Bytový dům Stephanus s unikátním systémem Ytong
Galerie(5)

Bytový dům Stephanus s unikátním systémem Ytong

V Martině-Vrútkách na sídlišti Priekopa vyrostl atraktivní polyfunkční bytový dům Stephanus. Z konstrukčního pohledu je bytový dům zajímavý tím, že je tvořen konstrukčním systémem Ytong. Ten urychlil jeho výstavbu a investorovi přinesl úsporu času i financí.

Díky systému Ytong se minimalizoval mokrý proces výstavby a zkvalitnily se tepelnětechnické parametry konstrukce. Podle architekta projektu Ing. arch. Mária Budinského, konstrukčně-stavební řešení zařadí tento dům do kategorie nízkoenergetických staveb. Objekt byl navržen tak, aby poskytoval veškerý komfort, který potřebuje dnešní městský člověk na příjemné pohodlné bydlení.

„Řekl jsem si, že zkusím vymyslet design, který nemá žádné výčnělky, aby byl objekt navržen v souladu s nízkoenergetickým standardem budovy. Chtěl jsem vytvořit kompaktní dům, který bude svým tvarem, ale ne honosností, jako diamant – se zlomem v rovném tvaru, se systémem balkónů a lodžií. Ty jsou jen vsunuty do budovy, bez nutnosti jakýchkoli výčnělků. Myslím, že se mi podařilo vytvořit estetický a designový dům, který se zbytečně neprodražil,“ vysvětluje myšlenku projektu Mário Budinský.

V nabídce Stephanusu dominují dvoupokojové byty, přičemž celkový počet všech bytů je 59 a každý jeden se pyšní velkorysou terasou, balkónem či parkovacím místem v ceně bytu. Na přízemí polyfunkčního domu se nacházejí nebytové podnikatelské prostory určené na různé účely podle zájmu široké podnikatelské veřejnosti. V parteru by tak měly vyrůst provozovny jako papírnictví a kancelářské potřeby, hračky, bufet, novinový stánek, fitness, kavárna a minipotraviny.

Stavební systém Ytong

 „Požadavek investora byl, abychom při výběru stavebního materiálu zohlednili realizační a investiční náklady. Primárním kritériem byl stavebnicový systém bez nutného bednění, který by se dal využít v rámci celé stavby. Zatímco mnohé bytové nebo polyfunkční budovy využijí Ytong pouze na 30 % v rámci všech materiálů hrubé stavby, Stephanus je světlým příkladem zastoupení Ytongu až na 90 %,“ dodává architekt Budinský. Inspiraci na použití stavebního materiálu Ytong získal na konferenci Ytong Dialog v Bratislavě. Minimální tepelné ztráty zabezpečuje obvodový plášť z tvárnic Ytong, nosnost a akustiku zabezpečuje Silka a eliminaci mokrých procesů a rychlost výstavby i během zimních měsíců umožnilo použití stropních dílců Ytong. Navíc, Xella Slovensko poskytla i velkou podporu v projekční fázi, a to hlavně v oblasti statiky.

Samonosná konstrukce

Bytový dům má šest nadzemních podlaží. První nadzemnní podlaží je na úrovni terénu a z větší části slouží na parkování. Tomu odpovídá i nosný systém jednoho nadzemního podlaží realizovaného formou soustavy železobetonových nosných stěn a průvlaků, které podepírají monolitickou železobetonovou desku. „Další podlaží jsou navržena jako samonosná konstrukce z prvků Ytong a Silka,“ doplňuje informaci o konstrukci domu Ing. Martin Mihál, odborný poradce pro projektanty ve společnosti Xella. Obvodové stěny jsou vyzděné z tvárnic Ytong silných 375 mm a zateplené minerální izolací silnou 50 nebo 70 mm. Součinitel prostupu tepla takovéto stěny je 0,20 nebo 0,18 W/(m2 . K). To jsou hodnoty mnohem lepší než hodnota požadovaná podle STN 73 0540-2 U = 0,32 W/(m2 . K) a doporučovaná hodnota Ur1 = 0,22 W/(m2 . K).

