architektura

Dynamiku podporují její fasády – proměňují stavbu v živý organismus, který roste, mění se a pohybuje v čase. Zároveň fasády budovu izolují a produkují do nejbližšího okolí kyslík. Vertikální zelené zahrady také vylepšují akustické podmínky v nejbližším okolí.

Technicky je fasáda tvořena několikavrstvým závěsným stěnovým systémem složeným z vysoce kvalitního trojitého zasklení s pokovenou vrstvou, vnějších elektricky ovládaných textilních žaluzií, kovových izolovaných panelů a více než 40 000 živých rostlin s automatickým zavlažováním.

Přirozené větrání zajišťují kovové klapky ve fasádním systému. Centrální atrium bylo navrženo jako prostor, kterým budova „dýchá“, kde mohou lidé vyjít ven a přitom být stále uvnitř.

Je to multifunkční prostor s duální psychologií – obvykle je to místo k rozjímání, kde člověka obklopují křivky, objímá zeleň a uklidňuje zvuk tekoucí vody – ale může to být i prostor pro různé akce, aktivní, živý a kulturní.

Přístupný parter

Z hlediska funkce je AFI Karlín BUTTERFLY typický developerský projekt s přízemím určeným pro maloobchodní využití, showroomy, obchody, kavárny a restauraci. Budova tak nabídne pohodlí nejen svým uživatelům, ale podporuje i obchodní aktivity pro obyvatele této městské části a chodce.

V přízemí z Pernerovy ulice (severní fasáda) budou maloobchodní jednotky, obchody a kavárna, na jižní straně směrem k Vítkovu pak showroomy, restaurace a kanceláře správy budovy.

Nad přízemím se nachází pět podlaží s kancelářemi typu open space s přibližně 1980 m2 užitných ploch na každém podlaží v každém křídle, které lze rozdělit na osm nájemců, v případě požadavku trhu i na více.

Jedná se o strategii flexibility, při které se budova může přizpůsobit téměř jakémukoli vývoji a požadavkům na trhu s nemovitostmi. Dvě podzemní podlaží jsou primárně určena pro parkování, dále pak pro technické prostory a je zde také možnost umístění archivů nájemců.

Atrium zdobí instalace od Maxima Velčovského.
Atrium zdobí instalace od Maxima Velčovského. |

Karlínská DNA

Interiér vstupního parteru zdobí instalace navržená designérem Maximem Velčovským. Ten přišel s názorem, že genetická informace Karlína je hluboce spojena s průkopníky, či silnými osobnostmi z jeho historie, a to zejména s podnikateli Kolbenem a Křižíkem, princeznou Karolinou Bavorskou a herečkou Scheinpflugovou.

Maxim dále pracoval na propojení organické architektury domu, jeho živé fasády, s myšlenkou DNA a přišel s motivem vodní kapky jako prvkem vizuální vazby. Portréty karlinských osobností pak vytvořil tak, že je složil z vodních kapek, které materializoval kuličkami ručně foukaného skla.

Nepřehlédněte: Keď sa architekti rozhodnú otvoriť si vlastnú kaviareň

Každý z portrétů má svou specifickou pozici, barvu skla a skládá se z více než 3 500 ručně foukaných skleněných kuliček, nebo vodních kapek. Portréty jsou k vidění i z exteriéru, jak ve dne, tak zejména v noci, kdy budova téměř mizí, průkopníci a významné osobnosti karlínské historie pak ožívají v osvětlených lobby.

AFI KARLIN Butterfly
Místo: Praha 8 – Karlín
Autoři: David Richard Chisholm, Vít Máslo / CMCARCHITECTS
Spolupráce: Martina Chisholm, Jan Hřebíček, Daniel Sedlák, Jiri Toulach, Petr Nevšímal, Josef Němec
Projekt: 2014–2016
Realizace: 2018
Investor: AFI EUROPE
Dodavatel: IMOS Brno, a.s.
Text: Red
Foto: Nadace ABF

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2019.