Kavárenským centrem Holešovic se staly tři lodní kontejnery

V husté zástavbě pražských Holešovic nenajdou místní zrovna moc veřejných prostranství, kam by mohli vyrazit za relaxací a odpočinkem. Jednou z takových lokalit je Ortenovo náměstí. Park o trojúhelníkovém půdorysu nabízel ještě nedávno pouze menší dětské hřiště a pár laviček. Zásahem architektů ze studia COLLARCH tu ovšem vzniklo mimořádně příjemné a funkční doplnění – Kavárna Kontejner.

Název podniku není náhodný, dočasná stavba vznikla opravdu z recyklovaných lodních kontejnerů. Svou hrubou industriální estetikou odkazuje k průmyslové historii Holešovic. A současně reaguje na proměny této čtvrti. Hrubá, černá skořápka skrývá kavárnu, jež se velkoplošným prosklením v průřezech starých a omlácených kontejnerů otevírá svému okolí.

Stavba se skládá celkem ze tří lodních kontejnerů. Dva, tvořící základnu kavárny, jsou umístěny paralelně s hlavní ulicí. Svou fasádu však otevírají směrem do parku. Hmota obou kontejnerů vytváří optickou a zvukovou clonou pro klidné posezení v parkové zóně. Třetí kontejner je posazený našikmo, zdánlivě nahodile, na zbylé dva kontejnery. Jde však o promyšlený tah. Natočením vznikají dvě terasy s výhledem do okolí a hmota kontejneru se stává jasným prvkem viditelným z hlavních přístupových os.

Zachytit ducha Holešovic

Taktéž interiér kavárny může leckoho překvapit. Zákazník se díky použití střídmé barevné palety a základních průmyslových materiálů nachází v průsečíku dvou realit: hrubého průmyslového produktu a boutigue-café.

„Takto vnímáme i současného ducha Holešovic. Jeho esence je perzonifikována naší stavbou. Stojí stejně jako zromantizované industriální dědictví Holešovic na hranici odmítání (starší generací) a objímání (mladší generací). Dialog názorů. Nosný pilíř specifického výrazu této městské čtvrti,“ vysvětlují autoři kavárny Ondřej Janků a Shota Tsikoliya.

Kavárna Kontejner
Kavárna Kontejner |

Absence sytých, kontrastních barev v interiéru dává vyniknout valérám šedé a stříbrné. Textury tvrdých povrchů jsou doplněny jemnou textilií závěsů probarvených sluncem a parkovou zelení, vstupující dovnitř velkoplošným zasklením. Posezení u kávy se stává snovým, surrealistickým zážitkem odtrženým od spěchu a stresu okolních ulic.

Vlnitý plech použitý v interiéru jako obklad stěn vtipně koresponduje s okenními závěsy. Tvoří druhou oponu skrývající zázemí kavárny, toalety a technickou místnost. Naviguje návštěvníka středem dispozice přízemí a jasně vyznačuje hmotu schodiště.

Autoři si zadivočili

V kavárně se nachází dva bary. Ten v přízemí je sestaven z jednoduché černá ocelové konstrukce vyplněné tmavými popisovatelnými deskami. Bar je umístěn u vstupu do kavárny, v nice obložené pozinkovaným vlnitým plechem.

Druhý bar v patře je sevřený mezi dvě podélné prosklené fasády. Obdobná jeklová konstrukce je vyplněna hustě perforovaným pozinkovaným plechem. Odrazivost a částěčná průhlednost použitého materiálu odlehčuje hmotu baru, který při správném dopadu slunečního světla působí vzdušně a elegantně.

Kavárna Kontejner
Kavárna Kontejner | Zdroj: Peter Fabo

Za černě natřenými dveřmi jsou diskrétně umístěny toalety. Na nich si však do té doby střídmí a minimalističtí autoři dovolili zadivočit a rutinní zážitek oživit křiklavým barevným pojetím, který silně kontrastuje se zbytkem kavárny.

Od partnerů ASB

Kavárna je navržena pro celoroční provoz a vybavena veškerou potřebnou technologií od podlahového topení po výkonnou klimatizační jednotku. Nutnost výměny vzduchu je řešena viditelně v podobě spiro-potrubí, které tvoří výrazný designový prvek v interiéru a dotváří jeho industríální estetiku. Většina zabudovaných elektroinstalací je ovládána z jednoho centrálního panelu s vypínači v podobě jednoduché, elegantní matně-černé ocelové desky, vsazené do pozinkovaného vlnitého plechu.

Z dílny studia Collarch je i grafický styl a logotyp kavárny, který vychází z několika, na sebe naskládaných kontejnerů do tvaru písmene K. LED-neonové nápisy na fasádě, loga na kávových hrncích a kulinářských produktech i grafika webových stránek zobrzuje tento motiv v několika vybraných variacích.

Kavárna Kontejner

Lokalita: Praha – Holešovice, Česká Republika
Architekt: COLLARCH – Ondřej Janků, Shota Tsikoliya
Rok dokončení: 2021
Zastavěná plocha: 90 m2