Vytváříme hodnoty stavebními systémy

Prosperující rodinný podnik. Výrobce nabízející ucelené stavební systémy. Zaměstnavatel, vážící si svých pracovníků. Představujeme vám nadnárodní skupinu Knauf, jejíž zástupci – jednatel společnosti Knauf Praha, s. r. o., Michael Kovarovics a produktový manažer Vladimír Váňa – nám poskytli následující rozhovor.

Mohl byste přiblížit vznik firmy Knauf?

Michael Kovarovics: V roce 1932 založili v sárském Perlu na Mosele bratři Dr. Alfons Knauf a Karl Knauf společnost Gebrüder Knauf Rheinische Gipsindustrie a tím položili základy skupině Knauf Gruppe, která v současné době působí po celém světě. Po druhé světové válce vznikl závod na výrobu sádry v severobavorském Iphofenu. Zde se v současné době nachází hlavní sídlo skupiny. V roce 1970 byla založena Knauf Gruppe Österreich.

 

Kam jste zamířili poté?

Michael Kovarovics: V roce 1989 byla zahájena postupná expanze do jednotlivých zemí střední Evropy. Firma Knauf Praha, s. r. o., vznikla v roce 1991 jako dceřiná společnost ve stoprocentním vlastnictví skupiny Knauf Gruppe Österreich. Rok 1992 se stal prvním úplným obchodním rokem společnosti KNAUF v České republice. V roce 1993 jsme převzali Pražský stavební servis v Kbelích. Tento výrobní závod se zaměřil na výrobu malt a omítek.

Později, v roce 1992, založily Knauf Gruppe a České energetické závody (ČEZ) společnost Knauf Počerady, spol. s r. o. Základní kámen nového závodu na výrobu sádrových desek byl položen v říjnu 1993. Na podzim 1994 byl zahájen zkušební provoz a o několik měsíců později, počátkem roku 1995, byl spuštěn plný provoz.

V čem vidíte přínos rodinného podniku?

Michael Kovarovics: Největší přednost vidím v tom, že se vlastníci rozhodují velice rychle. Každý jednatel v jednotlivých zemích, kde působí firma Knauf) má mobilní telefonní číslo na pana Nikolause Knaufa, jednoho z vlastníků firmy, a s ním v případě potřeby konzultuje jakýkoliv problém.

Vladimír Váňa: Rodinný podnik má výhodu v přímočarosti. Všechny potřebné informace je možné získat okamžitě. Ať již přímo z mateřské firmy z Iphofenu nebo z jiných dceřiných společností. Technické informace o produktech, které nakupujeme z dceřiných společností, dostáváme z německé centrály. K produktům, které zde v Kbelích vyrábíme, si technické listy vytváříme sami.

Má rodinný podnik také své nevýhody?

Michael Kovarovics: Všechny, které mohou být také v rodině :-).

Jak se vyrovnáváte s konkurencí?

Michael Kovarovics: Konkurence je pro nás impulsem stále se zlepšovat. Snažíme se být napřed.

Mohl byste pohovořit o procesu výroby zde ve Kbelích?

Vladimír Váňa: Maltárna zde funguje již téměř 25 let. Kdysi pro ni byla jako vhodná lokalita vybrána Praha, a to díky dobrému odbytišti pro tento typ materiálu. V okolí však nebyl surovinový zdroj – žádná pískovna, cementárna ani vápenka. Přestože to zpočátku vypadalo jako velký handicap, postupem času se ukázalo, že je to pro nás výhodnější. Suroviny si můžeme vybrat. A vybíráme pouze ty, které jsou na vysoké úrovni. Na dodavatele materiálů vypisujeme výběrová řízení a posuzujeme kvalitu jejich surovin.

Jste držiteli dvou certifikátů – ISO 9001a 14001. Co to pro vás znamená?

Vladimír Váňa: Certifikát 9001 určuje jasná kriteria a parametry. Pomáhá nám v tom, aby výstupní produkty byly kvalitní. Jsme především dodavatelem systémů, což je důležité z hlediska kvality pro konečného zákazníka. Systémovost nabídky zákazníkovi zabezpečí rychlost a vysokou ekonomickou úsporu a také jistotu z  požárního, hygienického hlediska i z hlediska trvanlivosti, skladby a kvality.

Druhý certifikát, ISO 14001, se týká ochrany životního prostředí. Díky němu splňujeme veškerá bezpečnostní kritéria. Výroba je kontrolována, aby nedocházelo k úniku škodlivých zplodin. Při výrobě sádrokartonu používáme recyklovaný papír. Snažíme se také zlepšovat životní prostředí v okolí našich závodů – například vysazováním stromů.

