Loftové bydlení ve věži - náročná rekonstrukce obilného sila
Galerie(13)

Loftové bydlení ve věži – náročná rekonstrukce obilného sila

Ve spojitosti s pojmem loftové bydlení se nám vybaví nejspíše průmyslové budovy, přestavěné k obývání. Dříve sloužily lofty jako byty pro umělce a nekonformní svobodné skupiny. Se svobodou jsou spojeny i dnes, přesněji se svobodou bydlení. Jejich synonymem by mohl být mimo jiné vzdušný, prosvětlený a velký prostor s vysokou estetickou hodnotou.

Moderní stavební technologie a materiály umožnily rekonstruovat tyto objekty tak, aby odpovídaly obecným požadavkům na současné bydlení a samozřejmě splňovaly všechny zákonné předpisy.

Loftové bydlení není pro každého

Loft Řevničov se nachází v prostorách bývalého obilného sila, které je nejvýraznějším objektem komplexu budov parního mlýna z roku 1930, z něhož se dodnes zachovaly objekty v uliční linii, zmíněné silo, komín a mlýnice. Majitel zpočátku uvažoval o využití objektu pro své bydlení nebo jako sídla jeho vlastní reprezentativní kanceláře. Nakonec se rozhodl pro investiční výstavbu, tedy rekonstrukci objektu na bydlení pro další prodej. Pro toto atraktivní loftové bydlení je charakteristický vzdušný interiér s otevřenými prostorami a vysokými stropy. Budova sila má výšku 14 metrů a pravidelný čtvercový půdorys. A protože vertikální rozměr výrazně převažuje, není tento loft určen pro běžného zájemce o rodinný dům, výsledná stavba byla proto navržena a realizována tak, aby zaujala specifickou skupinu zájemců o netradiční bydlení tohoto typu a industriální vzhled interiéru.

Investor Petr Wimmer požádal proto o spolupráci Ing. arch. Pavla Martinka a vznikl tak ojedinělý projekt, v němž se spojila záchrana historického objektu a jeho nové smysluplné využití. Předností jsou velkorysé otevřené dispozice a zachování původních industriálních prvků. Jednou z dominant interiéru se tak stalo například původní litinové schodiště mezi třetím a čtvrtým nadzemním podlažím. Dispozice domu jsou navrženy pro čtyřčlennou rodinu. Prostor je určen vnitřním nosným křížem sýpky a rozčleněn dodatečně vloženými stropy na 4 místnosti 3 x 3 m. Následným vyřezáváním otvorů došlo k propojení prostoru a zvětšení využitelné plochy. Nižší podlaží mají denní charakter, do nejvyššího patra je situována pobytová ložnice. Přízemí a nejvyšší podlaží nejsou rozdělené vnitřními stěnami a fungují proto celé jako jedna místnost.

Rekonstrukce náročnější než novostavba

Při rekonstrukci byla limitem statika budovy. Obvodové stěny o tloušťce pouhých 15 cm se během stavebních prací rozpadaly, poslední podlaží bylo dokonce nutné vyzdít znovu. Vyřezávání otvorů do pláště a vnitřního kříže poškozovalo spolu s dalšími řemeslnými pracemi vnitřní pohledový povrch betonu tak, že bylo nakonec nebytné jej vyspravit a poté opatřit bílým nátěrem.Pro zachování abstraktního výrazu vertikálního tubusu byla v líci zateplené fasády zvolena volná kompozice oken. Při zateplení bylo nutné zarovnat značnou křivost stěn, což si vyžádalo velkou řemeslnou náročnost a pečlivost. V interiéru pak bylo důležité dobře rozvrhnout instalace. Zajímavé je, že jejich vertikální trasy jsou vedeny pohledově, pouze v případě kuchyně a koupelny byla použita předstěna.

Projekt rekonstrukce nebyl hotový hned na začátku prací, jak tomu obvykle bývá, investor a architekt vytvořili pouze počáteční koncept, následně rozkreslili nejdůležitější detaily a připravili koordinaci jednotlivých profesí. Konkrétní práce byly prováděny na základě autorského dozoru. Přestavba sila trvala dva roky v závislosti na možnostech investora. V současnosti je objekt dokončen do úrovně základních povrchových úprav. Další práce, detaily, a také vybavení – osvětlení, kuchyně, sklo příčky v přízemí a podobně, budou realizovány až na základě představ a požadavků budoucího majitele.Ač je budova neobvyklého tvaru a některá podlaží slouží jako jedna místnost, splňuje loft požadavky na současné moderní bydlení a poskytne svým obyvatelům dostatek prostoru i soukromí. Podkrovní podlaží, kde je předběžně navržena ložnice, disponuje velkými prosklenými plochami ve fasádě a je proto ideální i pro případné zřízení ateliéru, pracovny či luxusní společenské místnosti. Bonusem je pak krásný výhled do krajiny.

Návrh a realizace: Ing. arch. Pavel Martinek
Investor: Petr Wimmer – Palladium.cz, a.s.
Realizace: 2014
Užitná plocha: 144 m2
Konstrukce obvodových stěn: Armovaný beton, zateplení PES, akrylátová omítka, akrylátový fasádní nátěr
Podlahy: beton v přízemí, ve vyšších patrech dřevo
Okna: EURO dřevěná, Uw<1,2 W/(m2*K-1)
Vytápění: elektrické infrapanely
Celková tepelná ztráta budovy prostupem konstrukcemi a větráním 8,8 kW

Foto: Ondřej Pokorný
Text: Dana D. Daňková