Jak si Karel Prager představoval Prahu?
Galerie(2)

Jak si Karel Prager představoval Prahu?

Jednou z nejoriginálnějších a současně i nejkontroverznějších staveb druhé poloviny 20. století je bezesporu bývalý „Federál“, nyní již několik týdnů nová budova Národního muzea. Mohutný, pozdně modernistický objekt přinášející ve své době řadu technologických inovací, mimo jiné Vierendelův nosník, či důsledný estetický perfekcionismus v interiérech za součinnosti čelných osobností výtvarné scény 60. let, je neodmyslitelně spjat se jménem architekta Karla Pragera. Je více než příznačné, že se právě tyto prostory stanou dějištěm série akcí věnovaných tomuto „architektu Prahy“, jeho současníkům i samotné budově „Federálu“, uspořádaných v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu. Ten v hlavním městě proběhne od 9. do 16. října.


„Na místě Federálu bývala původně divadelní aréna, poté pražská burza, parlament, rozhlasové studio a nyní se ve vlastnictví Národního muzea opět otevírá veřejnosti. Přišlo nám zajímavé na chvíli oživit divadelní minulost tohoto místa a propojit ji s architekturou uvedením kulturních akcí připravených této unikátní budově „na míru“,“ vysvětluje Pavel Štorek, umělecký ředitel festivalu 4+4 dny v pohybu.

Rozporuplnému architektovi, který od sklonku padesátých let formoval moderní tvář české metropole, bude 16. října věnována tematická diskuze Karel Prager – dílo a odkaz. Své příspěvky reagující na jeho osobnost, kontext doby, v níž tvořil, jeho realizovaným i nerealizovaným projektům, konceptům a jeho odkazu pro 21. století, přednesou čelné osobnosti architektury v čele s historikem a teoretikem umění a architektury Rostislavem Šváchou a architekty Janem Línkem a Janem Loudou.

Život a dílo Pragerových současníků přiblíží přednášky v rámci cyklu „Matadoři / Matadorky“, jež zároveň nabídnou možnost srovnání české a slovenské architektury druhé poloviny dvacátého století. Mezi významné osobnosti starší generace architektů, jejichž práce, vznikající především v 60. až 80. letech,  se dnes znovu dostávají díky obecnému zájmu o architekturu 60. let d kurzu, patří Vladimír Dědeček. Jeho přednáška se uskuteční 12. října. Ve své tvorbě kladl důraz zejména na rozvíjení funkcionalistických principů a k jeho nejvýznamnější realizaci patří komplex Zemědělské univerzity v Nitře, který je progresivním hmotovým řešením často připodobňován k dílům Oskara Niemeyera či Luigi Nerviho. V Bratislavě navrhl celou řadu monumentálních veřejných staveb, mezi kterými vyniká především budova Slovenské národní galerie na Račianském nábřeží, Slovenský národní archiv či areál internátu v Mlýnské dolině.

Další významnou postavu slovenské architektonické scény 60. – 90. let 20. století je Ivan Matušík, který svou tvorbu osobně představí 15. října. Mnohokrát úspěšně navázal na kvality moderní evropské a světové architektury a v roce 1969 získal cenu Dušana Jurkoviče za realizaci areálu obchodního domu Prior a hotelu Kyjev v Bratislavě, který v mnohém připomene významnou moderní budovu hotelu SAS v Kodani od architekta Arne Jacobsena.

Aby se návštěvníci mohli z různých úhlů pohledu seznámit s historií a architekturou budovy, připravili organizátoři sérii komentovaných prohlídek, jichž se ujmou přední historici a teoretici umění a architektury. Mezinárodně uznávaný odborník na architekturu dvacátého století Rostislav Švácha se spolu s historikem architektury a náměstkem ředitele Národního muzea Karlem Ksandrem bude věnovat historii a architektuře budovy. Proměny někdejší Sadové třídy přiblíží architekt a publicista Zdeněk Lukeš a na výtvarnou syntézu, spolupráci architektů a umělců (v případě „Federálu“ šlo téměř o renesanci platformy arts & crafts) se zaměří Jiří T. Kotalík.  Divadelní režisér a autor projektu Šumná města Radovan Lipus se pak na Federál podívá z pohledu Scénologie politiky, známý architekt, herec a spisovatel David Vávra si položí otázku „Co je to Federální shromáždění?“ a posledním průvodcem bude geolog a spisovatel Václav Cílek, který přidá i hledisko (nejen) svého oboru.

V úterý 13. října se ve Sněmovně národů v bývalé budově Federálního shromáždění uskuteční také unikátní hudebně-vizuální představení autorské trojice Vladimír 518, Ondřej Anděra a David Vrbík s názvem „SPAM – Karel Gott Prager“. Autoři se prostřednictvím site specific projektu snaží nastavit nový úhel pohledu na odkaz této významné osobnosti české architektury. „Chtěli bychom zbourat nebo alespoň narušit neprávem vytvořené klišé kolem osoby Karla Pragera. Podařilo se nám získat některé dosud nezveřejněné materiály a dokumenty, takže nejen projekt samotný bude pro diváky premiérou,“ říká jeden z autorů Vladimír 518.

Kompletní program a informace na www.ctyridny.cz.