Planetárium v Hradci Králové
Galerie(4)

Planetárium v Hradci Králové

Partneři sekce:

Do konce roku 2014 vyroste u hvězdárny v Hradci Králové stavba nového digitálního planetária, které bude připomínat kosmickou loď známou ze sci-fi filmů. Na projekt se Královéhradeckému kraji podařilo získat prostředky z Evropské unie a státního rozpočtu.

Vesmír jako na dlani budou mít před sebou návštěvníci připravovaného digitálního planetária, které se začne stavět v Hradci Králové letos v létě. Objekt na základě zadání Královéhradeckého kraje navrhli architekti Karel Schmied st. a Karel Schmied ml. Pozoruhodné tvarové řešení budovy nepochybně přispělo k udělení dotace z fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, spravovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. „Královéhradecký kraj získal na projekt digitálního planetária dotaci ve výši 104,7 milionu korun. Věříme, že se díky němu mimo jiné i zvýší zájem mladé generace a široké veřejnosti o výsledky vědy a výzkumu, především v přírodovědných a technických oborech,“ řekl hejtman Lubomír Franc.
 
Vzdělávací technologie
Stavba má prostřednictvím nejnovějších technologií přiblížit vesmír a současné poznatky o něm široké veřejnosti. Nové digitální planetárium o celkové ploše přes 800 metrů čtverečních bude navazovat na prostory nynější hradecké hvězdárny. V objektu bude kruhový sál s nakloněným hledištěm se stovkou sedadel. Speciální projekční plocha bude mít tvar polokoule. Digitální projekční systém bude pokrývat několika projektory celou její plochu. Návštěvníci se tak budou moci pokochat prostorovou projekcí hvězdné oblohy, ale i videofilmy z dalších vědních oborů lidského poznání. „Zvolená technologie 3D promítání na sférickou plochu umožní jedinečný zážitek nejenom při planetárním programu, ale plánují se i akce s průletem lidským tělem,“ upozorňuje architekt Karel Schmied ml., na co se návštěvníci mohou těšit.

Ve dvou podlažích kolem kruhového sálu pak budou instalovány interaktivní expozice s názvy Mikrosvět – makrosvět a také Energie – její formy a přeměny, které budou návštěvníkům umožňovat, aby se stali aktivní součástí výstavy. Jednotlivé části expozic budou předvádět nejdůležitější fyzikální jevy a jejich projevy v přírodních procesech a umožní pochopit pojem energie a poznání jejích přeměn. „Jedná se například o mlžnou komoru, díky níž lze pozorovat elementární částice, robotický dalekohled pro pozorování fotosféry a chromosféry Slunce, infrakameru ukazující neviditelný svět tepelného záření nebo model supernovy naznačující, proč hvězdy explodují,“ prozrazuje Miroslav Brož z hradecké hvězdárny a láká na interaktivní exponáty, které si budou moci návštěvníci sami vyzkoušet.


Projekt má podpořit zájem veřejnosti o výsledky vědy a výzkumu.

Vesmírná symbolika
Urbanistická struktura areálu hvězdárny a planetária se vyznačuje rozvolněním zástavby a výrazným rozptylovým prostorem se vzrostlou zelení v předpolí hlavní budovy. Nová budova digitálního planetária je navržena proti vstupu do hvězdárny. Tímto řešením vznikl zklidněný prostor vstupního nádvoří se zahradními prvky a sezením. Ve východní části pozemku směrem k sousednímu rodinnému domu je rozšířen prostor venkovního atria, které bude sloužit pro potřeby návštěvníků a instalaci exponátů s vesmírnou a galaktickou tématikou.

Architektura nové budovy vytváří svébytný objekt kontrastní k sousední budově hvězdárny. Její tvarosloví vychází z estetiky vesmírných létajících prostředků, aby tak jasně vyjadřovalo, že vstoupí-li do něj návštěvník, ocitne se v místě, kde je vesmír nadosah. „Hmota planetária je kombinací kubického pendantu a levitujícího tvaru geoidu, který symbolizuje právě přistávající vesmírný koráb. Tato symbolika je patrná i v interiérech stavby, říká autor projektu Karel Schmied ml.

Zvolená materiálová kombinace monolitického betonu vstupní části a hladká kapotáž geoidu z kompozitu ve středně šedé barvě podporuje čistotu tvarů. Navržené materiály jsou tak v souladu s technicistním vzhledem budovy. Proříznutí základního tvaru pásem hliníkových oken umožňuje přirozené nasvětlení ochozu okolo sálu v patře. Okna ve východní fasádě, ze kterých by bylo možné pozorovat rodinný dům a jeho pozemek, jsou nahrazeny hliníkovou fasádou ve stříbrné barvě. Barevné oživení fasád přináší hliníkový obklad zapuštěných stěn v tmavě vínové barvě. Kompozice počítá s budoucím napojením planetária na hvězdárnu. Koncepčně je budova v souladu s nadčasovou technologií, kterou bude vybavena, a výškově nebrání pozorování z hlavní kopule hvězdárny.


 Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP

Koncepce prostoru
Základním vstupním prostorem je kruhový foyer se dvěma nástupy do kinosálu. Dynamický prostor foyeru je členěn do třech základních zón, které logicky naplňují potřeby návštěvníka. Vstupní zóna je prostorem s dostatečně dimenzovaným pultem pro prodej vstupenek, odborné lite­ratury a šatnou. Další zónou je část foyeru s kontaktem do venkovního atria, které je v rámci instalací zapojeno do prostor určených návštěvníkům. Podél prosklené fasády budou instalovány stoly a židle k příležitostnému občerstvení. Koncová část foyeru návštěvníka dovede k sociálnímu zázemí a schodům na ochoz.

Středově umístěný je hlavní prostor kinosálu s kruhovým půdorysem o průměru 12 metrů. Tento základní prvek dispozice má skloněné hlediště pod úhlem 19 stupňů a po jeho obvodu jsou dvě schodiště pro nástupy do navržených řad. Nad kruhovým prostorem se klene sférická promítací plocha podporující periferní vidění a prostorovost obrazu. Z foyeru jsou do sálu navrženy dva vstupy – vždy v postavení kombinujícím dvoje křížově umístěné dveře. Akustika sálu bude řešena obkladem stěn, který byl posouzen v akustické studii.

Z projekčního nakloněného sálu bude možné vstoupit na ochoz sloužící pro expozice a na terasu pro pozorování dalekohledy. Ochoz je přirozeně osvětlený a je další možností pro instalaci dalších exponátů. Jihozápadní část střechy bude využívaná hosty planetária pro sledování oblohy a výstavu exponátů.

Promítací sál, interaktivní exponáty a tématické výstavy bude možné navštívit v roce 2014, kdy je plánováno zahájení provozu planetária.

Planetárium Hradec Králové
Investor: Královéhradecký kraj
Uživatel: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Architekt: Karel Schmied ml.
Generální projektant: Akia, a. s., Hradec králové
Hlavní projektantka: Ing. Zdena Otčenášková
Hlavní statik: Ing. Vladimír Janata, CSc.  – Excon, a. s.
Celkové náklady: 106 mil. Kč
Realizace: 2012–2014

Kateřina Kotalová
Vizualizace: Karel Schmied ml.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.