Beton v architektuře: Nároží na Národní
Galerie(11)

Beton v architektuře: Nároží na Národní

Parcelu v centru hlavního města, která byla dlouhá léta prázdná, si většina Pražanů pamatuje především díky zajímavě pojatému graffiti. Barevné tanky na nekonečné Möbiově pásce už ale dojezdily. Pole působnosti jim zabral moderní palác z betonu.

Od roku 1966 sloužila parcela po demolici nárožních domů jako parkoviště, nepříliš důstojný soused barokního Schönkirchovského paláce. Pozemek zakoupil v roce 2012 soukromý investor. Od začátku se nevzdával myšlenky vybudovat v historickém centru prostupný městský polyfunkční areál s veřejným prostorem, občanskou vybaveností a kancelářemi v horních patrech. To vše při zachování výškových a hraničních limitů. Nelehký úkol svěřil investor architektovi Stanislavu Fialovi.

Optické studny

Motiv prolínání barokního světa s moder­ním prostupuje celým objektem a najde­me jej jak v hlavních stavebních konstruk­cích, tak v drobných prvcích interiéru, od klik přes zábradlí až po svítidla. Novostavba tvoří důležité nároží ulic, zároveň plní funkci spojujícího článku různorodých sousedů – vysokého, tvarově jednoduchého Paláce Dunaj z roku 1930 a nižších romantických barokních paláců v Mikulandské ulici.

Pohled ze střešní terasy

 Pohled ze střešní terasy

Obrys budovy sleduje uliční čáru a na výškové rozdíly svých sousedů reagu­je ustupujícími patry lemovanými balkony s proměnlivou zelení podle ročního období. Na úrovni atiky přechází zeleň plynule do střešní zahrady s pobytovou terasou a rozmanitou zelení, od bylinek po nízké platany.

Střešní terasa

 Střešní terasa

Významným prvkem objektu je pasáž prostupující budovou do veřejného dvora. Ten by měl být v budoucnu propojen s navazující budovou UMPRUM. Do prvního podzemního podlaží zasahují komerční jednotky z přízemí, které v letním období mohou expandovat také do dvora. Obě podlaží jsou propojena také opticky „studnami“ v atriu, které do suterénu propouštějí denní světlo. Symbolicky jsou tak prezentovány historické prvky odkryté během archeologického průzkumu.

Dvůr s optickými „studnami“

 Dvůr s optickými „studnami“

Konstrukce staré i nové

Barokní Schönkirchovský palác byl očištěn od dostaveb a dalších vrstev, které během let přibývaly s novými majiteli. Odkryty byly vzácné gotické sklepy, rozmanité klenby, zdivo kamenné i cihelné, polychromované trámové stropy včetně záklopových prken i cenné malby na stěnách a klenbách. Vše bylo pečlivě zrestaurováno a doplněno s důrazem na poctivé řemeslné provedení. Velká péče byla věnována novému krovu v barokním tvarosloví. Nádherná tesařská konstrukce s klasickými tesařskými spoji je v interiéru plně přiznaná.

Krov Schönkirchovského paláce

 Krov Schönkirchovského paláce

Dodavatelem betonu se stala společnost TBG Metrostav, která je členem skupiny Českomoravský beton. Tento materiál se v budově nevyskytuje pouze v rámci nosných konstrukcí, ale také jako výrazná součást interiérů ve formě pohledového betonu. Podle přání architekta Fialy nebyly betony dále upravovány a zůstaly ve své drsné podobě. V betonu můžeme najít otisky rukou, různého nářadí, lan, neopracovaných prken nebo trámků získaných z původního objektu.

Na hlavním schodišti asociuje pohledový beton geologické vrstvy.

 Na hlavním schodišti asociuje pohledový beton geologické vrstvy.

Na realizaci DRN byly použity atypické betonové směsi, konkrétně barevné betony Colorcrete. Také se zde uplatnil pohledový litý cementový potěr Cemflow Look pro architektonické ztvárnění podlahových konstrukcí. Realizátoři objektu strávili nezanedbatelný čas v betonárně, kde se za účasti architekta a technologa TBG Metrostav věnovali vzorkování správných odstínů a druhů betonu. Tento alchymistický proces nakonec přinesl dvanáct betonů různých barev a odstínů, přesně dle požadavků autora projektu.

Beton je výraznou součástí interiéru

 Beton je výraznou součástí interiéru

DRN

Místo: Praha
Architekt: Stanislav Fiala, Fiala + Nemec
Investor: Sebre
Dodavatel betonu: TBG METROSTAV s.r.o., člen skupiny Českomoravský beton
Projekt: 2012
Realizace: 2017

Garáže v suterénu

 Garáže v suterénu

 

TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ, JANA ŠTEFURÁKOVÁ
FOTO: ARCHIV STANISLAVA FIALY, SEBRE

Zdroj: Fiala + Nemec, Sebre, Českomoravský beton

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 2/2018.