Vnitřní nosné stěny

Vnitřní nosné stěny jsou navrženy převážně z tvárnic Silka. Silka se vyznačuje vysokou pevností a díky své velké objemové hmotnosti i vynikajícími zvukověizolačními vlastnostmi. Dvě tloušťky tvárnic Silka byly použity právě pro požadavek vzduchové neprůzvučnosti R´w = 53 dB, kterou splňuje Silka s tloušťkou 250 mm s označením S20-2000 (pevnost 20 MPa v tlaku a objemová hmotnost 2 000 kg/m3, laboratorní index vzduchové neprůzvučnosti Rw = 56 dB ). Silka s tloušťkou 200 mm s označením S15-1800 (pevnost 15 MPa v tlaku a objemová hmotnost 1800 kg/m3, laboratorní index vzduchové neprůzvučnosti Rw = 54 dB) byla použita jen na vnitrobytové nosné stěny, které přebírají vysoká zatížení. Na vyšších podlažích bylo na méně namáhané stěny možné použít i tvárnice Ytong s tloušťkami 250 a 200 mm.

Originální stropy

Stropy v bytovém domě jsou řešeny velmi originálně ze stropních dílců Ytong. Díky vynikající spolupráci investora, architekta, statika a dodavatele dílců se podařilo vytvořit stropy na nepravoúhlý a nepravidelný půdorys jako skládačku z dílců (viz obrázek plánu kladení). „Takováto konstrukce dovolila velmi rychlou montáž téměř bez mokrých procesů, což umožnilo realizaci i v zimních měsících,“ upozorňuje M. Mihál.

Maximální délka dílce 4 500 mm souvisí s použitím cenově efektivnějších dílců silných 200 mm. Dílce jsou kladeny přímo na nosné stěny, na železobetonové průvlaky nebo do ocelových průvlaků. V místech, kde průvlaky v interiéru nepůsobí rušivě (chodby a podobně), byly použity levnější železobetonové prefabrikované průvlaky. Na tyto průvlaky je možné přímo ukládat stropní dílce podobně jako na stěny. V místech, kde by průvlaky působily rušivě, byly použity průvlaky z ocelových válcovaných profilů.

„Dílce Ytong je potřebné přímo na stavbě před položením na pásnici ocelového profilu obrousit tak, aby byla spodní hrana dílce zarovnaná se spodní hranou ocelového profilu,“ upozorňuje M. Mihál. „Jelikož dílce jsou z Ytongu, broušení není náročné. Například na obvodu zešikmené části bytového domu jsou použity ocelové L-profily 200 × 200 × 16, na které se kladly ve výrobě šikmo nařezané dílce Ytong. V architektuře tento detail umožnil zachování rovného podhledu lodžie bez přiznání průvlaku.“

Další zajímavostí při návrhu stropů byl požadavek investora na zachování jedné úrovně mezi interiérem a terasami. Tento požadavek si vynutil změnu výšky stropů v podlaží pod terasami. Dílce Ytong se tedy na tomto podlaží kladly ve dvou výškových úrovních, které se vytvořily různou výškou vyzdění stěn. Kombinace svislých a vodorovných prvků Ytong a Silka na výšku pěti podlaží je na Slovensku, ale i v celé střední Evropě skutečně novátorským počinem, který vyžadoval od architekta Mária Budinského i statika Branislava Čameka velkou invenci. Podle investora ušetřilo zaměnění klasické stavby s monolitickými stropy za skládačku čas i finance.

Ukázka skladby typického podlaží stropu z dílců Ytong.

Místo: Martin-Vrútky, sídliště Priekopa
Investor: H&D Real, s. r. o.
Autor návrhu: Budinsky & Partners, s. r. o.
Spolupráce: Ing. arch. Michal Egly
Generální dodavatel: EK-Invest, s. r. o.
Realizace: 2012–2013
Počet bytů: 59
Zastavěná plocha domu: 1 173 m2
Stavebně-konstrukční řešení: obvodové stěny – Ytong tl. 375 mm, vnitřní stěny – Ytong a Silka tl. 375 mm, 250 mm, 200 mm a 100 mm, mezibytové stěny Silka – akustické tvárnice tl. 250 mm, stropní systém z dílců Ytong

www.ytong.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Xella CZ, s. r. o.