Když sběratel bydlí v ovocném sadu

Interiér domu.
Zdroj: Pavel Plánička

Svažité pozemky byly dříve mnohdy považovány za určitou komplikaci realizace stavby. Ovšem svah může být pro dům i přes náročnější stavební úpravy také výhodou.

Stavebníci koupili velký pozemek ve svahu s výhledem na město. Lokalita se nachází na pomezí města, je přechodem mezi hustou zástavbou městské části a volnou krajinou s řídkou strukturou chat, dřevěných přístavků, kolen a trvale nebo dočasně obývaných domů.

„Cíp bujně rostoucí vegetace odděluje intenzivně obydlené území normalizačního sídliště na kopci a okraj řídké předválečné individuální zástavby pod ním,“ popisuje lokalitu Pavel Plánička, jeden z autorů návrhu. „Původně plynulý přechod mezi kultivovanou obytnou a zemědělsky využívanou krajinou je nyní hranicí – zlomem. Stavebníkův pozemek nese její atributy – nejistotu, příležitost, tajemství a krásu.“

 

Vše ku prospěchu stavby

A to vše využili architekti v návrhu nového domu. Dlouhý pozemek je vlastně vzrostlým ovocným sadem s jabloněmi, slivoněmi a třešněmi a otevřený výhled do údolí dodává místu výjimečnost a krásu. Pro stavbu je vhodná pouze malá část zahrady – rodinný dům je umístěn v její horní části, kde je terén relativně rovný a přístupný. Stavba se stává součástí sadu, není stíněna velkým domem v sousedství a stále ještě je v dosahu přilehlé komunikace.

Stavba se stává součástí sadu, není stíněna velkým domem v sousedství.
Stavba se stává součástí sadu, není stíněna velkým domem v sousedství . | Source: Pavel Plánička

Terénu se přizpůsobuje dispozičním uspořádáním, vnitřní prostor je rozčleněn na tři jednotlivé výškově posunuté trakty. „V místě, kde dům stojí, se protínají dva určující směry,“ pokračuje Pavel Plánička, „přičemž severo–jižní směřující branou ovocných stromů do hloubi divočiny je kolmo perforován otevřenou cestou k horizontu nad protějším břehem Labe.“

Názor architekta:

Uspořádání domu je dáno charakterem místa a současně i mohutnými zásobami stavebníkem nashromážděných stavebních materiálů a dílců. Archetyp nízké pultové střechy s vlnitou krytinou, spolu s množstvím na malé ploše užitých motivů, odkazuje k fenoménu zahradních domů a chat s jejich dočasností, proměnlivostí, často mimochodnou krásou a svárem nahodilosti s řádem. Stavebník je historik, entuziasta a sběratel, proto předpokládáme další bohaté vrstvení v čase.

Dům v ovocném sadě
Autor: 3+1 architekti s.r.o.
Plocha pozemku: 3064 m2
Užitná plocha: 124,5 m2
Obestavěný prostor: 500 m3
Zahájení stavby: 2008
Dokončení stavby: 2011
Foto: Pavel Plánička
Text: Daniela Bartošová