Řídíte se potřebami trhu?

Vladimír Váňa: Bez zpracovatele, zákazníka, nejsme schopni dosáhnout komplexnosti systému. Můžeme v naší vývojové laboratoři vyvinout něco, co bude splňovat všechny certifikace, jak po kvalitativní, tak po technické stránce (z hlediska normy). Ovšem informace od zpracovatele je pro nás nezbytná. Proto stále sledujeme trh, snažíme se pohybovat přímo při realizaci staveb a získávat informace od zpracovatelů. Podle těchto informací tvoříme nabídku pro trh. Každý výrobek se snažíme zákazníkovi nabídnout v jeho komplexnosti – tedy například spárovací malty prodáváme společně se silikony a s čisticími prostředky.

Můžete představit šíři vašich výrobků?

Vladimír Váňa: Na maltárně ve Kbelích vyrábíme zhruba padesát různých typů výrobků. Každý z nich může mít určité množství modifikací – v barvě, zrnitosti, způsobu zpracování. Vyrábějí se zde hlavně betony, strojní a ruční malty, zdicí malty, sanační materiály, lepidla, šlechtěné omítky, spárovací malty a štuky. Nejprodávanější z nich jsou betony a lité potěry. Dále šlechtěné omítky na minerální bázi, kterých jsme prodali na šest a půl milionu m2. Oblíbeným segmentem na českém trhu jsou rovněž strojní nebo ruční malty. Víme, že v budoucnu se budou velmi dobře prodávat také sádrové omítky.

Preferujete nějaký doporučený postup práce s vašimi výrobky?

Vladimír Váňa: Každému zpracovateli dodáváme spolu s výrobkem i zpracovatelské příručky – montážní nebo zpracovatelské návody, kde je uvedeno, jak s materiály zacházet.

Školíte své zaměstnance v práci s vašimi produkty?

Vladimír Váňa: Knauf má pro své zákazníky předepsaná školení na celý rok, která zabezpečuje sám nebo ve spolupráci s Cechem sádrokartonářů. Po absolvování školení firmy získají na základě přezkoušení certifikát.

Obracejí se na vás firmy, které mají nějaký problém s vašimi materiály?

Vladimír Váňa: Ano, samozřejmě. Pro tento případ máme své vlastní instruktory – techniky a přes 30 obchodních zástupců po celé republice, kteří se snaží, aby byl produkt nejen dobře prodán, ale také dobře zpracován a namontován. Chyby nejčastěji vznikají tehdy, když firmu „tlačí čas“. Proto je dobré, když s námi firmy komunikují. Doporučíme jim vhodné materiály a systémy. U některých typů výrobků k  reklamacím ale vůbec nedochází. Například u sanačních omítek, od doby, co je zde prodáváme – tedy od roku 1992 – k žádným chybám nedošlo.

Přicházíte letos s nějakými inovacemi či novinkami?

Vladimír Váňa: Zavádíme značku Marmorit. Sádrové omítky a lité potěry budou označovány i nadále Knauf. Dále vylepšujeme vlastnosti stávajících výrobků a vyvíjíme výrobky nové. Mezi naše novinky patří omítka Magnol, která má vlastnosti magnetické tabule. Další novinkou je renovační stěrka SM 700 určená pro opravu trhlin na fasádě, pro armování a lepení zateplovacích systémů. Dále bych uvedl systém Cleaneo, sádrokartonovou desku, která odbourává škodliviny z ovzduší. Tato deska se dodává ve dvou provedeních – jako klasická sádrokartonová deska nebo sádrokartonová deska s děrováním, jejíž účinnost je mnohonásobně vyšší.

Každá společnost má svou Achillovu patu… Kde vidíte své rezervy?

Michael Kovarovics: Pracujeme stále na zlepšení. Mnohé věci, které jsou úspěšně realizovány v ostatních zemích, jsou zaváděny i v České republice. Identifikovali jsme specifické a pro Českou republiku potřebné aktivity, které chceme realizovat. Myslím tím normy týkající se uzavírání smluv a zadávání zakázek, vzdělání a podporu odborníků. Rezervy jsou také v podpoře nových potencionálních zaměstnanců.

Jaká je vaše filozofie?

Michael Kovarovics: Chceme vytvářet i nadále hodnoty stavebními systémy, udržovat spokojenost našich zákazníků, zdokonalovat naše systémy a zavádět inovace. Spoléháme se na kvalifikovanost a kreativitu našich zaměstnanců. Klademe důraz na komunikaci jak se zákazníky, tak i při jednání se zaměstnanci.

Ludmila Doudová
Foto: Knauf Praha, s. r. o.