Citlivá rekonstrukce podkarpatské Filharmonie Artura Malavskiého v Řešově
Galerie(12)

Citlivá rekonstrukce podkarpatské Filharmonie Artura Malavskiého v Řešově

Stávající budova řešovské filharmonie byla navržena skupinou varšavských architektů, známých jako Tygři (Waclaw Kryszewski, Jerzy Mokrzyński a Eugemuis Wierzbicki) a pochází z konce 60-tých let 20. stol. Díky použití současných technologií byla původní řešení modernizována při zachování atmosféry funkcionalistického modernismu. Největší předností původní filharmonie byla její akustika a její zachování bylo i jedním z hlavních cílů generální rekonstrukce. Také proto byly všechny závěsné stropy a příčky nového sálu osazeny akustickými panely, vyráběnými na bázi sádrovláknitých desek.

Město Řešov leží v jihovýchodním Polsku a asi 180 tisíci obyvateli je metropolí Podkarpatského vojvodství. Historie řešovské filharmonie Artura Malawskieho (polský skladatel, žil v letech 1904-1957) se datuje do roku 1954, současná budova, ve které filharmonie koncertuje, vznikala v letech 1967-1973. Filharmonie je dvoupodlažní, částečně podsklepená, s rovnou střechou. V objektu se nachází koncertní sál s kapacitou 777 posluchačů, komorní sál pro 206 osob, obslužná zóna pro diváky s halou, foyer, šatnami a toaletami, zázemí pro hudebníky s šatnami a dále administrativní a technické prostory. Navzdory rozšířenému názoru o uspokojivém technickém stavu budovy byl nezbytný výrazný zásah do její struktury. Analýza instalačního vybavení prokázala jeho špatný technický stav a nutnost výměny. Použití těžkých železobetonových desek a k nim zavěšeného, vhodně upraveného akustického stropu se osvědčilo, avšak požadavky na nové funkce, technologie a především požární předpisy si vynutily částečnou modernizaci těchto řešení. Akustické prvky v obou sálech vůbec neodpovídaly současným polským předpisům o protipožární ochraně budov. Navíc se ukázalo, že nahrazení zastaralé a nefunkční techniky neuvolnilo dodatečný prostor, ba naopak – vyžadovalo zvětšit plochu. Rozměry nových centrál byly spojené s navržením vyšších místností za účelem obsluhy zařízení a zaručení příslušné akustické izolace. Pro zajištění komfortu užívání objektu bylo nezbytné získat dodatečnou plochu především v prostorách zázemí (místnosti pro umělce a scénické sklady). Také jediné existující sociální zařízení pro diváky nesplňovalo současné nároky – nebylo např. přizpůsobeno pro handicapované osoby s omezenou pohyblivostí.

Projekt tak zahrnoval rekonstrukci a opravu budovy samotné filharmonie, dále pak výstavbu nového technického objektu a podzemního parkoviště. Veškeré kroky byly podřízeny stávajícímu, výraznému urbanistickému uspořádání. Cílem bylo zachovat věrnost úpravám, jaké zvolili jejich tvůrci (slavná skupina Tygři) a pouze konzervátorskými zásahy a nepostřehnutelným přidáním prvků současné techniky ovlivnit komfort užívání tohoto krásného objektu. V průběhu rekonstrukce byla zateplena fasáda i střecha filharmonie, vyměněna byla střešní krytina a plastové díly na průčelí za hliníkové, opravou prošly vstupní schody, zábradlí, okenní mříže a prvky dveří. Kompletní obměnou prošla veškerá technika (elektroinstalace, vzduchotechnika) a interiéry koncertního a komorního sálu.

