Nová pražská čtvrť Hagibor: Zeleň na prvním místě

Partneři sekce:

Na rozhraní pražských Vinohrad, Žižkova a Strašnic u stanice metra a tramvají roste nová čtvrť Hagibor. Středobodem čtvrti se stane veřejné prostranství, ve kterém je kladen důraz na kvalitu krajinářské koncepce a vegetačních úprav.

V rámci projektu nové čtvrti Hagibor, který realizuje developerská společnost Crestyl, postupně přibývá celkem pět rezidenčních domů společně se šesti administrativními budovami. Vše propojí náměstí a centrální pěší bulvár s obchody a restauracemi, který povede od východu z metra. Architektonické řešení rezidenční části projektu vypracoval ateliér Ian Bryan Architects.

Hagibor - bytové domy Alfa a Beta
Hagibor - bytové domy Alfa a Beta
Hagibor - bytové domy Alfa a Beta
Hagibor - bytové domy Alfa a Beta
Hagibor - bytové domy Alfa a Beta
Hagibor - bytové domy Alfa a Beta
Hagibor - bytové domy Alfa a Beta
Hagibor - bytové domy Alfa a Beta

Krajinářské řešení

„V Hagiboru jsme kladli obrovský důraz na veřejný prostor. Jeho koncepci řídí nejvýznamnější krajinářský architekt současnosti, Michel Desvigne, který vše spojil do jednoho harmonického celku,“ vysvětluje Viktor Peška, obchodní ředitel skupiny Crestyl.

„Zeleň tak zde propojuje a zároveň odděluje kancelářské a obytné prostory, vytváří prostor pro hry, pikniky, sport nebo komunitní život, koruny stromů oddělují ruch dole od klidu nahoře v terasách. Plánujeme zde vysázet až dva tisíce stromů, což dodá veřejnému prostoru členitost, zvýší jeho estetiku i zlepší klima uvnitř i vně budov. Kvalitní krajinná architektura také dlouhodobě zvyšuje hodnotu nemovitosti a dělá z dobré lokality skvělou adresu.“

Jednotlivé hmoty domů střídají plochy vegetace se stromovým, keřovým a bylinným patrem.
Jednotlivé hmoty domů střídají plochy vegetace se stromovým, keřovým a bylinným patrem. | Zdroj: Alex Shoots Buildings

Veřejný prostor bude tvořit celou čtvrtinu zájmového území. Koncepci zeleně vypracoval architekt Michel Desvigne ve spolupráci se zkušeným místním krajinářským ateliérem L&scape Štěpánky Endrle. Hlavní krajinářská koncepce spočívá dle autorů v nalezení společných prvků městské zeleně v širším území.

Hlavním motivem městské zeleně v okolí jsou rozsáhlé plochy hřbitovů s hustými porosty dřevin. Koncepce vytváří obdobu městského lesa mezi navrženými objekty. Městský les nabývá různých podob dle hierarchie veřejných a soukromých prostor. Zároveň s tím se mění jeho hustota a intenzita.

Jednotlivé domy etap Alfa a Beta projektu Hagibor propojuje společný dvůr a park. Koncepci zeleně vypracoval renomovaný krajinářský architekt Michel Desvigne.
Jednotlivé domy etap Alfa a Beta projektu Hagibor propojuje společný dvůr a park. | Zdroj: Aleš Jungmann

Pěší bulvár

Objekty vytváří ve středu území nový velkoryse dimenzovaný pěší bulvár, který míří do středu oblasti nové čtvrti. Ten je vzhledem k návrhu okolních objektů ponechán jako volná dlážděná plocha s hustou výsadbou stromů. Jednotlivé hmoty objektů střídají plochy tzv. „městského lesa“.

Jedná se o návrh husté vegetace obsahující stromové, keřové i bylinné patro. Všechny tyto rozličné plochy protkává síť drobných spojovacích cest. Součástí řešení parteru je návrh modrozelené infrastruktury, včetně specifických substrátů pro stromy.

Všechny byty mají balkon nebo terasu.
Všechny byty etap Alfa a Beta mají balkon nebo terasu. | Zdroj: Aleš Jungmann

Bytové domy s výhledem

První dva bytové domy, Alfa a Beta, které vyrostly v rámci první etapy, jsou umístěny ve východní části nové čtvrti Hagibor u ulice Počernická. Nabízí celkem 168 bytů od 1+kk až po 5+kk, každý z nich s balkonem nebo terasou. Oba domy mají centrální recepci s ostrahou a nonstop provozem a službami. V přízemí orientovaném do ulice Počernická vznikl prostor pro obchod či služby.

Ve výstavbě jsou nyní další bytové domy, Gamma a Delta, pod nimiž je rovněž podepsaný ateliér Ian Bryan Architects. Tato etapa pojme více než 300 bytů a její dokončení je plánováno na příští rok. Celkem nabídne rezidenční část projektu Hagibor 650 bytů. Jako jedna z nejvýše položených lokalit Prahy přináší Hagibor svým obyvatelům jedinečné výhledy z balkonů i teras, které jako by prorůstaly do korun stromů a stávaly se jejich součástí.

Bytové domy Alfa a Beta nabízejí celkem 168 bytů s dispozicí od 1+kk po 5+kk.
Bytové domy Alfa a Beta nabízejí celkem 168 bytů s dispozicí od 1+kk po 5+kk. | Zdroj: Crestyl

„Alfa, Beta a Gamma tvoří jeden celek, ale jako domy ve městě, každý z nich je jiný. V tomto případě jde o vzájemnou souhru a komunikaci tří domů, které propojuje společný dvůr a park. Nepravidelné tvary všech objektů do sebe zapadají a působí, jako by od nepaměti patřily k sobě. Členitost struktury, která vyrůstá ze společného základu, dává domům lidské měřítko a zároveň tvoří promyšlené stínění a soukromí pro své obyvatele,“ popisuje Eduard Trembulák z architektonického studia Ian Bryan Architects, které stojí za návrhem projektu. Rezidenční dům Delta, který ještě před zahájením stavby koupila společnost Invesco Real Estate, nabídne byty určené na pronájem.

Obchody, služby a kanceláře

V rámci projektu Hagibor vyroste rovněž šest administrativních budov, které nabídnou přibližně 80 tisíc m² pronajímatelných ploch. Za administrativní částí a urbanistickou koncepcí projektu Hagibor stojí ateliér Bogle Architects. V přízemí je počítáno s prostory pro obchody, restaurace a služby, vyšší patra jsou určena pro kanceláře. Ve výstavbě je již první etapa administrativní části projektu, na které se kromě Crestylu podílí i EP Real Estate. Její dokončení je naplánováno na rok 2024. Náklady na celý projekt nové čtvrti Hagibor překročí devět miliard korun.

HAGIBOR – BYTOVÉ DOMY ALFA A BETA, PRAHA

ARCHITEKT: Ian Bryan Architects
AUTOŘI: Eduard Trembulak, Ian Bryan, Michal Němec, Peter Hričovec, Katarína Chalániová, Ondřej Michálek, Hana Tihonová a David Hruška
KONCEPČNÍ KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT: Michel Desvigne Paysagiste
PROJEKTANT KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV A MZI: L&scape
DEVELOPER: Crestyl
PROJEKT: 2019
REALIZACE: Budovy Alfa a Beta – 2022