Podívejte se, jaké bude EXPO v Miláně

Podívejte se, jaké bude EXPO v Miláně

Výstava EXPO 2015 se kvapem blíží a tak postupně rostou i jednotlivé národní pavilony, které se otevřou návštěvníkům 1. května. Téma letošního ročníku světové výstavy je „Feeding the planet, energy for life“ (Uživit planetu, energie pro život). Celkovou koncepcí byla pověřena dvojice švýcarských architektů Jacques Herzog a Pierre de Meuron. Do jednoho kompaktního celku všechny pavilony spojí vodní kanál, který bude obtékat kolem areálu. Vznikne tak jakési malé Holandsko v Itálii na ploše 1,1 miliónu m2. Autory návrhu na český pavilon jsou Ondřej Chybík a Michal Krištof, kteří jako hlavní stavební systém zvolili systém modulární kontejnerové konstrukce.