Rekonstrukce stála 36 mil. PLN (cca 200 mil. Kč), z toho 85 % spolufinancovala EU v rámci ROP. Budova filharmonie byla rok uzavřená – rekonstrukční týmy strhaly její interiér na holý beton a poté jej budovaly od začátku. Riziko generální rekonstrukce bylo velké – doslova v každé fázi prací bylo možné pokazit největší přednost filharmonie – jednu z nejlepších akustik v Polsku. Dosažení minimálně takové akustiky jako před rekonstrukcí bylo prioritou. Interiér lze kdykoliv změnit, ale akustika už tak snadno vylepšit nejde. Specialisté z Krakova proto vytvořili akustický model sálu a poté v každé fázi prací prováděli průzkumy. V bezozvěnové komoře zkoumali dokonce stará křesla a poté různé modely křesel nových, aby bylo možné zvolit ta ideální.Všechny závěsné stropy a příčky nového sálu byly osazeny akustickými panely, vyráběnými na bázi sádrovláknitých desek. Ty musely splňovat nároky nejen na prvotřídní akustiku, ale i požadavky současné protipožární ochrany. Použité akustické panely v sobě spojují akustické, protipožární a estetické vlastnosti a díky tomu je lze použít v prostorách, jako jsou koncertní sály, divadla, kina a hotely.
–>–>
Dr. Ing. Tadeusz Kamisiński, vedoucí Laboratoře technické akustiky při Katedře mechaniky a vibroakustiky Hornicko-hutnické akademie v Krakově, který byl zvukovým konzultantem při rekonstrukci filharmonie, vysvětluje důvody použití těchto akustických desek: „Hlavním akustickým systémem byl materiál obložení vyrobený ze sádrovláknitých desek potažených dýhou. Na většině ploch byly použity plné prvky, zatímco perforované na části zadní stěny a ve dveřních výklencích. Strop tvoří trojúhelníkové plochy s délkou strany 3 m. Byly zkonstruovány podle vzoru ploch použitých před rekonstrukcí, avšak vyrobeny z nehořlavých sádrovláknitých desek s dvojitou tloušťkou pro zvýšení plošné hmotnosti systému. Značná velikost jednotlivých stropních dílů zajišťuje rozptyl a přenos zvuku v širokém frekvenčním pásmu. “

Jedním z problémů akustiky hlavního sálu před rekonstrukcí byla nevyváženost akustického pole, což způsobovalo špatnou slyšitelnost smyčcové sekce na jedné straně prostoru. A i tuto otázku se podle Tadeusze Kamisiňkého podařilo vyřešit: „Nevyváženost charakteristiky intervalu ozvěny způsobovala narušení jasnosti zvuku. V místech hlediště s dobrým odposlechem převažoval přímý zvuk. Po modernizaci sálu se charakteristika intervalu ozvěny vyvážila a to vedlo ke zlepšení parametru jasnosti. Potvrdilo to pozitivní sluchové hodnocení hudebníků i milovníků hudby.“

Generální rekonstrukce umožnila přístup ke všem prvkům elektrické, teletechnické a technologické instalace, tj. k digitálním projektorům či svítidlům scénického osvětlení. Podle plánů investora bylo pódium uzpůsobeno pro pořádání různých akcí: koncertů, hudebních představení, konferencí a příležitostných filmových projekcí. Jeho plocha zajišťuje pohodlný prostor pro symfonický orchestr (v kompletním složení, tedy asi pro 110 osob) a sbory (asi 100 osob). Z tohoto důvodu byla podlaha pódia vybavena systémem korekčních plošin, což zaručuje možnost volných úprav jejího vertikálního profilu. V přední části je možné snížit úroveň jeviště na úroveň hlediště – pódium se tak zkrátí (výborné řešení pro komorní koncerty) a hlediště lze zvětšit přistavěním dodatečných řad. Úroveň jeviště lze také přizpůsobit potřebám konference a jednoúrovňové uspořádání umožňuje pořádání představení povahy tanečně-baletní, operní apod. Jeviště je navíc vybaveno prohlubní pro orchestr – bylo navrženo dvojdílné propadliště s možností změny jeho konfigurace, např. snížením z úrovně pódia na úroveň první řady hlediště, což zároveň umožňuje dopravu mobilního vybavení.

Nad plochou jeviště je instalován systém splňující současné požadavky na prvky jevištní mechaniky (linkové a bodové zdviže), dále pak světelné rampy a závěsné systémy, na nichž jsou instalována zařízení pro ozvučení sálu. Systém umožňuje pořádat akce s parascénografickými prvky a zavěšovat vizuální identifikační prvky sponzorů a partnerů realizovaných projektů. Pódium je vybaveno roztahovací oponou a filmovým plátnem.

V komorním sále byla navržena úplná změna uspořádání a vzhledu interiéru. Hlediště bylo řešeno jako kruhová výseč a nad ním byl vytvořen vějíř akustických prvků, který se rozvíjí směrem od jeviště. Tímto způsobem byly výrazně zlepšeny akustické podmínky interiéru. Tento postup navíc zdůraznil komorní povahu prostoru. V administrativních prostorách byly provedeny korekce funkčního uspořádání a změněn jejich vzhled.

Základní data :
Realizace: Rekonstrukce Filharmonie Artura Malawskiého v Řešově
Projekt: KKM Kozień Architekci
Datum realizace: 2010
Investor: Filharmonie Artura Malawskiého v Řešově
Celková plocha: 7 573 m2
Generální dodavatel: Budimex Dromex SA
Suchá výstavba interiérů: stropy a stěny osazené speciální akustickou úpravou provedenou na bázi sádrovláknitých desek FERMACELL

Peter Šovčík
Autor pracuje jako externí konzultant společnosti FERMACELL.