Kavárenským centrem Holešovic se staly tři lodní kontejnery

Partneři sekce:

V husté zástavbě pražských Holešovic nenajdou místní zrovna moc veřejných prostranství, kam by mohli vyrazit za relaxací a odpočinkem. Jednou z takových lokalit je Ortenovo náměstí. Park o trojúhelníkovém půdorysu nabízel ještě nedávno pouze menší dětské hřiště a pár laviček. Zásahem architektů ze studia COLLARCH tu ovšem vzniklo mimořádně příjemné a funkční doplnění – Kavárna Kontejner.

Název podniku není náhodný, dočasná stavba vznikla opravdu z recyklovaných lodních kontejnerů. Svou hrubou industriální estetikou odkazuje k průmyslové historii Holešovic. A současně reaguje na proměny této čtvrti. Hrubá, černá skořápka skrývá kavárnu, jež se velkoplošným prosklením v průřezech starých a omlácených kontejnerů otevírá svému okolí.

Kavárna Kontejner
Kavárna Kontejner
Kavárna Kontejner
Kavárna Kontejner
Kavárna Kontejner
Kavárna Kontejner
Kavárna Kontejner
Kavárna Kontejner

Stavba se skládá celkem ze tří lodních kontejnerů. Dva, tvořící základnu kavárny, jsou umístěny paralelně s hlavní ulicí. Svou fasádu však otevírají směrem do parku. Hmota obou kontejnerů vytváří optickou a zvukovou clonou pro klidné posezení v parkové zóně. Třetí kontejner je posazený našikmo, zdánlivě nahodile, na zbylé dva kontejnery. Jde však o promyšlený tah. Natočením vznikají dvě terasy s výhledem do okolí a hmota kontejneru se stává jasným prvkem viditelným z hlavních přístupových os.

Zachytit ducha Holešovic

Taktéž interiér kavárny může leckoho překvapit. Zákazník se díky použití střídmé barevné palety a základních průmyslových materiálů nachází v průsečíku dvou realit: hrubého průmyslového produktu a boutigue-café.

„Takto vnímáme i současného ducha Holešovic. Jeho esence je perzonifikována naší stavbou. Stojí stejně jako zromantizované industriální dědictví Holešovic na hranici odmítání (starší generací) a objímání (mladší generací). Dialog názorů. Nosný pilíř specifického výrazu této městské čtvrti,“ vysvětlují autoři kavárny Ondřej Janků a Shota Tsikoliya.

Kavárna Kontejner
Kavárna Kontejner |

Absence sytých, kontrastních barev v interiéru dává vyniknout valérám šedé a stříbrné. Textury tvrdých povrchů jsou doplněny jemnou textilií závěsů probarvených sluncem a parkovou zelení, vstupující dovnitř velkoplošným zasklením. Posezení u kávy se stává snovým, surrealistickým zážitkem odtrženým od spěchu a stresu okolních ulic.

Vlnitý plech použitý v interiéru jako obklad stěn vtipně koresponduje s okenními závěsy. Tvoří druhou oponu skrývající zázemí kavárny, toalety a technickou místnost. Naviguje návštěvníka středem dispozice přízemí a jasně vyznačuje hmotu schodiště.

Autoři si zadivočili

V kavárně se nachází dva bary. Ten v přízemí je sestaven z jednoduché černá ocelové konstrukce vyplněné tmavými popisovatelnými deskami. Bar je umístěn u vstupu do kavárny, v nice obložené pozinkovaným vlnitým plechem.

Druhý bar v patře je sevřený mezi dvě podélné prosklené fasády. Obdobná jeklová konstrukce je vyplněna hustě perforovaným pozinkovaným plechem. Odrazivost a částěčná průhlednost použitého materiálu odlehčuje hmotu baru, který při správném dopadu slunečního světla působí vzdušně a elegantně.

Kavárna Kontejner
Kavárna Kontejner | Zdroj: Peter Fabo

Za černě natřenými dveřmi jsou diskrétně umístěny toalety. Na nich si však do té doby střídmí a minimalističtí autoři dovolili zadivočit a rutinní zážitek oživit křiklavým barevným pojetím, který silně kontrastuje se zbytkem kavárny.

Kavárna je navržena pro celoroční provoz a vybavena veškerou potřebnou technologií od podlahového topení po výkonnou klimatizační jednotku. Nutnost výměny vzduchu je řešena viditelně v podobě spiro-potrubí, které tvoří výrazný designový prvek v interiéru a dotváří jeho industríální estetiku. Většina zabudovaných elektroinstalací je ovládána z jednoho centrálního panelu s vypínači v podobě jednoduché, elegantní matně-černé ocelové desky, vsazené do pozinkovaného vlnitého plechu.

Z dílny studia Collarch je i grafický styl a logotyp kavárny, který vychází z několika, na sebe naskládaných kontejnerů do tvaru písmene K. LED-neonové nápisy na fasádě, loga na kávových hrncích a kulinářských produktech i grafika webových stránek zobrzuje tento motiv v několika vybraných variacích.

Kavárna Kontejner

Lokalita: Praha – Holešovice, Česká Republika
Architekt: COLLARCH – Ondřej Janků, Shota Tsikoliya
Rok dokončení: 2021
Zastavěná plocha: 90 m2