Sama sobě reklamou

Sama sobě reklamou

Na úzké parcele u frekventované silnice na pražské periferii, ve zvláštní směsici rodinné zástavby, zahrádkářské kolonie a roztroušených paneláků, vyrostl dům jako agresivní výhonek, otevírající debatu o formě výstavby v podobných lokalitách.

Forum Nová Karolina

Forum Nová Karolina

Letos na podzim oznámila evropská firma Meyer Bergman zabývající se správou investic do nemovitostí a kanadský penzijní fond The Healthcare of Ontario Pension Plan („HOOPP“), že koupily od firmy Multi Corporation – největší evropské společnosti zabývající se výstavbou obchodních center – nově vznikající obchodní centrum Forum Nová Karolina v Ostravě. Jeho dokončení a otevření je naplánováno na březen příštího roku.

Trend: byty pro seniory

Trend: byty pro seniory

Seniorská populace v České republice v posledních letech narůstá. Ústředním tématem se tak stává zajištění péče o seniory včetně otázky bydlení, protože pro dnešní rodiny již většinou soužití se starší generací způsobem, který byl obvyklý dříve, není možné. Nicméně mladé rodiny chtějí příbuzným v seniorském věku umožnit příjemný život a důstojné dožití, a proto hledají vhodná řešení. Areál Zátiší situovaný na kraji Kunratického lesa – největší zelené plochy v Praze – právě takové řešení nabídne.

Tři sudičky nad lázeňským městem

Tři sudičky nad lázeňským městem

Kolem lázeňských kolonád a horkých pramenů je v architektuře stále přítomný duch belle epoque, zlaté éry rozvoje Karlových Varů. Dnes však město zažívá stavební boom, který by mohl tuto jedinečnost ohrozit. Jednou z mála výjimek je projekt trojice bytových věží, který zaujal renomovaného bulharského architekta Georgi Stanisheva natolik, že jej navrhl do prestižní evropské soutěže o cenu Miese van der Rohe.

Meierova kostka mezi pankráckými věžemi

Meierova kostka mezi pankráckými věžemi

Zatím posledním dílkem puzzle velkorysého projektu nazvaného City podle architektonicko-urbanistické studie Pankrácké pláně z dílny newyorské kanceláře architekta Richarda Meiera bude budova City Green Court. Ta nedávno získala nejvyšší stupeň precertifikace LEED Platinum v mezinárodně uznávaném hodnocení ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Domy podporující sousedské vztahy

Domy podporující sousedské vztahy

Je možné dobrým architektonickým návrhem pozitivně ovlivnit sousedské vztahy a pomoci vybudovat fungující společenství? Architekti Zdeněk Jiran a Michal Kohout se domnívají, že to není utopie, a tuto myšlenku se snaží zhmotnit nejen v pražském rezidenčním komplexu na Vackově, ale také v Lysé nad Labem. Tam se chystá stavba developerského projektu inspirovaného myšlenkami cohousingu.

Bytový dům v Prostějově

Bytový dům v Prostějově

Novostavba stojí v těsném sousedství Vojáčkova náměstí s dominantou Národního domu od Jana Kotěry a vilou od Emila Králíka. Dům vyplňuje proluku na jedné z hlavních městských radiál navazující na vnitřní městský okruh, což mělo zásadní vliv na koncepci celého objektu.

Ekologické bydlení v domě z 19. století

Ekologické bydlení v domě z 19. století

Může se přeměnit zanedbaný městský blok v energeticky efektivní a moderní bydlení? Důkazem, že ano, je vídeňský obytný komplex OAG rekonstruovaný a rozšířený podle projektu architekta Armina Mohsena Daneshgara. Největších úspor energie lze docílit inteligentními sanacemi. U projektu OAG byly díky tomuto postupu sníženy emise CO2 o 200 tun za rok a potřeba energie na vytápění redukována o více než 60 procent.

Dům se skleněným srdcem

Pozoruhodnou proměnou nedávno prošel jeden z nejstarších lázeňských domů v Mariánských lázních. Jeho rekonstrukce a přeměny na bytový dům se ujala renomovaná architektka Eva Jiřičná, jejíž nezaměnitelný rukopis je znát již při vstupu do budovy.

Visuté zahrady parkovacího domu

Visuté zahrady parkovacího domu

Světu vládnou polyfunkce. Selektují se nejlepší vlastnosti, aby se pak spojovaly v jediném komplexu s vícenásobným využitím. Architekti z dánského ateliéru BIG (Bjarke Ingels Group) – Bjarke Ingels a Jakob Lange – si stejným způsobem pohráli s vlastnostmi obytné budovy a parkovacího domu. Seznam staveb tak obohatili o nevšední typologický hybrid, kolem něhož nelze projít bez povšimnutí. Uměle vytvořené pohoří terasovitých zahrad zná svět pod názvem Mountain Dwellings.

Okno na Pankráckou pláň

Okno na Pankráckou pláň

Pankrácká pláň na temeni stejnojmenného vrchu má novou dominantu – bytový dům s výrazným průhledem uprostřed. Ten zbyl po vyjmutí hmoty odpovídající šestipodlažnímu domu, kterou architekti ze studia A.D.N.S. navrhli postavit poblíž. Dva objekty rezidenčního projektu v těsné blízkosti parku a budovy České televize tak připomínají kostky z dětské stavebnice i grandiózní okno do parku.

Motýlí domy z bambusu

Motýlí domy z bambusu

Na první pohled by asi nepoučený pozorovatel předpokládal, že soubor dřevobambusových chatek si postavili místní domorodci. Při bližším pohledu je brzy zřejmý architektonický rukopis – rukopis studentů architektury z norského Trondheimu, kterým nestačilo pouze sedět ve studentských lavicích. Podařilo se jim postavit v Thajsku sirotčinec, umývárnu a zrekonstruovat část bývalého tržiště na veřejnou knihovnu. Jejich originální realizace naznačují, že s těmito studenty by měl architektonický svět počítat.

Sacre Coeur nad strahovským tunelem

Sacre Coeur nad strahovským tunelem

„Připadali jsme si jako archeologové,“ říká architekt Luděk Obal, který je společně s Janem Schindlerem a Andreou Trembuľakovou z atelieru 4A architekti autorem obytného bloku postaveného přímo nad strahovským tunelem, jehož plány zničila povodeň. Popisuje tak jednu kapitolu nesnadné cesty vzniku rezidence Sacre Coeur, nazvané podle blízkého bývalého kláštera a dívčího internátu. Sacre Coeur se nyní tyčí nejen nad Paříží, ale i nad pražským Smíchovem.