Život v Truhlárně
Galerie(8)

Život v Truhlárně

Pokud vezmeme úvahy o dnešním životě v historickém prostředí jako samozřejmost, je nejvýraznější inspirací rezidenčního projektu Truhlárna místo samotné. Atmosféra starého Břevnova se výrazně propisuje do celkového řešení. Ať už odkazem hmotového členění na dva původní objekty, dodržením výšky říms i uskočením střešních rovin, zalomením uliční čáry v historické půdorysné stopě, nebo použitím tradičních materiálů se schopností přirozeně stárnout.

Truhlárna vzniká uprostřed malebných uliček památkové oblasti Tejnka. Na místě dřívějšího zájezdního hostince a staré truhlárny vzniknou čtyři nové rodinné domy. Projekt propojuje historii i současnost. Tradice a genius loci místa jdou ruku v ruce s komfortem a soudobou architekturou.

Truhlárna vzniká uprostřed památkové oblasti Tejnka.

Truhlárna vzniká uprostřed památkové oblasti Tejnka.

Odrazem současnosti je v rámci projektu Truhlárna přemýšlení o městských rodinných domech s vlastní útulnou zahradou přímo napojenou na obytné místnosti. To vše při splnění nejvyšších nároků na komfortní současné bydlení v centru velkoměsta.

Střešní terasy s výhledem na panorama Hradčan

Střešní terasy s výhledem na panorama Hradčan

Domy dvou tváří

Lapidární dispoziční řešení vyrůstá z podnoží se společným podzemním parkováním a nezbytným zázemím všech bytových jednotek, s přípravou na wellness či posilovnu. Nadzemní část je přístupná nejen z prostoru parkování, ale i z ulice přes kryté závětří a halu. Hlavní obytné prostory s kuchyňským a jídelním koutem jsou propojeny se zahradami, které jsou stupňovány směrem k jižní hranici pozemků.

Další nadzemní podlaží s ložnicemi, pracovnami a hygienickým zázemím jsou vůči sobě výškově rozehrána. Vzájemně je propojuje nejen dvojramenné schodiště, ale i osobní výtah. Rukopis moderní dispozice se otiskuje i do praktického a velkorysého interiérového řešení, které ale dává možnost následným úpravám jednotlivými uživateli.

Novostavba je koncipována tak, aby při pohledu z ulice nevybočovala z rázu historické čtvrti. Vstupy s domovním znamením odkazují k ikonografii truhlářského řemesla. Materiálové řešení včetně oken, dveří, pískovcových ostění, omítek, říms i střešní krytiny jsou vzdáním holdu místní stavební tradici. Jinak je tomu směrem do soukromých zahrad, kde se domy chovají mnohem uvolněněji a výrazně tak odrážejí dobu svého vzniku.

Vystupující dvorní rizality nejen otvírají objekty ke slunci a k výhledům do zeleně, ale vytvářejí i zajímavou hru jednotlivých venkovních teras. Pomyslnou korunu každé bytové jednotky tvoří rozlehlá střešní terasa s výhledem na panorama Hradčan.

Symbióza

Domy jsou inspirovány londýnskými „townhousy“, konkrétně ze čtvrtí Bedford Park či Hampstead, jejich duší je ale místní památková rezervace. Jednotlivá podlaží se velkoryse otevírají prosklenými plochami a vzdušnými terasami do jižních zahrad, oproti tomu strana do ulice odclání čilý městský život.

Řez domem

Řez domem

Intimní zahrady Truhlárny poskytnou soukromí, ale díky své promyšlené a vzájemně provázané architektuře i vazbu na okolí. Přirozeným a téměř neviditelným propojením interiéru se zahradou se domov rozšiřuje o další obytnou místnost v zeleni. Vnitřní prostor v Truhlárně žije v symbióze s tím vnějším, plynule do sebe přecházejí a doplňují se.

Vystupující dvorní rizality otvírají domy ke slunci a výhledům do zeleně.

Vystupující dvorní rizality otvírají domy ke slunci a výhledům do zeleně.

Obytný soubor Truhlárna

Místo: Praha 6
Architekt: under-construction architects
Spolupráce: Jestico+Whiles, Flera
Generální dodavatel: T.E.C.M
Počet domů: 4
Počet podlaží: 3 nadzemní, 1 podzemní
Dispozice domů: 5+kk až 6+kk
Velikost domů: od 220 do 270 m2
Realizace: 2017

PRAHA
TEXT: UNDER-CONSTRUCTION, TEREZA JANIŠOVÁ
OBRAZOVÝ MATERIÁL: UNDER-CONSTRUCTION

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 2/2017.